OKX upraví komponenty několika indexů

Publikováno dne 2. 6. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 6 min

Aby zlepšila likviditu trhu a stabilitu indexu, upraví společnost OKX v době od 6:00 do 8:00 (UTC) dne 8. června 2023 komponenty několika indexů.
Níže jsou uvedeny podrobnosti k úpravě komponent:

Index Před Po
Burza Pár Váha Burza Pár Váha
ADA/USD Binance ADA/BTC 20 % Binance ADA/BTC 20 %
Coinbase ADA/USD 20 % Coinbase ADA/USD 20 %
Huobi ADA/USDT 20 % Bybit ADA/USDT 20 %
OKX ADA/USDT 20 % OKX ADA/USDT 20 %
Kraken ADA/USD 20 % Kraken ADA/USD 20 %
BCH/USD Binance BCH/BTC 20 % Binance BCH/BTC 20 %
Coinbase BCH/USD 20 % Coinbase BCH/USD 20 %
Mxc BCH/USDT 20 % Mxc BCH/USDT 20 %
Huobi BCH/USDT 20 % Kraken BCH/USD 20 %
OKX BCH/USDT 20 % OKX BCH/USDT 20 %
DOT/USD Binance DOT/BTC 20 % Binance DOT/BTC 20 %
Huobi DOT/BTC 20 % Bybit DOT/USDT 20 %
OKX DOT/USDT 20 % OKX DOT/USDT 20 %
Coinbase DOT/USD 20 % Coinbase DOT/USD 20 %
Kraken DOT/USD 20 % Kraken DOT/USD 20 %
EOS/USD Binance EOS/BTC 20 % Binance EOS/BTC 20 %
OKX EOS/BTC 20 % OKX EOS/USDT 20 %
Coinbase EOS/USD 20 % Coinbase EOS/USD 20 %
Huobi EOS/USDT 20 % Gate EOS/USDT 20 %
Bitfinex EOS/USDT 20 % Kraken EOS/USD 20 %
ETC/USD OKX ETC/BTC 20 % OKX ETC/USDT 20 %
Binance ETC/BTC 20 % Binance ETC/BTC 20 %
Coinbase ETC/USD 20 % Coinbase ETC/USD 20 %
Kraken ETC/USD 20 % Gate ETC/USDT 20 %
Huobi ETC/USDT 20 % Kucoin ETC/USDT 20 %
FIL/USD OKX FIL/USDT 20 % OKX FIL/USDT 20 %
Huobi FIL/USDT 20 % Gate FIL/USDT 20 %
Coinbase FIL/USD 20 % Coinbase FIL/USD 20 %
Binance FIL/BTC 20 % Binance FIL/BTC 20 %
Kraken FIL/USD 20 % Kraken FIL/USD 20 %
TRX/USD Huobi TRX/BTC 20 % Bybit TRX/USDT 20 %
Binance TRX/BTC 20 % Binance TRX/BTC 20 %
OKX TRX/USDT 20 % OKX TRX/USDT 20 %
Poloniex TRX/BTC 20 % Bitget TRX/USDT 20 %
Kraken TRX/USD 20 % Kraken TRX/USD 20 %
XRP/USD Bitstamp XRP/USD 20 % Bitstamp XRP/USD 20 %
OKX XRP/BTC 20 % OKX XRP/BTC 20 %
Binance XRP/BTC 20 % Binance XRP/BTC 20 %
Huobi XRP/BTC 20 % Bitfinex XRP/USD 20 %
Kraken XRP/USD 20 % Kraken XRP/USD 20 %

Další informace: OKX index


Výpočet indexové ceny

  1. Nejnovější cena a objem každé složky indexu se získává z vybraných burz v reálném čase.
  2. Pokud na příslušné burze probíhá údržba nebo pokud pro cenu/objem kterékoli složky nejsou v danou chvíli žádné aktuální novinky (změny oproti měně), budou data o složce dočasně brána jako neplatná a při výpočtu indexu se nepoužijí.
  3. Pokud měnový obchodovatelný pár v ukázce indexu neodpovídá měnovému obchodovatelnému páru v indexu, bude převeden na odpovídající cenu stejné měny na základě párů BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD atp. Například pokud komponentem indexu ETH/USD bude ETH/USDT, vynásobte komponent cenou indexu USDT/USD a tím jej převedete na cenu indexu ETH/USD.
  4. Konečný výpočet závisí na počtu burz s platnými daty. Více podrobností:
    · Více než 3 burzy s platnými daty: použije se rovnoměrně vážený průměr ceny (pokud se však cena některé burzy liší o více než 3 % od mediánu ceny všech burz, bude cena z této burzy vázána v intervalu cena mediánu × 0,97 až cena mediánu × 1,03).
    · Pouze 2 burzy s platnými daty: použije se rovnoměrně vážený průměr ceny.
    · Pouze 1 burza s platnými daty: jako indexová cena se použije přímo poslední obchodovaná cena.


Úpravy komponent mohou zapříčinit kolísání referenční ceny a ovlivnit tak trhy maržového obchodování a obchodování s kontrakty příslušného instrumentu.
Uživatelům doporučujeme, aby před úpravou podnikli nezbytné kroky, například snížení počtu pozic, přidání marže, snížení finanční páky nebo dokonce uzavření pozic, aby se vyhnuli potenciálním rizikům způsobeným volatilitou trhu.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.


V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
2. června 2023