OKX wprowadza migrację tokenów ENJ

Opublikowano 6 wrz 2023Zaktualizowano 4 kwi 20243 min czytania

Szanowni Użytkownicy OKX,
Zgodnie z oficjalnym planem Enjin, OKX wprowadzi migrację tokenów ENJ w stosunku 1:1 oraz migrację tokenów EFI do ENJ w stosunku 4:1 zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. Wszystkie oczekujące zlecenia związane z tokenami ENJ i EFI zostaną anulowane. Pary handlowe na rynku spot ENJ i EFI, w tym ENJ/USDT i EFI/USDT, zostaną zawieszone o godzinie 8:00 UTC 11 września 2023 roku.
  2. Transfery, wpłaty i wypłaty ENJ i EFI zostaną zawieszone o godzinie 10:00 UTC 11 września 2023 r.
  3. Snapshot konta i późniejsza migracja tokenów odbędzie się 11 września 2023 r. o godzinie 11:00 czasu UTC.

Snapshot obejmie zarówno konta finansowania, jak i konta handlowe. Wpłaty, wypłaty i transakcje spot ENJ zostaną otwarte po migracji tokenów. Użytkownicy zostaną powiadomieni o dokładnym czasie umożliwienia handlu w późniejszym komunikacie.
Uwagi: 

  1. W momencie wykonania snapshotu, wszystkie tokeny ENJ i EFI, które są wypłacane lub nie zostały pomyślnie wpłacone, nie zostaną uwzględnione.
  2. W przypadku tokenów ENJ i EFI na subkoncie, po zakończeniu migracji nowe tokeny ENJ zostaną wysłane na konto główne.

Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższe podsumowanie oraz informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie, inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z Warunki świadczenia usług i Informacje o ryzyku.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami za pośrednictwem Centrum wsparcia lub Napisz do nas na wybranej platformie.
 
Zespół OKX
6 września 2023 r.