Co jsou Nitro Spreads a jak mohu obchodovat na OKX Nitro Spreads?

Publikováno dne 25. 9. 2023Aktualizováno dne 29. 5. 2024Doba čtení: 8 min14

Co jsou Nitro Spreads?

Nitro Spreads je objednávková kniha spreadů v rámci Liquid Marketplace, kde můžete obchodovat spready a báze. Spreadové obchodování je obchodní strategie, která využívá cenového rozdílu (neboli spreadu) mezi cenami souvisejících aktiv na různých trzích, obvykle se stejným podkladovým nebo referenčním instrumentem.

Spreadové obchodování obvykle vyžaduje, aby obchodníci ručně otevírali pozice ve dvou samostatných objednávkových knihách. Díky Nitro Spreads mohou teď obchodníci jednoduše a snadno provést spreadový obchod jediným kliknutím. U všech objednávek v Nitro Spreads je zaručeno, že budou vyřízeny v odpovídajících množstvích pro každý leg, nebo nebudou vyřízeny vůbec. Tím hrozí minimální riziko nulového legu a minimalizuje se slippage ceny. Podporuje různé strategie, včetně farmingu nákladu na udržení pozic, carry trade spot futures a calendar rolls.

Jak funguje spreadové obchodování?

Spreadové obchodování má obvykle formu spot versus perpetuálního (např. BTC/USDT spot versus BTC/USDT perpetuální), spot versus futures (např. ETH/USDT spot versus ETH/USD čtvrtletní futures) nebo dvou futures s různými daty vypršení platnosti (např. čtvrtletní versus pololetní futures na LTC/USDT).

Zkušený obchodník může profitovat z cenových rozdílů (spreadů) mezi instrumenty. V této strategii se otevírají dvě pozice současně v opačných směrech (long a short), kdy každá z pozic má stejnou částku. Spready jsou konstruovány tak, aby byly delta neutrální, což znamená, že s držením strategie spreadů se neváže žádné delta riziko.

Delta značí, jak se cena instrumentu mění ve vztahu k referenčnímu aktivu. Například když se cena BTC/USDT zvýší o 1 USDT, očekávali bychom, že se cena čtvrtletního futures na BTC/USDT také zvýší přibližně o 1 USDT. Pokud se spotová i futures cena posouvají o 1 nahoru a obchodník má jednu long a jednu short pozici, celková hodnota jeho pozice se nezmění (jeho delta riziko na jedné straně je kompenzováno stranou druhou, takže je celkově neutrální vůči změnám v ceně). Tato stabilita a ochrana před rizikem je klíčovým rysem a výhodou spreadového obchodování.

Jak mohu obchodovat na OKX Nitro Spreads?

Jak mohu zadat objednávku?

 1. Přihlaste se na webové stránce OKX > Obchodovat > Liquid Marketplace > Nitro Spreads.

 2. Vyberte trh, který chcete obchodovat: aktuálně nabízíme BTC/USDT a ETH/USDT.

 3. V Nitro Spreads vyberte dostupnou knihu pro spread, který chcete koupit nebo prodat.

  • Vyberte Poptávka, pokud chcete spread koupit.

  • Vyberte Nabídka, pokud chcete spread prodat.

   CT-web-trading-NOS

   Dostupná tabulka spreadů na stránce Nitro Spreads

 4. Jakmile se zobrazí objednávková kniha pro vámi vybraný spread, vyplňte cenu a množství a zadejte objednávku.

 5. Po potvrzení podrobností objednávku proveďte.

Poznámka:

 • Chcete-li pokračovat s Liquid Marketplace, musíte absolvovat ověření totožnosti.

 • Pokud cena objednávky překročí nejlepší cenu, která je aktuálně v objednávkové knize (poptávka při nákupu spreadu a nabídka při prodeji spreadu), bude objednávka okamžitě zadána. V opačném případě bude objednávka přidána do příslušné objednávkové knihy nabídek/poptávek.

 • Objednávky, které zůstanou otevřené po 7 dnech, budou automaticky zrušeny.

Jak mohu zrušit jednu objednávku?

Existují dva způsoby, jak zrušit objednávku v Nitro Spreads:

Možnost 1:

 1. Vyberte dlaždici v tabulce Nitro Spread, která má kruh s číslem označujícím, kolik open orders máte v tomto konkrétním spreadu.

  CT-web-trading-NOS spread page

  Vyhledejte dlaždici s číslem v kruhu a zrušte svůj open order

 2. Zrušte objednávku, kterou chcete zrušit, v sekci Open orders.

  CT-web-trading-NOS cancel order

  Zrušte vybranou objednávku v sekci Open order

Možnost 2:

 1. Otevřete stránku Nitro Spreads a vyhledejte Open orders.

 2. Zrušte objednávku, kterou chcete zrušit.

  CT-web-trading-NOS RFQ cancel

  Zrušte objednávku na stránce Nitro Spreads

Co mohu dělat, pokud mám open order v Nitro Spreads, ale chci ji okamžitě provést?

Pokud nechcete čekat na provedení a chcete si raději přímo vyžádat nabídky od našich kvalifikovaných makerů, můžete také vybrat možnost Odeslat jako RFQ v sekci Open orders pro okamžitou nabídku a provedení.

Jaké jsou za Nitro Spreads poplatky?

 • Pro VIP zákazníky jsou poplatky za Nitro Spreads o 50 % nižší ve srovnání s jejich provedením jako dvou samostatných legů v typické objednávkové knize.

 • Pro stálé zákazníky platí stejný poplatek za každý leg příslušného instrumentu.

Nejčastější dotazy ohledně Nitro Spreads

1. Jaké tokeny a typy instrumentů Nitro Spreads podporuje?

V současné době podporujeme tokeny (BTC, ETH), futures obchodované na marži pomocí USDT a perpetuální kontrakty obchodované na marži pomocí USDT. V budoucnu budou přidány další tokeny a typy instrumentů. Můžete si projít webovou stránku OKX > Obchodovat > Liquid Marketplace > Nitro Spreads.

2. Jaké kombinace spreadů Nitro Spreads aktuálně podporují?

V současné době OKX podporuje: Spot vs. perpetuální, spot vs. futures, perpetuální vs. futures a futures vs. futures.

Futures prozatím podporují pololetní futures a čtvrtletní futures.

3. Jak interpretovat nabídkové a poptávkové ceny na dlaždicích spreadů?

Ceny na dlaždicích označují spread mezi cenami při vyřízení objednávky dvou instrumentů po vyřízení obchodu. Spread se bude rovnat ceně při vyřízení objednávky později datovaného instrumentu mínus dříve datovaný instrument.

 • Nabídka: Cena, kterou obdržíte (nebo zaplatíte, když je cena spreadu záporná), když prodáváte spread (nakupujete dříve datovaný instrument a prodáváte později datovaný instrument)

 • Poptávka: Cena, kterou zaplatíte (nebo obdržíte, když je cena spreadu záporná), když nakupujete spread (prodáváte dříve datovaný instrument a nakupujete později datovaná instrument). Pořadí datovaných nástrojů od nejvzdálenějšího po nejbližší v Nitro Spreads je následující: Pololetní futures > Čtvrtletní futures > Perpetuální > Spot

4. Co je to vyrovnání BBO?

Vyrovnání BBO, také známé jako vyrovnání Best-Bid-Offer, je klíčová metrika, kterou můžete vidět před zadáním objednávky pod cenou spreadu. Tato hodnota nebere v úvahu množství a je určena pouze rozdílem mezi nejlepší cenou v Nitro Spread oproti implikované nejlepší ceně, kterou získáte, pokud v danou chvíli provedete stejnou strategii v centrální objednávkové knize.

Když je vyrovnání BBO negativní, znamená to, že nejlepší cena na Nitro Spreads je lepší než implikovaná nejlepší cena, kterou získáte provedením stejné strategie v centrální objednávkové knize. Kolem dlaždice se také zobrazí bílý rámeček, který značí, pokud má Nitro Spreads lepší cenu.

Implikovaná nejlepší cena v centrální objednávkové knize pro poptávkovou stranu strategie se určí tak, že se vezme nejnižší poptávková cena instrumentu na pozdějším legu mínus nejvyšší nabídková cena instrumentu na dřívějším legu, zatímco pro nabídkovou stranu je to nejvyšší nabídková cena instrumentu na pozdějším legu mínus nejnižší poptávková cena instrumentu na dřívějším legu.

5. Je likvidita na Nitro Spreads sdílená s centrální objednávkovou knihou jednotlivých instrumentů?

Ne, likvidita Nitro Spreads je určena výhradně pro Nitro Spreads. To znamená, že příkazy v Nitro Spreads nebudou viditelné v centrální objednávkové knize a naopak.

6. Mohu obchodovat s jednotlivými legy v centrální objednávkové knize po jejich vypořádání na Nitro Spreads?

Ano, poté, co nakoupíte nebo prodáte spread v Nitro Spreads, jednotlivé legy spreadu se stanou samostatnými pozicemi, které můžete obchodovat jednotlivě v centrální objednávkové knize.

7. Mohu při obchodování na Nitro Spreads obchodovat se svými pozicemi nebo aktivy z centrální objednávkové knihy nebo je použít jako marži?

Ano, protože vše je v ekosystému OKX, jednotlivé pozice legů, které již máte z centrální objednávkové knihy, můžete obchodovat a použít je pro marži na Nitro Spreads.