Quỹ bảo hiểm

Tổng quỹ bảo hiểm OKX:
709.384.153 USD
Tổng quỹ bảo hiểm cho Ký quỹ USDT: 29.355.807,49 USDT.
7 ngày qua
30 ngày qua
NgàyLoạiSố tiềnSố dư
16:00:04, 19/11/2022Doanh thu từ nền tảng1.501,96 USDT29.355.807,49 USDT
16:00:01, 19/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý2.159,71 USDT29.354.305,53 USDT
16:00:02, 18/11/2022Doanh thu từ nền tảng1.373,84 USDT29.352.145,82 USDT
16:00:01, 18/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý3.014,57 USDT29.350.771,98 USDT
16:00:04, 17/11/2022Doanh thu từ nền tảng1.460,64 USDT29.347.757,41 USDT
16:00:01, 17/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý6.950,12 USDT29.346.296,76 USDT
16:00:02, 16/11/2022Doanh thu từ nền tảng470,91 USDT29.339.346,64 USDT
16:00:01, 16/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý492,72 USDT29.338.875,73 USDT
16:00:02, 15/11/2022Doanh thu từ nền tảng466,33 USDT29.338.383,01 USDT
16:00:01, 15/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý369,35 USDT29.337.916,68 USDT
16:00:05, 14/11/2022Doanh thu từ nền tảng1.261,24 USDT29.337.547,33 USDT
16:00:02, 14/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý34.482,12 USDT29.336.286,09 USDT
16:00:02, 13/11/2022Doanh thu từ nền tảng990,72 USDT29.301.803,97 USDT
16:00:01, 13/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý2.686,18 USDT29.300.813,25 USDT
16:00:02, 12/11/2022Doanh thu từ nền tảng953,97 USDT29.298.127,07 USDT
16:00:01, 12/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý18.461,44 USDT29.297.173,10 USDT
16:00:05, 11/11/2022Doanh thu từ nền tảng930,18 USDT29.278.711,66 USDT
16:00:02, 11/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý17.142,13 USDT29.277.781,48 USDT
16:00:02, 10/11/2022Doanh thu từ nền tảng789,86 USDT29.260.639,35 USDT
16:00:02, 10/11/2022Tiền nạp vào số dư thanh lý467.660,14 USDT29.259.849,49 USDT
  • 1