OKX upraví úrovně pozic marží

Publikováno dne 3. 7. 2023Aktualizováno dne 3. 6. 2024Doba čtení: 24 min

Aby zvýšila likviditu trhu a minimalizovala rizika, upraví společnost OKX úrovně pozic marží v době od 8:00 do 10:00 (UTC) dne 7. července 2023.
Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:

Obchodovatelné páry Úroveň Před Po
Maximální částka výpůjčky (základní měna) Maximální částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka Maximální částka výpůjčky (základní měna) Maximální částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka
AAVE/BTC 1 65 0,25 8,00 % 20,00 % 5 30 0,1 10,00 % 33,00 % 3
2 130 0,5 10,00 % 33,00 % 3 60 0,2 15,00 % 50,00 % 2
3 195 0,75 15,00 % 50,00 % 2 90 0,3 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 65 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,25 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 30 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
AAVE/USDC 1 200 15 000 8,00 % 20,00 % 5 100 8 000 8,00 % 20,00 % 5
2 400 30 000 10,00 % 33,00 % 3 200 16 000 10,00 % 33,00 % 3
3 600 45 000 15,00 % 50,00 % 2 300 24 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 200 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
AAVE/USDT 1 500 40 000 8,00 % 20,00 % 5 300 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 1 000 80 000 10,00 % 33,00 % 3 600 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 1 500 120 000 15,00 % 50,00 % 2 900 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ALGO/USDT 1 90 000 30 000 8,00 % 20,00 % 5 90 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 180 000 60 000 10,00 % 33,00 % 3 180 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 270 000 90 000 15,00 % 50,00 % 2 270 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 90 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 90 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
APE/USDC 1 1 250 7 500 8,00 % 20,00 % 5 2 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 2 500 15 000 10,00 % 33,00 % 3 4 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 3 750 22 500 15,00 % 50,00 % 2 6 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 1 250 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 7 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
APE/USDT 1 10 000 50 000 8,00 % 20,00 % 5 10 000 25 000 8,00 % 20,00 % 5
2 20 000 100 000 10,00 % 33,00 % 3 20 000 50 000 10,00 % 33,00 % 3
3 30 000 150 000 15,00 % 50,00 % 2 30 000 75 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 25 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ATOM/BTC 1 600 0,5 5,00 % 10,00 % 10 500 0,3 8,00 % 20,00 % 5
2 1 200 1 8,00 % 20,00 % 5 1 000 0,6 10,00 % 33,00 % 3
3 1 800 1,5 10,00 % 33,00 % 3 1 500 0,9 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 600 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ATOM/USDC 1 1 500 12 500 8,00 % 20,00 % 5 1 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 3 000 25 000 10,00 % 33,00 % 3 2 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 4 500 37 500 15,00 % 50,00 % 2 3 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 12 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ATOM/USDT 1 4 000 50 000 5,00 % 10,00 % 10 2 000 25 000 8,00 % 20,00 % 5
2 8 000 100 000 8,00 % 20,00 % 5 4 000 50 000 10,00 % 33,00 % 3
3 12 000 150 000 10,00 % 33,00 % 3 6 000 75 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 25 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CRV/USDT 1 9 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5 30 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 18 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3 60 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 27 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2 90 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 9 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DASH/BTC 1 30 0,1 5,00 % 10,00 % 10 30 0,1 10,00 % 33,00 % 3
2 60 0,2 8,00 % 20,00 % 5 60 0,2 15,00 % 50,00 % 2
3 90 1 10,00 % 33,00 % 3 90 0,3 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 30 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 30 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
FTM/USDT 1 100 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5 60 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 200 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3 120 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 300 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2 180 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
HBAR/USDT 1 60 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5 300 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 120 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3 600 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 180 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2 900 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 300 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
LTC/BTC 1 500 3 5,00 % 10,00 % 10 200 1 8,00 % 20,00 % 5
2 1 000 15 8,00 % 20,00 % 5 400 2 10,00 % 33,00 % 3
3 1 500 20 9,00 % 21,00% 4,76 600 3 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 200 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
LTC/USDC 1 250 15 000 8,00 % 20,00 % 5 600 40 000 3,00 % 10,00 % 10
2 500 30 000 10,00 % 33,00 % 3 1 200 80 000 6,25 % 12,50 % 8
3 750 45 000 15,00 % 50,00 % 2 1 800 120 000 10,00 % 20,00 % 5
4 Zvýšení o 250 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 600 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
LTC/USDT 1 2 000 80 000 5,00 % 10,00 % 10 2 000 200 000 3,00 % 10,00 % 10
2 4 000 160 000 7,00 % 12,50 % 8 4 000 400 000 6,25 % 12,50 % 8
3 6 000 300 000 8,00 % 20,00 % 5 6 000 600 000 10,00 % 20,00 % 5
4 Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 300 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
MANA/BTC 1 6 000 0,15 8,00 % 20,00 % 5 5 000 0,1 10,00 % 33,00 % 3
2 12 000 0,3 10,00 % 33,00 % 3 10 000 0,2 15,00 % 50,00 % 2
3 18 000 0,45 15,00 % 50,00 % 2 15 000 0,3 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,15 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
MANA/USDT 1 30 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5 50 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 60 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3 100 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 90 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2 150 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
MASK/USDT 1 4 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5 5 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 8 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3 10 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 12 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2 15 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
NEAR/BTC 1 1 000 0,15 8,00 % 20,00 % 5 1 000 0,1 10,00 % 33,00 % 3
2 2 000 0,3 10,00 % 33,00 % 3 2 000 0,2 15,00 % 50,00 % 2
3 3 000 0,45 15,00 % 50,00 % 2 3 000 0,3 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,15 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
NEAR/USDC 1 6 000 15 000 8,00 % 20,00 % 5 3 000 8 000 8,00 % 20,00 % 5
2 12 000 30 000 10,00 % 33,00 % 3 6 000 16 000 10,00 % 33,00 % 3
3 18 000 45 000 15,00 % 50,00 % 2 9 000 24 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
NEAR/USDT 1 15 000 50 000 8,00 % 20,00 % 5 12 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 30 000 100 000 10,00 % 33,00 % 3 24 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 45 000 150 000 15,00 % 50,00 % 2 36 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
OKB/USDT 1 500 7 500 5,00 % 10,00 % 10 500 20 000 3,00 % 10,00 % 10
2 1 000 15 000 8,00 % 20,00 % 5 1 000 40 000 6,25 % 12,50 % 8
3 5 000 25 000 10,00 % 33,00 % 3 1 500 60 000 10,00 % 20,00 % 5
4 Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 25 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
SAND/USDC 1 18 000 15 000 8,00 % 20,00 % 5 10 000 8 000 8,00 % 20,00 % 5
2 36 000 30 000 10,00 % 33,00 % 3 20 000 16 000 10,00 % 33,00 % 3
3 54 000 45 000 15,00 % 50,00 % 2 30 000 24 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 18 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
SAND/USDT 1 40 000 50 000 8,00 % 20,00 % 5 40 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 80 000 100 000 10,00 % 33,00 % 3 80 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 120 000 150 000 15,00 % 50,00 % 2 120 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
SHIB/USDT 1 5 000 000 000 50 000 8,00 % 20,00 % 5 3 000 000 000 25 000 8,00 % 20,00 % 5
2 10 000 000 000 100 000 10,00 % 33,00 % 3 6 000 000 000 50 000 10,00 % 33,00 % 3
3 15 000 000 000 150 000 15,00 % 50,00 % 2 9 000 000 000 75 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 5 000 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 3 000 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 25 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
UNI/BTC 1 500 0,12 8,00 % 20,00 % 5 350 0,05 10,00 % 33,00 % 3
2 1 000 0,24 10,00 % 33,00 % 3 700 0,1 15,00 % 50,00 % 2
3 1 500 0,36 15,00 % 50,00 % 2 1 050 0,15 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,12 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 350 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,05 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
UNI/USDC 1 3 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5 1 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 6 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3 2 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 9 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2 3 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
UNI/USDT 1 8 000 40 000 8,00 % 20,00 % 5 5 000 30 000 8,00 % 20,00 % 5
2 16 000 80 000 10,00 % 33,00 % 3 10 000 60 000 10,00 % 33,00 % 3
3 24 000 120 000 15,00 % 50,00 % 2 15 000 90 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XMR/BTC 1 15 0,1 5,00 % 10,00 % 10 15 0,1 10,00 % 33,00 % 3
2 30 0,2 8,00 % 20,00 % 5 30 0,2 15,00 % 50,00 % 2
3 45 0,3 10,00 % 33,00 % 3 45 0,3 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 15 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 15 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XMR/USDC 1 100 15 000 8,00 % 20,00 % 5 50 8 000 8,00 % 20,00 % 5
2 200 30 000 10,00 % 33,00 % 3 100 16 000 10,00 % 33,00 % 3
3 300 45 000 15,00 % 50,00 % 2 150 24 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 50 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XMR/USDT 1 100 15 000 5,00 % 10,00 % 10 100 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 200 30 000 8,00 % 20,00 % 5 200 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 300 45 000 10,00 % 33,00 % 3 300 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XRP/BTC 1 20 000 0,6 5,00 % 10,00 % 10 20 000 0,5 8,00 % 20,00 % 5
2 100 000 3 8,00 % 20,00 % 5 40 000 1 10,00 % 33,00 % 3
3 200 000 6 9,00 % 21,00% 4,76 60 000 1,5 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XRP/USDC 1 75 000 25 000 8,00 % 20,00 % 5 100 000 50 000 3,00 % 10,00 % 10
2 150 000 50 000 10,00 % 33,00 % 3 200 000 100 000 6,25 % 12,50 % 8
3 225 000 75 000 15,00 % 50,00 % 2 300 000 150 000 10,00 % 20,00 % 5
4 Zvýšení o 75 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 25 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XRP/USDT 1 400 000 150 000 5,00 % 10,00 % 10 400 000 200 000 3,00 % 10,00 % 10
2 800 000 300 000 7,00 % 12,50 % 8 800 000 400 000 6,25 % 12,50 % 8
3 1 200 000 450 000 8,00 % 20,00 % 5 1 200 000 600 000 10,00 % 20,00 % 5
4 Zvýšení o 400 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 400 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ZEC/BTC 1 50 0,2 5,00 % 10,00 % 10 60 0,1 10,00 % 33,00 % 3
2 100 0,4 8,00 % 20,00 % 5 120 0,2 15,00 % 50,00 % 2
3 150 0,5 10,00 % 33,00 % 3 180 0,3 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 50 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 60 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ZEC/USDT 1 150 15 000 5,00 % 10,00 % 10 300 20 000 8,00 % 20,00 % 5
2 300 30 000 8,00 % 20,00 % 5 600 40 000 10,00 % 33,00 % 3
3 450 45 000 10,00 % 33,00 % 3 900 60 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 150 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně

Úrovně pozic pro izolovanou marži a křížovou marži v režimu jedné měny budou upraveny podle tabulky uvedené výše. Úrovně pozic křížové marže v multiměnovém režimu a režim marže portfolia budou upraveny podle pravidel pro základní měnu obchodovatelných párů USDT v tabulce uvedené výše.
Další informace: Úrovně pozic


Zřeknutí se odpovědnosti za riziko
Udržovací pákový poměr uživatele se může zvýšit z důvodu úprav úrovně a volatility trhu. Abychom předešli nuceným likvidacím v důsledku těchto úprav, vyzýváme uživatele, aby snížili svou finanční páku buď zvýšením marží, nebo uzavřením pozic.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služby a důležité informace o rizicích a dodržování předpisů.


V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
3. července 2023