OKX dostosowuje stopy dyskontowe dla BETH

Opublikowano 6 lip 2023Zaktualizowano 4 kwi 20243 min czytania

OKX będzie dostosowywać stopy dyskontowe dla BETH w trybie marży wielowalutowej i portfelowej. Korekta nastąpi dnia 7 lipca 2023 r. w godzinach 08:00-09:00 (UTC).
Szczegółowe regulacje są następujące:

Aktywa Przed Po
Poziom (USD) Stopa dyskontowa Poziom (USD) Stopa dyskontowa
BETH 0~1 000 000 0,85 0~2,000,000 0,95
1 000 000~2 000 000 0,75 2 000 000~4 000 000 0,85
2 000 000~4 000 000 0,5 4,000,000~8,000,000 0,5
>4 000 000 0 >8 000 000 0

Wprowadzenie do stóp dyskontowych
W trybie wielowalutowej marży krzyżowej i w trybie marży portfelowej, różne waluty obecne na rachunkach mogą być przeliczane na ich równowartość wyrażoną w USD i używane jako marża. Ze względu na znaczne różnice w płynności rynkowej każdej waluty, nasza platforma oblicza rzeczywistą ich wartość w USD na podstawie określonej stopy dyskontowej w celu zrównoważenia ryzyka rynkowego.
Dowiedz się więcej: Stopa dyskontowa


Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższy przegląd i informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się zapoznaj się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.


OKX
6 lipca 2023 r.