Thanh lý bắt buộc Hợp đồng tương lai

Tổng mức lỗ phá sản thanh lý của hợp đồng BTCUSD: 0 BTC
NgàyLoạiGiá phá sảnSố tiền & Giá trịMức lỗ phá sản
2022-05-14 23:13:39Đóng vị thế bán$29000.712Hợp đồng ≈ 0.0414 BTC0 BTC
2022-05-14 17:32:02Đóng vị thế mua$29289.13Hợp đồng ≈ 0.0102 BTC0 BTC
2022-05-14 07:43:12Đóng vị thế mua$29199.632Hợp đồng ≈ 0.1096 BTC0 BTC
2022-05-14 07:37:11Đóng vị thế mua$29204.55Hợp đồng ≈ 0.0171 BTC0 BTC