OKX upraví diskontní sazby pro BETH

Publikováno dne 6. 7. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 3 min

Společnost OKX upraví diskontní sazby pro BETH v režimu multiměnové marže i režimu marže portfolia. Úprava proběhne v době od 8:00 do 9:00 (UTC) dne 7. července 2023.
Níže jsou uvedeny konkrétní úpravy:

Aktivum Před Po
Úroveň (USD) Diskontní sazba Úroveň (USD) Diskontní sazba
BETH 0~1 000 000 0,85 0~2 000 000 0,95
1 000 000~2 000 000 0,75 2 000 000~4 000 000 0,85
2 000 000~4 000 000 0,5 4 000 000~8 000 000 0,5
>4 000 000 0 >8 000 000 0

Představení diskontních sazeb
V režimu s křížovou multiměnovou marží a režimu marže portfolia je možné směnit různé měny na účtech s křížovou marží na hodnotu USD a použít je jako marži. Vzhledem k výrazným rozdílům v tržní likviditě jednotlivých měn platforma vypočítává skutečnou hodnotu v USD na základě určité diskontní sazby, aby tak vyvážila tržní rizika.
Další informace: Diskontní sazba


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.


OKX
6. července 2023