Thông tin hợp đồng

BTCUSDT PERP
Tiền mã hóa quyết toán
USDT
Mệnh giá
0.01 BTC
Đơn vị yết giá
0.1
Đòn bẩy
0.01~125.00
Phí tài trợ đã được thanh toán
Lúc 08:00, 16:00, 24:00(giờ Hồng Kông) mỗi ngày
Giá tham chiếu
₮24.005,7
Hợp đồng mở
16.706,42 BTC
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
128.589,46 BTC
Quỹ bảo hiểm
72.091.749 USDT
Đã đóng Lời và lỗ

Vị thế mua:Mệnh giá x Số lượng hợp đồng×Giá đóng vị thế trung bình-Mệnh giá x Số lượng hợp đồng×Giá mở vị thế trung bình

Vị thế bán:Mệnh giá x Số lượng hợp đồng×Giá mở vị thế trung bình-Mệnh giá x Số lượng hợp đồng×Giá đóng vị thế trung bình