Quỹ bảo hiểm Vĩnh cửu

Tổng quỹ bảo hiểm OKX:
619.386.878 USD
Tổng quỹ bảo hiểm cho Vĩnh cửu BTCUSD: 3.280,4228 BTC.
7 ngày qua
30 ngày qua
NgàyLoạiSố tiềnSố dư
16:00:26, 02/07/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,1591 BTC3.280,4228 BTC
16:00:29, 01/07/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,6530 BTC3.280,2637 BTC
16:00:24, 30/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,2815 BTC3.279,6107 BTC
16:00:31, 29/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,2341 BTC3.279,3293 BTC
16:00:22, 28/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,1123 BTC3.279,0951 BTC
16:00:29, 27/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,0787 BTC3.278,9828 BTC
16:00:24, 26/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,0365 BTC3.278,9041 BTC
16:00:28, 25/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,3036 BTC3.278,8676 BTC
16:00:33, 24/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,1508 BTC3.278,5640 BTC
16:00:28, 23/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,1449 BTC3.278,4132 BTC
16:00:28, 22/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,1959 BTC3.278,2682 BTC
16:00:30, 21/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,3037 BTC3.278,0723 BTC
16:00:32, 20/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,2671 BTC3.277,7686 BTC
16:00:31, 19/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý2,1893 BTC3.277,5014 BTC
16:00:29, 18/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,7016 BTC3.275,3121 BTC
16:00:27, 17/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý1,0513 BTC3.274,6104 BTC
16:00:30, 16/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,4977 BTC3.273,5592 BTC
16:00:30, 15/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý0,5467 BTC3.273,0615 BTC
16:00:26, 14/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý3,1883 BTC3.272,5147 BTC
16:00:30, 13/06/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý2,2477 BTC3.269,3264 BTC