LINK

Chainlink Preis

LINK
Notierungswährung
$14,66+3,28 %
1 Std.
24 Std.
1 Wo.
1 Mon.
1 Jahr
Alle
Überblick
Analyse

Chainlink-Preis Live-Daten

Der aktuelle Preis von Chainlink liegt bei $14,66, mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $871,35M. Seit 00:00 Uhr UTC ist Chainlink um 3,28 % gestiegen. Die Währung hat derzeit eine umlaufende Versorgung von 556,85M LINK und eine maximale Versorgung von 1,00B LINK, was eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von $8,16B ergibt. In der Rangliste der Marktkapitalisierung belegt Chainlink derzeit die 13 Position. Der Chainlink/USD-Kurs wird in Echtzeit aktualisiert.

Chainlink Preisentwicklung in USD

ZeitraumBetrag ändern% Änderung
Heute$ 0,433,00 %
7 Tage$ 0,634,50 %
30 Tage$ 3,5532,09 %
3 Monate$ 6,4378,42 %

Marktinformationen für Chainlink

24-Std.-Tief/Hoch
24-Std.-Tief$13,79
Letzter Preis $14,66
24-Std.-Hoch$14,72
Hitze-Index-Ranking
38
Ranking der Marktkapitalisierung
13
Marktkapitalisierung
$8,16B
Favorisierter Satz
6,37 %
Allzeithoch
$53,00
Allzeittief
$0,16
ICO-Datum
21.09.2017
ICO-Preis
$0,092
Umlaufende Versorgung
556,85M LINK
Marktkapitalisierung bei umlaufender Versorgung
$8,16B

Über Chainlink (LINK)

Chainlink là một mạng lưới oracle phi tập trung cung cấp dữ liệu không phải blockchain cho các hợp đồng thông minh theo cách an toàn và giảm thiểu sự tin cậy. Tên cũng đề cập đến một token Ethereum, có ký hiệu đánh dấu LINK, được sử dụng để thanh toán cho việc truy xuất dữ liệu và các chức năng mạng Chainlink khác.Trước khi triển khai oracle khả thi như Chainlink, tiện ích hợp đồng thông minh bị hạn chế. Nếu dữ liệu không được ghi vào chính blockchain, thì nó sẽ không có sẵn cho các ứng dụng phi tập trung, được gọi là DApps, để tham khảo. Chainlink tìm cách mở rộng tiện ích của các hợp đồng thông minh bằng cách cung cấp dữ liệu không phải blockchain được yêu cầu cho DApps. Một ví dụ có thể là một ứng dụng cá cược phi tập trung tự động trả tiền cược thắng khi nhận được kết quả của một sự kiện thể thao.Điều quan trọng là dữ liệu được truyền phải đáng tin cậy và không thể bị giả mạo. Để đạt được điều này, mạng Chainlink bao gồm nhiều nút ngoài chuỗi độc lập. Các nút Chainlink Oracle này tham chiếu đến các hợp đồng thông minh trên chuỗi được gọi là Hợp đồng Oracle, các hợp đồng này nhận công việc truy xuất dữ liệu từ DApp trước khi xuất bản chúng.Chainlink Oracle Nodes thu thập và gửi dữ liệu đến hợp đồng thông minh yêu cầu nó. Bản thân dữ liệu đến từ nhiều nguồn bên ngoài, bao gồm kho lưu trữ, cơ sở dữ liệu và API. Để đảm bảo độ tin cậy, Oracle Nodes thường tham chiếu nhiều nguồn dữ liệu.Chainlink hiện đang tồn tại trên mạng Ethereum nhưng có thể cung cấp các dịch vụ oracle cho các mạng khác, chẳng hạn như lớp hợp đồng thông minh Rootstock (RSK) của Bitcoin. Đội ngũ Chainlink có kế hoạch hỗ trợ thêm các blockchain - đặc biệt là các nền tảng có khả năng tương tác như Polkadot và Cosmos - trong tương lai. Điều này có thể khiến việc áp dụng Chainlink tăng lên như một cầu nối giữa các blockchain và các nguồn dữ liệu ngoài chuỗi.

Weitere Informationen über Chainlink (LINK)

Social Media

FAQ zu Chainlink

Was ist Chainlink?
Chainlink ist ein dezentrales Orakel-Netzwerk, das das Blockchain-Ökosystem mit der realen Welt verbindet. Chainlink ermöglicht die Ausübung komplexer Smart Contracts, die für eine korrekte Funktionsweise Off-Chain-Daten benötigen. Betrachten Sie es als blockchain-basiertes Datenprotokoll, mit dem unabhängige Datenanbieter Daten an Smart Contracts weitergeben können.
Welche Dienstleistungen bietet Chainlink an?
Chainlink begann als verifizierbarer Datenanbieter, hat aber seitdem sein Angebot an Dienstleistungen erweitert, um in den Smart Contracts für Blockchains mehr Funktionen zu bieten. Die Chainlink-Produkte umfassen qualitativ hochwertige Daten-Feeds für alle Arten von Informationen der realen Welt, einen zufälligen Zahlengenerator namens Chainlink VRF, Keppers für die Automatisierung von Smart-Contract-Funktionen, Proof of Reserve, wodurch die Projektinhaber(innen) transparente Berichte über ihre On-Chain- und Off-Chain-Rücklagen veröffentlichen können, und Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), die Entwickler und Entwicklerinnen bei der Entwicklung interoperabler dezentraler Anwendungen unterstützen.
Welche Datenpunkte bietet Chainlink an?
Datenorakel von Chainlink bieten Premium-Finanzmarktdaten zu Kryptowährungen, Rohstoffen, Devisen, Indizes und anderen Off-Chain-Daten, z. B. Wetterereignisse, Sportergebnisse und mehr, sodass Sie Ihre dezentralen Anwendungen mit sicheren und zuverlässigen Daten betreiben können.
LINK-Rechner
LINK
USD
LINK
LINK
1 LINK ≈ 14,57 USD
Handeln
Konvertieren
LINK/USDT
Spot
LINK/USDT
Margin
LINKUSDT Perpetual
Perpetual Swaps
LINK Bot-Marketplace
Mehr
LINK-USDT
Bot kopieren
Spot-Grid-Trading
0
93,76 %
PnL%
LINK-USDC
Bot kopieren
Spot-DCA
5
154,32 %
PnL%