Časté dotazy ohledně kopírování obchodníků

Publikováno dne 1. 9. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 9 min146

1. Proč se moje objednávka nezdařila?

V kopírování obchodu by vám mohly bránit tyto faktory:

 • Vedoucí obchodník přestal vést obchody nebo mu byl odebrán status vedoucího obchodníka.

 • Vedoucí obchodník dosáhl denního limitu pro vedoucí obchody.

 • Obchod vedoucího obchodníka spustil kontrolu rizika.

 • Na svém obchodním účtu nemáte dostatek prostředků.

 • Hodnota vaší otevřené pozice překročila částku ochrany proti spreadu.

 • Vaše celková částka kopírovaných obchodů dosáhla maximálního limitu, který jste nastavili.

2. Co způsobuje uzavření pozice?

Copy and lead obchodníci mohou uzavírat pozice manuálně, nebo může být uzavření spuštěno kvůli příkazu take profit/stop loss nebo likvidaci.

 • Ruční uzavření kopírujícím obchodníkem Kopírující obchodníci mohou uzavírat pozice následujícími způsoby:

  • Možnost 1: Discover > Kopírování obchodníků_ > Moje kopírování > Příkazy Open order > Zavřít vše

   CT-app-copytrading-close

   V aplikaci: V uživatelském centru vyhledejte „Kopírování obchodníků“ a vyberte „Moje kopírování“

CT-web-copytrading-close

Na webu: Vyhledejte „Moje kopírování“ na stránce Kopírování obchodníků

 • Možnost 2: Obchodovat > Pozice > vyberte konkrétní pozici, kterou chcete uzavřít

  CT-app-trade-positionclose

  V aplikaci: Vyhledejte „Pozice“ na stránce Obchodovat

![CT-web-close-openposition(//images.ctfassets.net/tofttmniq0qv/3ziwsKkR3yKyWJJWSWzAJS/9e00e0c1117f16619ea96ac7add4dcb1/Bottom__1_.png)Na webu: Vyhledejte „Otevřené pozice“ na stránce Obchodovat

 • Manuální uzavření vedoucím obchodníkem Vedoucí obchodníci mohou uzavírat vedoucí pozice stejným způsobem, jako by uzavírali běžnou pozici. Když tak učiní, všechny zkopírované pozice pod kopírujícími obchodníky se také uzavřou.

 • Trigger Take profit / Stop loss Pokud nastavíte take profit nebo stop loss při nastavování kopírovacího obchodního příkazu, příkaz se automaticky zavře, když je dosaženo spouštěcí částky.

 • Likvidace Obchod kopírujícího obchodníka lze zrušit z následujících důvodů:

  • Marže kopírujícího obchodníka je nedostatečná

  • Pozice vedoucího obchodníka je zlikvidována

3. Jak si mám vybrat vedoucího obchodníka?

Na webu nebo v aplikaci vyberte možnost Discover > Kopírování obchodníků. Zde si můžete zobrazit klíčové údaje o každém vedoucím obchodníkovi, které vám pomohou rozhodnout, čí obchody chcete kopírovat. Až se rozhodnete, jednoduše zvolte Kopírovat u vámi preferovaného obchodníka. Níže jsou uvedené tři způsoby, na základě kterých se můžete rozhodnout:

 • Žebříček trhu Na žebříčku trhu můžete hodnotit přední obchodníky podle řady různých datových ukazatelů.

  CT-trading-copytradingfaq-app1

  Filtrování obchodníků pomocí několika ukazatelů výběrem možnosti Přehled

Aktuální dostupné datové ukazatele jsou tyto:

Indikátor Definice
PnL
Kumulativní zisk a ztráta hlavních obchodů otevřených hlavními obchodníky
PnL% Kumulativní procentuální zisk a ztráta hlavních obchodů otevřených hlavními obchodníky.
Míra úspěšnosti Počet dní se ziskem / Počet dní, kdy se obchoduje se ziskem × 100%
AUM Spravovaná aktiva. Celková hodnota aktiv kopírovaných obchodníky, kteří v současné době kopírují vedoucí obchodníky
Počet kopírujících obchodníků Celkový počet obchodníků, kteří v současné době kopírují hlavní obchodníky
PnL kopírujícího obchodníka Celkový PnL kopírování obchodů všech obchodníků, kteří v současné době kopírují vedoucí obchodníky

Poznámka: Údaje o vedoucím obchodníkovi se aktualizují každou hodinu.

 • Pořadí podle přehledu Můžete také vybrat Přehled a zobrazit si komplexní žebříček vedoucích obchodníků, který vypočítáme na základě vážení několika ukazatelů pro každého obchodníka. Aktuální váha ukazatele je následující:

Indikátor Váha
Kumulované PnL% 20 %
PnL% (za posledních 30 dní) 15 %
PnL% (za posledních 7 dní) 10 %
Maximální čerpání finančních prostředků (historicky) 10 %
Maximální čerpání finančních prostředků (týdně) 10 %
Počet kopírujících obchodníků 20 %
PnL kopírujících obchodníků 15 %

Poznámka: Váhu ukazatelů lze kdykoli upravit na základě zpětné vazby a údajů po spuštění.

 • Profil obchodníka Výběrem jména vedoucího obchodníka si můžete zobrazit jeho profil, který obsahuje podrobnější rozpis jeho historie obchodování, portfolia a sledování. Z této stránky můžete vedoucího obchodníka přímo sledovat nebo kopírovat jeho obchody.

  CT-trading-copytradingfaq-app2

  Můžete si zobrazit údaje o vedoucím obchodníkovi, které vám pomohou při výběru

4. Kolik vedoucích obchodníků mohu kopírovat?

Další podrobnosti o počtu vedoucích obchodníků, které můžete kopírovat, najdete v článku Jaké jsou limity pro kopírování obchodníků s futures ?.

5. Jak mohu spravovat zkopírované obchody?

Kopírující obchodníci si mohou prohlédnout své zkopírované obchody v Kopírování obchodníků > Moje kopírování. Můžete si zobrazit následující typy informací.

CT-trading-copytradingfaq-web1

Zobrazení všech podrobností o zkopírovaných obchodech na stránce Moje kopírování

Poznámka:

 • Moji obchodníci: Pro zobrazení podrobností o obchodnících, které kopírujete. Výběrem možnosti Správa upravíte nastavení kopírování pro nové pozice daného obchodníka nebo kopírování daného obchodníka zastavíte.

 • Open orders: Pro zobrazení všech probíhajících otevřených pozic a objednávek.

 • Historie: Pro zobrazení všech podrobností o všech zkopírovaných pozicích, které byly uzavřeny.

6. Jaké jsou podporované kontrakty ke kopírování?

V současné době podporujeme 108 párů kontraktů kopírování. U každého vedoucího obchodníka uvidíte různé dostupné kontrakty podle jejich nastavení obchodu. Zde se můžete seznámit s našimi podporovanými kontrakty ke kopírování.

7. Jaká je moje maximální finanční páka při kopírování obchodníků?

Vaše maximální finanční páka při kopírování obchodníků je stejná jako maximální finanční páka při ručním obchodování kontraktů.

8. Jaká je maximální částka, kterou mohu zkopírovat od vedoucího obchodníka?

Další podrobnosti o maximální částce, kterou můžete kopírovat od vedoucího obchodníka, najdete v článku Jaké jsou limity pro kopírování obchodníků s futures?.

9. Vztahuje se kopírování obchodníků na uživatele ve všech zemích a regionech?

Kopírování obchodníků není podporováno na všech trzích a ve všech jurisdikcích. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služeb společnosti OKX.

10. Jak nastavím parametry kopírování obchodů?

Můžete provést následující akce:

 1. Vyberte možnost Obchodovat > Kopírování obchodníků a teprve poté vyberte možnost Kopírovat u libovolného vámi preferovaného vedoucího obchodníka.

 2. Na stránce Informace o obchodníkovi si projděte jeho výkon a pokračujte výběrem tlačítka Kopírovat jedním kliknutím.

  CT-copyt-setparameter-web1

  Jakmile vyberete tlačítko Kopírovat jedním kliknutím. přejděte k části s parametry

 3. Vložte částku kopírování na objednávku a maximální celkovou částku.

  CT-copyt-shareparameter-web2

  Před kopírováním obchodu nastavte odpovídající parametry

 4. Pokud chcete před kopírováním obchodu nastavit pokročilé parametry, vyberte možnost Pokročilé.

  CT-copyt-setparameter-web3

  Po výběru možnosti Pokročilé je k dispozici rozsáhlé nastavení parametrů