Doplňující informace k upgradu příkazů k uzavření a TP/SL pro futures a perpetuální kontrakty

Publikováno dne 21. 6. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 2 min

Vážení uživatelé OKX,
dne 19. června 2023 vstoupila v platnost optimalizace reduce-only a TP/SL pro futures a perpetuální kontrakty.
Odkaz na oznámení: OKX upraví funkci uzavírání pozic pro futures a perpetuální kontrakty

__ Optimalizace č. 1: Už žádné limity částek pro uzavření limit/market orders v režimu hedžování__
1.Efektivnější zadávání příkazů k uzavření: Pokud máte pozici a chcete ji uzavřít, nebudou již žádná omezení ohledně částky příkazu k uzavření. Limit/market order můžete zadat s částkou, které se rovná velikosti vaší pozice, aniž byste musela rušit nevyřízené objednávky.
2.Chytřejší zadávání příkazů k uzavření: Pokud celková částka všech vašich příkazů k uzavření překročí velikost pozice, obchodní systém seřadí příkazy k uzavření podle ceny a automaticky zruší nebo upraví ty méně výhodné (ty budou vyřízeny později). Tím bude zajištěno, že se zbývající částka příkazu bude rovnat velikosti vaší pozice a bude blíže tržní ceně.

Optimalizace č. 2: Už žádné limity částek pro objednávky TP/ SL v režimu hedžování
1.Nastavujte objednávky TP/SL s větší flexibilitou: Můžete nastavit několik objednávek TP/SL a každá objednávka může odpovídat velikosti vaší pozice, aniž by byl omezen ostatními objednávkami.
2.Nastavujte objednávky TP/SL chytřeji: Když trh dosáhne vaší trigger price, obchodní systém zadá příkaz k uzavření na základě vaší částky TP/SL a automaticky zruší limit/market orders, které přesahují velikost vaší pozice. Objednávky s méně příznivou cenou (ty, které budou vyřízeny později) budou zrušeny jako první, čímž bude zajištěný úspěšný trigger vašich TP/SL.

Optimalizace č. 3: Upravujte své objednávky TP/SL kdykoli a kdekoli
Upravujte své TP/SL efektivněji: Namísto rušení aktuálních TP/SL a zadávání nových objednávek, můžete jednoduše upravit aktuální cenu, částku a další důležitá nastavení TP/SL. Díky tomu budete moci přizpůsobit svou strategii snadno a efektivně i během výkyvů trhu.

OKX
21. června 2023 (UTC)