Thanh lý bắt buộc

Tổng mức lỗ phá sản thanh lý của hợp đồng BTCUSDT: 0 USDT
NgàyLoạiGiá phá sảnSố tiền & Giá trịMức lỗ phá sản
06:44:51, 20/11/2022Đóng vị thế mua₮16.685,668Hợp đồng = 0,68 BTC0 USDT
06:25:11, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.864,92Hợp đồng = 0,02 BTC0 USDT
06:25:11, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.863,714Hợp đồng = 0,14 BTC0 USDT
06:25:08, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.857,2100Hợp đồng = 1,00 BTC0 USDT
06:25:07, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.793,1391Hợp đồng = 3,91 BTC0 USDT
06:24:16, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.783,23800Hợp đồng = 38,00 BTC0 USDT
06:24:15, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.843,23Hợp đồng = 0,03 BTC0 USDT
06:22:48, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.839,880Hợp đồng = 0,80 BTC0 USDT
06:22:47, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.840,938Hợp đồng = 0,38 BTC0 USDT
06:22:46, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.779,214Hợp đồng = 0,14 BTC0 USDT
06:22:45, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.761,834Hợp đồng = 0,34 BTC0 USDT
06:22:40, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.743,4500Hợp đồng = 5,00 BTC0 USDT
06:00:20, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.788,780Hợp đồng = 0,80 BTC0 USDT
06:00:20, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.783,777Hợp đồng = 0,77 BTC0 USDT
06:00:19, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.772,51Hợp đồng = 0,01 BTC0 USDT
06:00:19, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.717,715Hợp đồng = 0,15 BTC0 USDT
06:00:19, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.779,95Hợp đồng = 0,05 BTC0 USDT
06:00:18, 20/11/2022Đóng vị thế bán₮16.769,820Hợp đồng = 0,20 BTC0 USDT
05:09:35, 20/11/2022Đóng vị thế mua₮16.643,415Hợp đồng = 0,15 BTC0 USDT
05:07:21, 20/11/2022Đóng vị thế mua₮16.645,11Hợp đồng = 0,01 BTC0 USDT
  • 1