Nejčastější dotazy ohledně signálního bota

Publikováno dne 9. 10. 2023Aktualizováno dne 27. 5. 2024Doba čtení: 18 min58

Vítejte v sekci nejčastější dotazy na téma Signální bot OKX. Zde najdete odpovědi na některé nejčastější dotazy ohledně signálního bota, které vám pomohou lépe porozumět funkci signální bot společnosti OKX:

1. Jak získám přístup k signálnímu botovi v rámci Obchodování na demo účtu?

Obchodování na demo účtu umožňuje uživatelům OKX obchodovat v simulovaném prostředí, které napodobuje reálné tržní podmínky. Obchodníci si tak mohou vyzkoušet své strategie, získat přehled o trzích a zdokonalit své rozhodovací schopnosti, aniž by jim hrozilo riziko ztráty.

 1. Přihlaste se ke svému účtu OKX > Obchodovat > Obchodování na demo účtu.

 2. Na stránce Obchodování na demo účtu vyberte Obchodovat > Obchodovací boti > Tržiště.

  CT-web-trading signal bot-marketplace

  Otevřete tržiště v režimu Obchodování na demo účtu

 3. Přejděte na Signalní bot a Vytvořit.

2. Jak mohu zjistit, proč signály nefungují podle očekávání?

Pokud se potýkáte s problémy, kdy signály nefungují podle vašich očekávání, můžete problém zjistit a vyřešit podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte Protokol upozornění v TradingView. Začněte tím, že si prohlédnete protokol upozornění v TradingView. Zkontrolujte, zda bylo spuštěno očekávané upozornění.

  CT-web-trading signal bot-tradingview begin

  Zkontrolujte si protokol upozornění v TradingView

 2. Otevřete podrobnosti svých signálních botů a zkontrolujte Historii události, zda bylo v TradingView spuštěno upozornění. Obnovte tuto stránku a vyhledejte všechny zaznamenané události, které nastaly přibližně ve stejnou dobu jako událost, která zprávu spustila.

  CT-web-trading signal bot-bot dashboard details

  Vyberte podrobnosti o signálním botovi

 3. Pokud v historii událostí není žádný odpovídající záznam, ověřte konfiguraci upozornění v TradingView:

  • URL webhooku: Zkontrolujte, zda jste v nastavení upozornění správně zadali adresu URL webhooku. Adresa URL webhooku pro vaše upozornění by měla odpovídat adrese URL, která vám byla zobrazena v zobrazení konfigurace signálu.

   CT-web-trading signal bot-webhook URL

   Zkontrolujte adresu URL webhooku Poznámka: Adresy URL webhooků se při obchodování na reálném účtu a obchodování na demo účtu liší. Postupujte obezřetně a zkopírujte správnou adresu URL pro používané prostředí:

  • Obchodování na reálném účtu:

  • Obchodování na demo účtu:

  • signalToken: Ujistěte se, že je pole signalToken ve vaší výstražné zprávě zadáno správně. Pole signalToken pro vaše upozornění by mělo také odpovídat poli signalToken, které vám bylo zobrazeno v zobrazení konfigurace signálu.

   CT-web-trading signal bot-signalToken

   Zkontrolujte svůj signalToken

 4. Pokud najdete úspěšně zaznamenanou položku v Historii událostí, budete muset analyzovat podrobnosti zaznamenaných událostí, abyste získali další informace ohledně toho, co se nezdařilo. Tyto informace použijte k potřebným úpravám výstražné zprávy. Pokud potřebujete další pokyny ohledně formátování výstražných zpráv, podrobné specifikace najdete v dokumentu Specifikace výstražných zpráv.

  CT-aweb-trading signal bot-details in events history

  Otevřete podrobnosti o signálu

Dodržováním těchto kroků můžete efektivně zjistit a řešit případné problémy se signály, abyste zajistili jejich správnou funkci. Pokud se budete i nadále potýkat s potížemi, neváhejte se obrátit na náš tým podpory a požádat o další pomoc.

3. Podporuje signální bot OKX spot nebo deriváty?

Od této chvíle podporuje signální bot OKX výhradně obchodování s perpetuálními kontrakty. To znamená, že se můžete zapojit do obchodních aktivit v rámci perpetuálních swapů, které jsou na burze OKX zalistovány. Díky signálnímu botovi můžete obchodovat s těmito perpetuálními kontrakty a zároveň tak získat výhodu konfigurace finanční páky podle vlastních obchodních preferencí. Pamatujte prosím, že spotové obchodování není v současné době v rámci signálního bota OKX podporováno.

4. Zaznamenávají se někde moje signály z TradingView? Budou se chyby v mých výstražných zprávách na TradingView zobrazovat někde v mém botovi?

Ano, vaše signály z TradingView se skutečně zaznamenávají a jsou sledované. Pokud se ve vašich výstražných zprávách v TradingView vyskytnou chyby, budou tyto problémy zdokumentovány ve vašem botovi, abyste si je mohli projít.

K těmto informacím se dostanete z nabídky Boti > Signální bot > Podrobnosti konkrétního bota, ke kterému chcete získat přístup > Historie událostí. Tato část obsahuje chronologickou posloupnost protokolů, které podrobně popisují příchozí upozornění z TradingView spolu s odpovídajícími akcemi provedenými pro každé upozornění. Protokoly jsou navržené tak, aby byly srozumitelné a poskytovaly kontext pro všechny provedené akce. Tento komplexní protokol může být nesmírně užitečný při diagnostice chyb nebo nesrovnalostí ve vašich výstražných zprávách.

Analýzou sekce Historie událostí můžete odhalit případné problémy, pochopit jejich příčinu a přijmout opatření k zachování efektivního fungování své obchodní strategie.

5. V jakém formátu mohu zasílat výstražné zprávy? Existuje nějaký dokument se specifikacemi?

Samozřejmě! V kompletním dokumentu Specifikace výstražných zpráv najdete popis formátu, který byste měli používat pro zasílání výstražných zpráv. Tento dokument slouží jako průvodce, který vám pomůže zajistit, aby vaše zprávy byly správně strukturované a systém je dokázal efektivně interpretovat.

Přizpůsobené formáty pro tvůrce strategií v Pine Scriptu:

 • Tvůrcům strategií v Pine Script, kteří se při přenosu svých obchodních signálů spoléhají na funkce strategií, nabízíme specializovaný formát, který funkce strategií bezproblémově integruje.

Přístup „Jedno řešení pro všechny“:

 • Případně nabízíme univerzální a obecný formát vhodný pro všechny uživatele. Bez ohledu na to, zda používáte skripty (strategie nebo studie), indikátory nebo manuální výstrahy grafů, tento „univerzální“ formát se přizpůsobí vašim potřebám.

Oba tyto formáty spolu s podrobnými specifikacemi jsou k dispozici v dokumentu Specifikace výstražných zpráv. Tento zdroj vám umožňuje precizně vytvářet a odesílat výstražné zprávy a zajišťovat hladkou komunikaci mezi vaší obchodní strategií a platformou OKX.

6. Mohu jednoho signálního bota nastavit na více obchodovatelných párů?

Rozhodně! V rámci jednoho signálního bota můžete efektivně spravovat několik obchodovatelných párů. Během nastavení můžete vybrat Vytvořit > Přidat obchodovatelné páry, které chcete zahrnout. Pak budete moci efektivně sledovat a provádět obchodní signály pro tyto konkrétní páry. Signály pro páry, které nebyly vybrány během nastavení, budou odfiltrovány.

CT-web-trading signal bot-add trading pairs

Přidat obchodní páry

7. Zobrazila se mi chyba – „Nesprávný typ instrumentu (51000)“. Co to znamená?

Tato chybová zpráva znamená, že hodnota, kterou jste ve své výstražné zprávě zadali do pole „instrument“, neodpovídá požadovanému formátu uvedenému v našem dokumentu Specifikace výstražných zpráv. Pro vyřešení problému si projděte tuto dokumentaci, kde najdete komplexní rozpis očekávaného obsahu jednotlivých polí.

Častou chybou je například zadání instrumentu jako „BTCUSDT“ namísto „BTCUSDT.P“ a neúmyslné vynechání textu „.P“ na konci. Tento specifický formát je klíčový, protože se kde o perpetuální kontrakty, nikoli spotové obchodování.

Pokud bude do pole „instrument“ pole zadán správný formát, jak je uvedeno ve specifikacích, můžete tuto chybu vyřešit a zajistit bezproblémový přenos signálu.

8. Zobrazila se mi chyba – „Překročena maximální povolená doba prodlevy“. Co to znamená?

Tato chybová zpráva znamená, že došlo k delší než povolené prodlevě, než se váš výstražný signál dostal do OKX ze služby TradingView. Vaše výstražná zpráva obsahuje pole známé jako „maxLag“, které určuje tento časový limit (v sekundách). MaxLag v podstatě označuje maximální dobu, kterou povolíte mezi odesláním signálu z TradingView (jak je uvedeno v poli „timestamp“ ve vašem upozornění) a okamžikem, kdy je signál skutečně přijat a zpracován na burze OKX.

CT-web-trading signal bot-maxlag

MaxLag ve vaší výstražné zprávě

Pro vyřešení situace zvažte úpravu hodnoty maxLag ve výstražných zprávách na vyšší hodnotu. Do tohoto delšího limitu by měly případné prodlevy lépe zapadnout. Pokud se vám tato chyba zobrazí i přesto, že jste nastavili dostatečnou prodlevu, neváhejte kontaktovat náš tým podpory. Jsme zde, abychom vám pomohli vyřešit všechny vaše problémy.

9. Kde najdu svůj signalToken?

 1. Vyberte Podrobnosti svého signálu.

  CT-web-trading signal bot-my signal details

  Otevřete podrobnosti o svém signálu

 2. Vyhledejte svůj signalToken ve výstražných zprávách.

10. Dojde k odmítnutí objednávky, pokud je objednávka nižší než minimální velikost objednávky?

Ano, pokud objednávka nedosáhne minimální velikosti objednávky, bude odmítnuta. V podrobnostech se zobrazí chybová zpráva s uvedením konkrétních údajů o odmítnutí, jak je uvedeno níže:

CT-web-trading signal bot-minimum order size

Příklad chybové zprávy v historii událostí

Komplexní informace o velikosti kontraktů naleznete zde. Je důležité se ujistit, že velikost vaší objednávky splňuje minimální požadavky pro úspěšné provedení, protože velikosti kontraktů se liší pro obchodování na demo účtu a obchodování na reálném účtu.

11. Mohu použít signálního bota OKX pro částečný Take Profit?

Ano, signální bot OKX podporuje funkci částečného Take Profit. Zde je názorný příklad, jak můžete tento přístup realizovat: Řekněme, že chcete provést částečný Take Profit na dvou úrovních, 50 % a 100 %. Tyto podmínky můžete zakódovat v TradingView a odeslat odpovídající upozornění s uvedením částečného výstupu spolu s požadovanou velikostí pozice, která má být uzavřena.

CT-web-trading signal bot-partial Take Profit functionality

Podrobnější informace o specifikacích a podrobný příklad naleznete v našem komplexním průvodci Specifikace výstražné zprávy. Tento zdroj vám poskytne potřebné informace, abyste mohli efektivně využívat strategii částečného Take Profit s využitím signálního bota OKX.

12. Mohu použít signálního bota OKX k provádění one-step reversal (tj. z long na short nebo z short na long)?

Rozhodně! Signální bot OKX kompletně plně podporuje one-step reversal. Nemusíte posílat dvě samostatné zprávy: jednu pro uzavření stávající pozice a druhou pro otevření nové pozice v opačném směru. Botovi stačí jediná zpráva, aby inteligentně provedl přímou změnu směru.

Tady je názorný příklad: Předpokládejme, že máte long pozici a chcete ji překlopit do short pozice. Můžete odeslat jedinou výstražnou zprávu s uvedením požadovaného směru a velikosti nové pozice a bot za vás změnu jednoduše provede.

CT-web-trading signal bot-example of one-step reversals

Podrobnější informace o specifikacích a podrobný příklad naleznete v našem komplexním průvodci Specifikace výstražné zprávy. V těchto pokynech naleznete komplexní informace o tom, jak efektivně provádět one-step reversal pomocí signálního bota OKX.

13. Kde si mohu zobrazit podrobnosti o signálu, jako jsou doporučené výstražné zprávy a adresa URL webhooku, pokud jsem je při vytváření zapomněl vložit?

Základní informace o signálu si můžete zobrazit s využitím těchto 2 metod:

 1. Náhled signálů: Vyberte Podrobnosti ve svém signálu.

 2. Řídicí panel botů: Přejděte na Boti > Signální bot > Podrobnosti > Signál.

  CT-web-trading signal bot-signal details

  Zkontrolujte podrobnosti o signálu

14. Mohu mít v botovi současně otevřené long a short pozice?

Bot pracuje v jednosměrném režimu pozice. To znamená, že u jednoho obchodovatelného páru můžete v daném okamžiku držet pozici pouze v jednom směru.

Pokud však uvažujete o několika obchodovatelných párech, máte možnost flexibility. Můžete například současně držet long pozici v BTCUSDT a short pozici v ETHUSDT. Tato možnost spravovat různé páry s různými pozicemi zvyšuje univerzálnost vaší obchodní strategie.

15. Co se stane, když nastavím 2 nebo více botů na stejný signál?

Pokud nastavíte několik botů používajících stejný signál, budou všichni tito boti provádět akce na základě tohoto sdíleného signálu. Každý bot může být nakonfigurován s odlišným nastavením, například může pracovat na různých obchodovatelných párech, využívat různé poměry finanční páky nebo dokonce dodržovat odlišné požadavky na marži.

Ačkoli se tito boti mohou lišit konfigurací, v zásadě budou pracovat se stejným základním signálem. To znamená, že objednávky budou prováděny na základě informací předaných ve vašem signálu, které budou sloučeny s jedinečným nastavením každého jednotlivého bota.

Nastavení několika botů na jeden signál umožňuje flexibilitu a přizpůsobení, díky čemuž můžete přizpůsobit obchodní strategii různým tržním podmínkám a preferencím.

16. Existuje tržiště signálů? Chtěl bych používat signály od profesionálních obchodníků.

Ano! Nyní je k dispozici na naší stránce Obchodovací boti OKX v sekci Tržiště signálů zde.

17. Jak se mohu stát poskytovatelem signálu?

Každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se poskytovatelem signálu, musí vyplnit zvláštní formulář žádosti. Společnost OKX provede důkladné posouzení žádosti, jehož součástí bude posouzení faktorů, jako je reputace, historické výsledky a angažovanost v rámci komunity. V rámci procesu podávání žádosti budete požádáni o poskytnutí konkrétních údajů.

Mezi ně patří:

 • Hodnota, kterou hodláte přispět jako poskytovatel signálu.

 • Vaše výsledky v obchodování nebo poskytování signálů.

 • Informace o vaší přítomnosti na platformách sociálních sítí a v různých komunitách.

Shromažďováním těchto informací společnost OKX zajišťuje komplexní pochopení vašeho potenciálu jako poskytovatele signálu. Cílem tohoto pečlivého výběrového řízení je získat osoby nebo subjekty, které mohou zvýšit kvalitu a rozmanitost signálů poskytovaných prostřednictvím platformy.

18. Existuje nějaký způsob, jak se spojit se společností OKX v souvislosti se signálním botem?

Ano, v případě jakýchkoli dotazů ohledně signálního bota OKX se můžete jednoduše obrátit na tým podpory společnosti OKX prostřednictvím tohoto odkazu.

Kromě toho jsme pro signálního bota OKX zřídili speciální kanál na síti Telegram. Tento kanál slouží jako platforma, kde můžete klást otázky, sdílet své dotazy a získávat aktuální informace o připravovaných funkcích. Připojte se k nám na síti Telegram prostřednictvím tohoto odkazu: [Official] OKX Signal Trading. Vašeho zájmu si velice vážíme a jsme zde, abychom vám zajistili potřebnou pomoc a informace.

19. Zakoupil jsem od poskytovatele skript TradingView pouze pro zvané. Jak ho provedu v OKX?

Tento proces do značné míry závisí na tom, jak poskytovatel skriptu zakódoval upozornění, abyste mohli přenášet signály ze skriptu do OKX nebo jakékoli externí platformy. Nejzásadnějším krokem v tomto procesu je vytvoření upozornění na základě podmínek skriptu a následné odeslání těchto upozornění na adresu URL webhooku OKX. Je však důležité si uvědomit, že každá situace si může žádat jiný přístup.

Někteří poskytovatelé skriptů mohou například do svých skriptů zahrnout funkce výstupu, které umožňují zadávat zprávy na základě konkrétních kategorií signálů, jako je Enter Long, Exit Long, Enter Short nebo Exit Short.

CT-web-trading signal bot-cript providers 1

Příklad některých poskytovatelů skriptů, kteří začleňují do svých skriptů funkce vstupu

Na druhou stranu někteří poskytovatelé skriptů mohou automaticky generovat výstražné zprávy na základě vlastností strategie, jako je například velikost objednávky.

CT-web-trading signal bot-script provider 2

Příklad některých poskytovatelů skriptů, které automaticky generují výstražné zprávy

Pro zajištění bezproblémového provedení doporučujeme kontaktovat poskytovatele skriptů a požádat ho o pokyny ohledně kroků nezbytných k použití jeho skriptů pro provedení na OKX.