Thanh lý bắt buộc

NgàyTài sảnSố tiềnMức lỗ phá sản
02:51:51, 20/11/2022USDT9,38963279 USDT0 USDT
02:51:50, 20/11/2022USDT141,52671975 USDT0 USDT
02:51:49, 20/11/2022USDT0,00024468 USDT-0,00024469 USDT
15:34:43, 19/11/2022USDT0,00001101 USDT-0,00001102 USDT
23:53:02, 17/11/2022USDT7,54380000 USDT0 USDT
21:09:22, 17/11/2022USDT15,77541205 USDT0 USDT
08:21:43, 17/11/2022USDT0,00000000 USDT-0,00000001 USDT
05:15:27, 17/11/2022USDT50,82992603 USDT0 USDT
05:07:23, 17/11/2022USDT18,81624715 USDT0 USDT
21:05:00, 16/11/2022USDT34,96188265 USDT0 USDT
18:12:56, 16/11/2022USDT1.670,35935575 USDT0 USDT
18:12:55, 16/11/2022USDT2.845,99079999 USDT0 USDT
18:12:47, 16/11/2022USDT10.880,52111838 USDT0 USDT
18:12:41, 16/11/2022USDT0,00005723 USDT-0,00005724 USDT
17:30:57, 16/11/2022USDT1,04934351 USDT-1,04934352 USDT
10:33:19, 16/11/2022USDT0,00120865 USDT-0,00120866 USDT
19:17:53, 14/11/2022USDT0,00055961 USDT-0,00055961 USDT
14:43:38, 14/11/2022USDT245,05829047 USDT0 USDT
14:43:31, 14/11/2022USDT613,71232459 USDT0 USDT
12:23:36, 14/11/2022USDT0,54235619 USDT0 USDT
  • 1