OKX vyřadí několik párů ze spotového obchodování

Publikováno dne 17. 8. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 3 min

Abychom zachovali silné prostředí pro spotové obchodování, neustále sledujeme výkon všech zalistovaných obchodovatelných párů a pravidelně přehodnocujeme jejich způsobilost. Na základě zpětné vazby od uživatelů a pokynů společnosti OKX k vyřazení z obchodování / skrytí tokenů, vyřadíme několik obchodovatelných párů, které již nesplňují naše podmínky pro zařazení k obchodování.
 
Dotčené obchodovatelné páry jsou tyto:

Páry spotového obchodování Datum vyřazení z obchodování
CVC-BTC, DASH-ETH, ENJ-BTC, FLM-USDC, ICP-BTC, IOST-BTC, IOST-ETH, KLAY-BTC, KSM-ETH; 24. srpna 2023 8:00–8:30 UTC
MANA-ETH, NEO-ETH, NULS-BTC, NULS-ETH, ONT-BTC, PEOPLE-BTC, PEOPLE-USDC, PERP-USDC, QTUM-ETH; 28. srpna 2023 8:00–8:30 UTC
REN-BTC, RSR-USDC, SLP-USDC, TAMA-USDC, THETA-BTC, TRB-USDC, WBTC-ETH, WXT-BTC, YFI-ETH 29. srpna 2023 8:00–8:30 UTC

Čas provedení: Výše uvedené obchodovatelné páry vyřadíme z obchodování v časech vyřazení uvedených výše. Uživatelům doporučujeme zrušit objednávky týkající se těchto obchodovatelných párů, než dojde k jejich vyřazení. V opačném případě systém tyto objednávky automaticky zruší. Zrušení může trvat 1–3 pracovní dny.
 
Dále budeme sledovat všechny obchodovatelné páry zařazené k obchodování, a pokud to bude zapotřebí, použijeme mechanismus vyřazení z obchodování / skrytí. V případě jakýchkoli dotazů ohledně této informace o vyřazení z obchodování nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím oficiální skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.
 
Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.
 
Tým OKX
17. srpna 2023