Optimistically Bored

Optimistically Bored

Optimistically Bored: A Journey Through Artistic Expression Unleash your imagination and immerse yourself in a captivating collection of 230 artworks meticulously crafted by 202 talented artists. The Optimistically Bored collection, born from the Bored Town x Optimism art contest, showcases a vibrant tapestry of creativity and innovation. Embrace the fusion of traditional techniques and cutting-edge technologies as each artwork unveils a symphony of visual narratives. Explore the depths of human emotion, the intricacies of the natural world, and the boundless expanse of the digital realm. Let the Optimistically Bored collection ignite your passion for creativity and inspire you to explore the uncharted territories of your own imagination.
Meer
OP_ETH17,4237
Totaal volume
OP_ETH
0,0005
Bodemprijs
OP_ETH--
Beste aanbod
2,26K
Eigenaars
1,29%
Vermeld
22,67%
Unieke eigenaren
0%
Royalty
10K
Items
icon_chain_link
0
Veelgestelde vragen
Hoe kan ik NFT's uit deze collectie kopen?
Je kunt directe aankopen doen op de OKX-marktplaats, die NFT- orders consolideert van platforms zoals OpenSea, Blur, MagicEden en meer.
Wat is de recente activiteit van deze collectie?
Er hebben de afgelopen 24 uur geen transacties plaatsgevonden voor Optimistically Bored. De bodemprijs is 0,0005 OP_ETH en de bodemprijs is de afgelopen 24 uur met 0,00% veranderd. Er zijn momenteel 129 aanbiedingsorders.
Hoeveel portemonnees hebben NFT's uit deze collectie?
Optimistically Bored heeft in totaal 10.000 NFT's, en deze zijn in bezit van 2.267 verschillende portemonnees.
Welk aantal is vereist om een aankoop te doen?
De bodemprijs voor dit project is 0,0005 OP_ETH, en er zijn de afgelopen 24 uur geen transacties geweest. Daarom moet je minstens 0,0005 OP_ETH in je portemonnee hebben om de aankoop te voltooien.