OKX Peněženka uvede 7. řadu Kryptopedie

Publikováno dne 8. 9. 2023Aktualizováno dne 21. 6. 2024Doba čtení: 9 min

Vážení zákazníci OKX,
OKX s potěšením oznamuje nadcházející spuštění 7. řady OKX Kryptopedie. Těšit se na ni můžete od 8. září 2023 4:00 (UTC). Tato akce bude trvat šest měsíců a kromě MATIC od Polygonu, budou mít ti, kdo se zúčastní interaktivních questů v aplikacích DApp a splní je, také možnost získat další odměny nabízené partnery projektu.

1. Pravidla

Období akce: Od 8. září 2023 4:00 do 8. března 2024 4:00 (UTC)

Tato událost potrvá 6 měsíců a každý měsíc budou představeny interaktivní questy pro různé aplikace DApp. V první várce se budeme zabývat 4 DApp: Davos Protocol, Owlto Finance, QuickSwap a Satori Finance.
– Davos Protocol: 1) Výpůjčka stMATIC v hodnotě alespoň 50 DUSD v Davosu (síť Polygon); 2) Převod alespoň 50 DUSD ze sítě Polygon do sítě Polygon zkEVM v Davosu.; 3) Vklad alespoň 50 USD a 50 USDC na likviditu na Quick Swap (síť Polygon Zkevm) v páru DUSD/USDC.
– Owlto Finance: Využijte Owlto Finance pro bridge libovolného množství ETH, USDC nebo USDT z libovolné sítě do Polygon zkEVM nebo bridge z Polygon zkEVM do libovolné jiné sítě.
– QuickSwap: 1) Dejte na QuickPerps likviditu v hodnotě 500 USD nebo více; 2) Dokončete na QuickPerps obchody s finanční pákou v hodnotě alespoň 25 USD.
– Satori Finance: Vložte v satori více než 50 USD do Polygon zkEVM.

Poznámka:
(1) Proveďte prosím ověření questů co nejdříve. Za questy, které jste splnili, ale neověřili, nebudete mít nárok na odměny.
(2) V každém questu je nutné si vyhradit alespoň 10 minut na provedení ověření. Zdržte se proto prosím ověřování questu na konci akce, abyste se tak vyhnuli případným prodlevám v datech na blockchainu.
(3) Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této aktivity jakéhokoli účastníka, popřípadě tuto aktivitu bez předchozího upozornění zrušit. Odměny se řídí dodržováním podmínek a ujednání ze strany účastníka a nejsou zaručeny. Pro další podrobnosti viz podmínky a ujednání.

2. Co je Kryptopedie?

OKX Kryptopedie je příležitostí k učení a výdělku interakcí s DAppkami. Máme pro vás připravené spouštění pravidelných akcí, které se budou zaměřovat na různé sítě. V těchto akcích spojíme své síly s partnery projektu a společně si pro vás připravíme různé questy, které vám nabídnou příležitost k získání odměn. Cílem Kryptopedie OKX je, aby bylo vyhledávání, procházení a interakce s DAppkami jednodušší. Objevte slibné projekty a využijte svůj volný čas k učení a vydělávání ve Web3!

3. Co získáte účastí na 7. řadě Kryptopedie?

Fond odměn pro Polygon: MATIC v hodnotě 30 000 USD
Rozdělování odměn: zúčastněte se interaktivních questů v Davos Protocol, QuickSwap a Satori Finance, ověřte je a stakujte prostředky v DApp až do losování dne 7. října ve 4:00 (UTC). Podle pravidel náhodného losování hashe bloku:
– Davos Protocol: Bude vybráno 250 uživatelů, kteří si rozdělí MATIC v hodnotě 5 000 USD.
– Satori Finance: Bude vybráno 250 uživatelů, kteří si rozdělí MATIC v hodnotě 5 000 USD.
– QuickSwap: – Bude vybráno 100 uživatelů, kteří si rozdělí MATIC v hodnotě 20 000 USD.

Fond odměn pro Davos Protocol: Až 0,25 % tokenů Davos
Rozdělování odměn: podle pravidel náhodného losování hashe bloku bude vybráno 300 uživatelů, kteří dokončili a ověřili interaktivní questy v aplikaci Davos Protocol, kteří si odměny rozdělí rovným dílem.

Fond odměn pro Owlto Finance: 1 000 USDT + další USDT v hodnotě 0,2 USD za každou novou adresu, která bude interagovat s Owlto Finance
– Základní fond odměn: USDT v hodnotě 1 000 USD
– Za každou novou adresu používající Owlto Finance na cross-chainové transakce se bonusový fond zvýší o USDT v hodnotě 0,2 USD.

Rozdělování odměn: Podle pravidel náhodného losování hashe bloku bude 20 % bonusového fondu rozděleno každý týden mezi 5 adres, které provedly cross-chainové transakce během tohoto týdne, a tím mezi účastníky, kteří dokončili a ověřili interaktivní questy v Owlto Finance. Po skončení akce budou všechny zbývající prostředky v bonusovém fondu rozděleny na 10 adres podle [pravidel náhodného losování hashe bloku].(/help/how-are-the-block-hash-prize-giveaway-rules-implemented-and-executed).

Fond odměn pro QuickSwap: QUICK v hodnotě 1 000 USD
Rozdělování odměn: podle pravidel náhodného losování hashe bloku bude vybráno 50 uživatelů, kteří dokončili a ověřili interaktivní questy v aplikaci QuickSwap, kteří si odměny rozdělí rovným dílem. Účastníci nemusí mít aktiva v držení až do okamžiku losování.

4. Jak se zúčastnit?

(1) Stáhněte si aplikaci OKX nebo se ujistěte, že nemáte verzi aplikace nižší než 6.27.0. Otevřete aplikaci a pomocí přepínače v horní části vyberte Peněženka.
(2) Vytvořte peněženku nebo naimportujte existující. Pak klepněte dole na kartu Discover, tím přejdete na stránku Discover a klepněte na Kryptopedie: Učte se a vydělávejte
(3) Klepnutím na 7. řada: Polygon zkEVM přejděte na interaktivní stránku a vyberte DApp, se kterou chcete pracovat.
(4) Po dokončení questu počkejte 10 minut a pak klikněte na Ověřit.

5. Představení projektu

– Davos Protocol je platforma decentralizovaných financí (DeFi), která svým uživatelům nabízí stabilní aktivum, DAVOS, které je vázáno na hodnotu amerického dolaru. Jednou z klíčových vlastností Davos Protocol je jeho schopnost generovat svým uživatelům výnosy prostřednictvím stabilních odměn za staking.
– Owlto Finance je decentralizovaný cross-rollup bridge zaměřený na 2. vrstvu, který nabízí bezpečné, rychlé a levné služby.
– QuickSwap je přední DEX a AMM na platformách Polygon, Polygon zkEVM a Dogechain, které uživatelům umožňují obchodovat, LP a farming s bleskovou rychlostí a téměř nulovými gas poplatky.
– Satori je platforma decentralizovaných finančních derivátů, která nabízí „agregaci mimo blockchain a vypořádání na blockchainu“ a kombinuje bezpečnost a transparentnost decentralizované burzy s rychlostí a použitelností centralizované burzy.

6. Podmínky a ujednání

– Noví nebo stávající zákazníci OKX, kteří se zúčastní 7. řady Kryptopedie, splní a ověří interaktivní questy v DAppkách v době od 4:00 dne 8. září 2023 do 4:00 dne 8. března 2023 (UTC), budou mít šanci rozdělit si odměny MATIC, stejně jako další odměny, které do akce vložili partneři projektu. Konečné výsledky akce budou oznámeny na účtech OKXWeb3 (@okxweb3) na Twitteru.
– Polygon: Odměny MATIC
– Davos Protocol: Až 0,25 % tokenů Davos
– Owlto Finance: 1 000 USDT + další USDT v hodnotě 0,2 USD za každou novou adresu, která bude interagovat s Owlto Finance
– QuickSwap: QUICK v hodnotě 1 000 USD
– Společnost OKX si vyhrazuje výhradní právo vyloučit kterékoli oprávněné zákazníky, kteří se mohou podílet na nezákonných, podvodných, podezřelých nebo nečestných činnostech, popřípadě z jakýchkoli důvodů, které považuje za odpovídající.
– Společnost OKX si vyhrazuje výhradní právo vykládat podmínky a ujednání této akce a má výhradní právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu akci upravit, pozastavit, zrušit nebo ukončit, a to bez předchozího upozornění.
– Upozorňujeme, že ceny digitálních aktiv, včetně stablecoinů, mohou kdykoli kolísat. V důsledku takového kolísání ceny může v jakýkoli daný okamžik dojít ke zvýšení nebo ztrátě hodnoty vašich aktiv.
– Má se za to, že účastníci, kteří si prohlížejí stránku události a účastní se této propagační kampaně, si přečetli podmínky a ujednání této propagační kampaně a porozuměli jim.
– Společnost OKX není odpovědná za technické, obrazové, typografické ani redakční chyby či opomenutí. Pro další informace navštivte www.okx.com © OKX. Všechna práva vyhrazena.
– Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím odměny, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce odměny.
– Zobrazené informace slouží výhradně pro vzdělávací a informační účely. Nepředstavují a nesmí být považovány za nabídku, výzvu nebo doporučení k obchodování s jakýmikoli produkty (včetně jakýchkoli NFT nebo jiných), ani za finanční či investiční poradenství. OKX Web3 Peněženka i tržiště OKX NFT se řídí vlastními podmínkami poskytování služeb, které najdete na adrese www.okx.com.
– V případě jakýchkoli sporů má přednost anglická verze podmínek a ujednání.

Společnost OKX je odhodlána neustále zlepšovat své produkty a služby. Pro další informace o Web3, blockchainu nebo OKX bychom vás rádi pozvali do našeho centra nápovědy.

Tým OKX
8. září 2023