OKX podpoří migraci tokenu ENJ

Publikováno dne 6. 9. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 3 min

Vážení uživatelé OKX,
Podle oficiálního plánu společnosti Enjin bude OKX podporovat migraci tokenů ENJ v poměru 1:1 a migraci tokenů EFI na tokeny ENJ v poměru 4:1 podle následujícího harmonogramu:

  1. Všechny nevyřízené objednávky tokenů ENJ a EFI budou zrušeny. Obchodování spotových párů ENJ a EFI, včetně ENJ/USDT a EFI/USDT, bude pozastaveno 11. září 2023 v 8:00 UTC.
  2. Převody, vklady a výběry v rámci ENJ a EFI budou pozastaveny 11. září 2023 v 10:00 UTC.
  3. Snímek účtu a následná migrace tokenů se uskuteční 11. září 2023 v 11:00 UTC.

Snímek se provede na účtech financování i obchodování. Po migraci tokenů budou otevřeny vklady, výběry a spotové obchodování s ENJ. Přesný čas otevření oznámíme uživatelům později.
Poznámky: 

  1. V době provedení snímku nebudou zahrnuty všechny tokeny ENJ a EFI, které jsou stahovány nebo nebyly úspěšně vloženy.
  2. V případě tokenů ENJ a EFI na vašem podúčtu budou po dokončení migrace nové tokeny ENJ odeslány na hlavní účet.

Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím Centra podpory nebo Spojte se s námi na libovolné platformě.
 
Tým OKX
6. září 2023