OKX upraví velikost ticku a přesnost částky k obchodování pro spotové/maržové obchodování a perpetuální swapy

Publikováno dne 21. 7. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 11 min

Aby zvýšila likviditu trhu a zlepšila váš zážitek z obchodování, upraví společnost OKX v době od 6:00 do 8:00 (UTC) dne 28. července 2023 velikosti ticku a přesnost částky k obchodování některých párů spotového/maržového obchodování a perpetuálních swapů.

Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:
Poznámka: Pokud je obchodovatelný pár k dispozici pro spotové a maržové trhy, týká se úprava obou.

1. Přesnost částky k obchodování:
a. U párů, u nichž bude probíhat úprava na nižší desetinnou hodnotu, dojde k dočasnému pozastavení obchodování po dobu 2 minut.

Typ Obchodovatelný pár Přesnost částky k obchodování (před) Přesnost částky k obchodování (po) Čas provedení úpravy
Spot CONV/USDT 0,000001 0,00001 14:01–14:03
Spot CRO/BTC 0,0001 0,001 14:04–14:06

2. Velikost ticku:

Typ Obchodovatelný pár Velikost ticku (před) Velikost ticku (po)
Perpetuální swap API3/USDT 0,001 0,0001
Perpetuální swap FLM/USDT 0,0001 0,00001
Perpetuální swap STARL/USDT 0,000000001 0,0000000001
Perpetuální swap TRB/USDT 0,01 0,001
Perpetuální swap XTZ/USDT 0,001 0,0001
Spot ADA/BTC 0,00000001 0,000000001
Spot ADA/ETH 0,000001 0,0000001
Spot AKITA/USDT 0,0000000001 0,00000000001
Spot API3/USDC 0,001 0,0001
Spot API3/USDT 0,001 0,0001
Spot ASTR/USDC 0,0001 0,00001
Spot ASTR/USDT 0,0001 0,00001
Spot BTT/USDT 0,000000001 0,0000000001
Spot CONV/USDT 0,000001 0,0000001
Spot CRO/BTC 0,00000001 0,000000001
Spot DOGE/BTC 0,00000001 0,000000001
Spot DOGE/ETH 0,0000001 0,00000001
Spot EOS/BTC 0,0000001 0,00000001
Spot EOS/ETH 0,000001 0,0000001
Spot ETC/BTC 0,000001 0,0000001
Spot ETC/ETH 0,00001 0,000001
Spot FLM/USDC 0,0001 0,00001
Spot FLM/USDT 0,0001 0,00001
Spot GF/USDT 0,0001 0,00001
Spot ILV/USDT 0,1 0,01
Spot KDA/USDT 0,001 0,0001
Spot MILO/USDT 0,00000000001 0,000000000001
Spot MOVR/USDT 0,01 0,001
Spot ORB/USDT 0,0001 0,00001
Spot POLYDOGE/USDT 0,00000000001 0,000000000001
Spot RSS3/USDT 0,0001 0,00001
Spot STARL/USDT 0,000000001 0,0000000001
Spot SUN/USDT 0,00001 0,000001
Spot TRB/USDC 0,01 0,001
Spot TRB/USDT 0,01 0,001
Spot VELODROME/USDT 0,0001 0,00001
Spot VRA/USDT 0,00001 0,000001
Spot WIN/USDT 0,0000001 0,00000001
Spot XTZ/USDC 0,001 0,0001
Spot XTZ/USDT 0,001 0,0001
Spot ZKS/USDT 0,0001 0,00001

Varování před rizikem
Během období úpravy velikosti ticku a přesnosti částky k obchodování dojde k dočasnému pozastavení obchodování obchodovatelného páru, u kterého dojde k úpravě na menší desetinnou hodnotu. Pozastavení bude trvat 2 minuty. V této době nebudete moci pro dotčený obchodovatelný pár převádět prostředky, zadávat objednávky, upravovat objednávky ani je rušit. Ostatní obchodovatelné páry tímto nebudou dotčeny. Obchodování obchodovatelného páru, u kterého dojde k úpravě na vyšší desetinnou hodnotu, nebude dotčeno.


A. Jak budou vyřízeny objednávky a pozice s ohledem na úpravu přesnosti částky k obchodování
1) U stávajících objednávek

 1. Pokud bude přesnost částky k obchodování upravena na menší počet desetinných míst (například z 0,0001 na 0,01)
  a. Limit order: Pokud má vaše stávající objednávka větší počet desetinných míst, než je upravená přesnost částky k obchodování, bude vaše stávající objednávka zrušena. Pokud má vaše stávající objednávka menší nebo stejný počet desetinných míst, než je upravená přesnost částky k obchodování, vaše stávající objednávka zrušena nebude. Pokud bude například přesnost částky k obchodování upravena z 0,0001 na 0,01, stávající objednávka 8,0001 bude zrušena, naproti tomu stávající objednávka 8,01 zrušena nebude.
  b. Obchodovací boti: Pokud má vaše stávající objednávka větší počet desetinných míst, než je upravená přesnost částky k obchodování, bude vaše stávající objednávka zrušena. Pokud má vaše stávající objednávka menší nebo stejný počet desetinných míst, než je upravená přesnost částky k obchodování, vaše stávající objednávka zrušena nebude. Pokud bude například přesnost částky k obchodování upravena z 0,0001 na 0,01, limit order 8,0001 bude zrušen, naproti tomu limit order 8,01 zrušen nebude.
  – V případě gridových a DCA botů budou jakékoli příkazy open order, které jste již zadali pomocí obchodovacího bota nejprve zrušeny (včetně spotových gridů, grid futures, moon gridů, spot DCA) a boti následně budou pozastaveni.
  – V případě všech ostatních botů a typů objednávek (včetně opakovaného nákupu, TWAP, iceberg, chytré portfolio, arbitrage, stop order, trailing stop, trigger), budou vaše příkazy open order nejprve zrušeny, ale botů se tato skutečno nijak nedotkne. Vaši boti budou dál pokračovat v obchodování s novou přesností částky k obchodování, jakmile bude obchodování opět uvolněno.
 2. Pokud bude přesnost částky k obchodování upravena na větší počet desetinných míst (například z 0,01 na 0,0001)
  a. Po úpravě budou stávající objednávky vyřízeny podle upravené přesnosti částky k obchodování.
  Poznámka: Výše uvedená pravidla se také vztahují na objednávky zadané pomocí API.

  Pokud poté, co bude přesnost částky k obchodování upravena (například z 0,0001 na 0,01), zadáte prostřednictvím API objednávku s předchozí přesností částky k obchodování (0,0001), systém automaticky zaokrouhlí nákupní objednávky dolů a prodejní objednávky nahoru tak, aby bylo možné objednávky úspěšně zadat. Nebudete ale moci zadávat objednávky s přesností částky k obchodování před úpravou v normálním webovém a mobilním rozhraní.


2) Příkazy open order a zobrazení minulých objednávek

 1. Pokud bude přesnost částky k obchodování upravena na menší počet desetinných míst (například z 0,0001 na 0,01): Uživatelům, kteří nevyužívají API, se budou příkazy open order a minulé objednávky zobrazovat s upravenou přesností částky k obchodování. Uživatelům, kteří využívají API, se budou příkazy open order a minulé objednávky zobrazovat s přesností částky k obchodování před úpravou.
 2. Pokud bude přesnost částky k obchodování upravena na větší počet desetinných míst (například z 0,01 na 0,0001): Příkazy open order a minulé objednávky se budou zobrazovat s původní přesností částky k obchodování.


B. Jak budou vyřízeny objednávky a pozice s ohledem na úpravu velikosti ticku
1) U stávajících objednávek

 1. Pokud bude velikost ticku upravena na menší počet desetinných míst (například z 0,0001 na 0,01)
  a. Limit order: Pokud má vaše stávající objednávka větší počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, bude vaše stávající objednávka zrušena. Pokud má vaše stávající objednávka menší nebo stejný počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, vaše stávající objednávka zrušena nebude. Pokud bude například velikost ticku upravena z 0,0001 na 0,01, stávající objednávka 130,2442 bude zrušena, naproti tomu stávající objednávka 130,24 zrušena nebude.
  b. Obchodovací boti: Pokud má vaše stávající objednávka větší počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, bude vaše stávající objednávka zrušena. Pokud má vaše stávající objednávka menší nebo stejný počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, vaše stávající objednávka zrušena nebude. Pokud bude například velikost ticku upravena z 0,0001 na 0,01, limit order 130,2442 bude zrušen, naproti tomu limit order 130,24 zrušen nebude.
  – V případě gridových a DCA botů budou jakékoli příkazy open order, které jste již zadali pomocí obchodovacího bota nejprve zrušeny (včetně spotových gridů, grid futures, moon gridů, spot DCA) a boti následně budou pozastaveni.
  – V případě všech ostatních botů a typů objednávek (včetně opakovaného nákupu, TWAP, iceberg, chytré portfolio, arbitrage, stop order, trailing stop, trigger), budou vaše příkazy open order nejprve zrušeny, ale botů se tato skutečno nijak nedotkne. Vaši boti budou dál pokračovat v obchodování s novou velikostí ticku, jakmile bude obchodování opět uvolněno.
 2. Pokud bude velikost ticku upravena na větší počet desetinných míst (například z 0,01 na 0,0001)
  a. Po úpravě budou stávající objednávky vyřízeny podle upravené velikosti ticku.
  Poznámka: Výše uvedená pravidla se také vztahují na objednávky zadané pomocí API.

  Pokud poté, co bude velikost ticku upravena (například z 0,0001 na 0,01), zadáte prostřednictvím API objednávku s předchozí velikostí ticku (0,0001), systém automaticky zaokrouhlí nákupní objednávky dolů a prodejní objednávky nahoru tak, aby bylo možné objednávky úspěšně zadat. Nebudete ale moci zadávat objednávky s velikostí ticku před úpravou v normálním webovém a mobilním rozhraní.


2) Příkazy open order a zobrazení minulých objednávek

 1. Pokud bude velikost ticku upravena na menší počet desetinných míst (například z 0,0001 na 0,01): Uživatelům, kteří nevyužívají API, se budou příkazy open order a minulé objednávky zobrazovat s upravenou velikostí ticku – zaokrouhlené dolů u nákupních objednávek a zaokrouhlené nahoru u prodejních objednávek. Uživatelům, kteří využívají API, se budou příkazy open order a minulé objednávky zobrazovat s velikostí tisku před úpravou.
 2. Pokud bude velikost ticku upravena na větší počet desetinných míst (například z 0,01 na 0,0001): Příkazy open order a minulé objednávky se budou zobrazovat s původní velikostí tisku.


Doporučujeme, abyste své strategie obchodování upravili na základě výše uvedených změn.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.


V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
21. července 2023