Thông tin hợp đồng

BTCUSD PERP
Tiền mã hóa quyết toán
BTC
Mệnh giá
100 USD
Đơn vị yết giá
0.1
Đòn bẩy
0.01~125.00
Phí tài trợ đã được thanh toán
Lúc 08:00, 16:00, 24:00(giờ Hồng Kông) mỗi ngày
Giá tham chiếu
$29,615.8
Hợp đồng mở
14,257.5756 BTC
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
13,538.7962 BTC
Quỹ bảo hiểm
3,255 BTC
Đã đóng Lời và lỗ

Vị thế mua:(Mệnh giá x Số lượng hợp đồng)/Giá mở vị thế trung bình-(Mệnh giá x Số lượng hợp đồng)/Giá đóng vị thế trung bình

Vị thế bán:(Mệnh giá x Số lượng hợp đồng)/Giá đóng vị thế trung bình-(Mệnh giá x Số lượng hợp đồng)/Giá mở vị thế trung bình