OKX upraví funkci uzavírání pozic pro futures a perpetuální kontrakty

Publikováno dne 19. 6. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 2 min

Vážení uživatelé OKX,
aby ještě více vylepšila vaši zkušenost s obchodováním, provede společnost OKX upgrade funkce uzavírání pozic pro futures a perpetuální kontrakty v režimu hedžování, a to v 8:30 UTC dne 19. června 2023. Na všechny příkazy k uzavření v režimu hedžování se použije funkce reduce-only.

Pravidla funkce:
Při zadávání příkazů limit order, market order a pokročilých příkazů limit order k uzavření pozice neproběhne ověření zbývající částky nevyřízených pozic, které mohou být uzavřeny. Příkaz k uzavření můžete zadat s jakoukoli částkou.
Pokud celkové částka veškerých pozic k uzavření překročí částku otevřených pozic, objednávky se seřadí podle ceny. Systém automaticky zruší nebo upraví méně příznivé objednávky (by budou vyřízeny později), aby konečná celková částka všech pozic k uzavření byla rovná částce nevyřízených pozic.

Jako ukázku uvádíme následující příklad perpetuálního kontraktu BTC/USDT:

| Scénář |Pozice | Open orders | Zadání nové objednávky | Výsledek objednávky |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Držet pozice, zadat další příkaz k uzavření při lepší ceně | 100 kontraktů, long pozice | Sekvence 1: 17 000 (cena), 80 kontraktů, uzavřít long pozice a Sekvence 2: 18 000 (cena), 20 kontraktů, uzavřít long pozice Řazeno podle ceny | 16 000 (cena), 50 kontraktů, uzavřít long pozice | Zadá se nová objednávka. Částka objednávky sekvence 1 se upraví na 50 kontaktů. Objednávka sekvence 2 se zruší. Všechny příkazy k uzavření long pozic dají dohromady 100 kontaktů. |

U příkazů take-profit a stop-loss order, které se používají k uzavření pozic, neproběhne ověření zbývající částky pozic, které mohou být uzavřeny. V závislosti na své strategii můžete zadat několik příkazů take-profit a stop-loss order. Po spuštění příkazů se automaticky použijí pravidla pro zrušení nebo úpravu uvedená výše.

Pro další podrobnosti viz dokumenty k produktům: Ⅹ. Základní typy objednávek.

OKX
19. června 2023 UTC