Thanh lý bắt buộc trên

Tổng mức lỗ vượt mức vốn chủ sở hữu của hợp đồng : --
NgàyLoạiGiá phá sảnSố tiền và giá trịLỗ vượt mức vốn chủ sở hữu