OKX dostosuje poziomy pozycji zamiany wieczystej

Opublikowano 7 sie 2023Zaktualizowano 4 cze 20245 min czytania

Aby poprawić płynność rynku i ograniczyć ryzyko, OKX dokona korekty poziomów pozycji zamiany wieczystej w czasie od 13:30 – 14:30 (UTC), dnia 7 sierpnia 2023 r.
Szczegóły dotyczące korekty są następujące:

Kontrakt Poziom Maks. ilość (poz.)(Przed) Maks. ilość (poz.)(Po) Wskaźnik depozytu obowiązkowego Min. wskaźnik depozytu początkowego Maks. dźwignia
AGLDUSDT wieczysty 1 8000 15 000 0,65% 2,00% 50
2 15 000 30 000 1,00% 2,50% 40
3 30 000 60 000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 30 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 60 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
CELUSDT Wieczysty 1 100 500 0,65% 2,00% 50
2 400 2000 1,00% 2,50% 40
3 2000 5000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 2000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 5000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
GODSUSDT Wieczysty 1 1700 10 000 0,65% 2,00% 50
2 6800 20 000 1,00% 2,50% 40
3 34 000 40 000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 34 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 40 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
LPTUSDT Wieczysty 1 1500 8000 0,65% 2,00% 50
2 7 000 35 000 1,00% 2,50% 40
3 20 000 100 000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 20 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 100 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
ORDIUSDT Wieczysty 1 5000 15 000 0,50% 1,33% 75
2 15 000 30 000 0,75% 2,00% 50
3 30 000 60 000 1,00% 2,50% 40
4 Wzrost o 30 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 60 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
SHIBUSDT Wieczysty 1 2500 5000 0,65% 2,00% 50
2 5000 10 000 1,00% 2,50% 40
3 15 000 20 000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 15 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 20 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
STARLUSDT Wieczysty 1 1500 8000 0,65% 2,00% 50
2 6000 30 000 1,00% 2,50% 40
3 30 000 60 000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 30 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 60 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
SWEATUSDT Wieczysty 1 1500 3000 0,65% 2,00% 50
2 3 500 6000 1,00% 2,50% 40
3 7 000 12 000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 7 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 12 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
YGGUSDT Wieczysty 1 4000 20 000 0,65% 2,00% 50
2 10 000 50 000 1,00% 2,50% 40
3 50 000 250 000 1,50% 5,00% 20
4 Wzrost o 50 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 250 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu

Dowiedz się więcej: Poziomy pozycji


Zrzeczenie się ryzyka
Wskaźnik depozytu zabezpieczającego użytkowników może wzrosnąć z powodu dostosowania poziomów i zmienności rynku. Aby zapobiec przymusowym likwidacjom spowodowanym przez te korekty, użytkownicy są zachęcani do zmniejszenia dźwigni finansowej poprzez zwiększenie marginesów lub zamknięcie pozycji.


Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższy przegląd i informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się zapoznaj się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej aktualizacji usunięcia projektów z oferty, prosimy o kontakt z nami na oficjalnej grupie OKX Telegram lub za pośrednictwem Support Center.


Zespół OKX
7 sierpnia 2023 r.