Jak zabezpieczyć portfel MPC?

Opublikowano 22 sie 2023Zaktualizowano 4 kwi 20242 min czytania290

Co to jest portfel obliczeń wielostronnych (ang. Multi-Party Computation Wallet, MPC)?

Portfel MPC to rodzaj portfela kryptowalut wykorzystujący trzy tajne kody zwane udziałami klucza prywatnego w celu zabezpieczenia aktywów użytkownika. Podczas tworzenia portfela MPC zostaną wygenerowane 3 udziały klucza prywatnego:

  1. Udział 1 : wygenerowany przez portfel MPC użytkownika
  2. Udział 2 : generowany i przechowywany na urządzeniu użytkownika
  3. Udział 3 : wygenerowany przez urządzenie użytkownika, zaszyfrowany i zarchiwizowany w chmurze urządzenia użytkownika

Dokonując transakcji, użytkownik musi posiadać zarówno udziały 1 i 2, aby wygenerować pełny klucz prywatny, oraz udział 3 jako udział zapasowy owego klucza prywatnego.
MPC Wallet3 udziały klucza prywatnego są generowane i przechowywane oddzielnie

Jak utworzyć kopię zapasową portfela?

Utworzenie kopii zapasowej udziału 3 w chmurze urządzenia (iCloud, Google Drive lub Huawei Cloud) jest działaniem zdecydowanie zalecanym, ponieważ zapobiega utracie zasobów. Aby wykonać kopię zapasową danych udziału 3, należy przejść do usługi w chmurze swojego urządzenia i ustawić hasło szyfrowania. Dane udziału 3 zostaną następnie przesłane do chmury i usunięte z urządzenia użytkownika w celu zabezpieczenia udziałów klucza prywatnego.

Jeśli użytkownik nie wykonał jeszcze kopii zapasowej danych udziału 3 w chmurze urządzenia, a urządzenie zostało utracone, nie może on uzyskać stałego dostępu do swoich zasobów, ponieważ na serwerze jego portfela pozostał wyłącznie udział klucza o numerze 1.

Jak przywrócić portfel?

Przywrócić swój portfel można za pomocą kopii zapasowej w chmurze, korzystając z danych udziałów 1 i 3; dokona się to nawet jeśli urządzenie zostało zgubione. Wszystkie 3 utajnione kody zostaną zresetowane celem zabezpieczenia zasobów i zapobiegnięciu powstania ryzyka wycieku danych udziału 2. Nie wpłynie to ani na adres portfela, ani na aktywa.