Giao dịch thủ công
Giao dịch bot
|
CELO/USDT5X
0,8342-5,75%
Giá tham chiếu0,8353
USD$0,83
Mức thấp trong 24 giờ0,8132
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng CELO
5.00X
Chéo
Ký quỹ bằng CELO
5.00X
Hạn mức
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0,83
Số tiền (CELO)
Vay:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:-- CELO
Mua tối đa:-- CELO
Giá (USDT)
≈$0,83
Số tiền (CELO)
Vay:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:-- CELO
Bán tối đa:-- CELO
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số_tiền(CELO)Tổng(CELO)
0,8342$0,83
BBO
 • 0,84579,00018,160K
 • 0,84531,300K18,151K
 • 0,845041,18516,851K
 • 0,84319,00016,810K
 • 0,84181,024K16,801K
 • 0,84179,00015,776K
 • 0,84037,281K15,767K
 • 0,8394500,0008,486K
 • 0,8389280,2587,986K
 • 0,8384500,0007,706K
 • 0,83812,852K7,206K
 • 0,83781,546K4,353K
 • 0,837452,0002,807K
 • 0,8373388,5492,755K
 • 0,83721,112K2,367K
 • 0,8368742,0001,255K
 • 0,836653,239513,239
 • 0,8362460,000460,000
 • 0,8342$0,83
 • 0,8351390,000390,000
 • 0,834661,848451,848
 • 0,834464,383516,231
 • 0,834254,155570,387
 • 0,834116,000586,387
 • 0,83391,023K1,609K
 • 0,8338119,2741,729K
 • 0,833755,1251,784K
 • 0,8336742,0002,526K
 • 0,83353,486K6,012K
 • 0,83309,0006,021K
 • 0,83291,112K7,133K
 • 0,83279,0007,142K
 • 0,8326280,2587,422K
 • 0,8325509,0007,931K
 • 0,83249,0007,940K
 • 0,83211,779K9,719K
 • 0,83201,259K10,979K
Biểu đồ
Tổng quan
CELO/USDT
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 0,8342
  Market-buy
  0,8362
  Số tiền
  Market-sell
  0,8351
  Xem chi tiết
  Những thay đổi đáng chú ý
  Thêm
  Tất cả
  NMR/USDT
  05:08, 01-07
  Lỗ trong 5 phút
  -4.34%
  MEME/USDT
  05:08, 01-07
  Lãi trong 5 phút
  3.10%
  WNXM/USDT
  05:07, 01-07
  Lãi trong 5 phút
  1.60%
  NMR/USDT
  05:07, 01-07
  Lỗ trong 5 phút
  -3.47%
  STARL/USDT
  05:06, 01-07
  Lãi trong 5 phút
  2.00%
  CLV/USDT
  05:06, 01-07
  Lãi trong 5 phút
  2.27%