Quỹ bảo hiểm Vĩnh cửu

Tổng quỹ bảo hiểm OKX:
782,262,411 USD
Tổng quỹ bảo hiểm cho Vĩnh cửu BTCUSD: 3,255.3108 BTC.
7 ngày qua
30 ngày qua
NgàyLoạiSố tiềnSố dư
2022-05-14 16:00:20Tiền nạp vào số dư thanh lý0.3628 BTC3,255.3108 BTC
2022-05-13 16:00:19Tiền nạp vào số dư thanh lý0.4839 BTC3,254.9479 BTC
2022-05-12 16:00:33Tiền nạp vào số dư thanh lý4.5938 BTC3,254.4641 BTC
2022-05-11 16:00:27Tiền nạp vào số dư thanh lý0.2291 BTC3,249.8703 BTC
2022-05-10 16:00:23Tiền nạp vào số dư thanh lý5.4654 BTC3,249.6412 BTC
2022-05-09 16:00:25Tiền nạp vào số dư thanh lý0.8972 BTC3,244.1758 BTC
2022-05-08 16:00:24Tiền nạp vào số dư thanh lý0.4215 BTC3,243.2786 BTC
2022-05-07 16:00:26Tiền nạp vào số dư thanh lý0.1509 BTC3,242.8571 BTC
2022-05-06 16:00:24Tiền nạp vào số dư thanh lý0.6484 BTC3,242.7062 BTC
2022-05-05 16:00:22Tiền nạp vào số dư thanh lý0.1706 BTC3,242.0579 BTC
2022-05-04 16:00:28Tiền nạp vào số dư thanh lý0.1071 BTC3,241.8872 BTC
2022-05-03 16:00:30Tiền nạp vào số dư thanh lý0.0763 BTC3,241.7801 BTC
2022-05-02 16:00:32Tiền nạp vào số dư thanh lý0.0985 BTC3,241.7038 BTC
2022-05-01 16:00:30Tiền nạp vào số dư thanh lý0.2042 BTC3,241.6053 BTC
2022-04-30 16:00:29Tiền nạp vào số dư thanh lý0.1049 BTC3,241.4012 BTC
2022-04-29 16:00:32Tiền nạp vào số dư thanh lý0.1416 BTC3,241.2963 BTC
2022-04-28 16:00:31Tiền nạp vào số dư thanh lý0.0715 BTC3,241.1547 BTC
2022-04-27 16:00:53Tiền nạp vào số dư thanh lý0.5983 BTC3,241.0831 BTC
2022-04-26 16:00:32Tiền nạp vào số dư thanh lý0.8692 BTC3,240.4848 BTC
2022-04-25 16:00:31Tiền nạp vào số dư thanh lý0.6343 BTC3,239.6156 BTC