Uprawnieni klienci OKX, poszkodowani przez opóźnienia w tzw. „call auction” SUI, otrzymają rekompensatę.

Opublikowano 4 maj 2023Zaktualizowano 4 kwi 20244 min czytania

Drodzy użytkownicy OKX,

Po rozpoczęciu tzw. „call auction” dla SUI, w dniu 3 maja 2023 (UTC), niektórzy użytkownicy nie mogli anulować zleceń. Giełda OKX zainterweniowała szybko, zlokalizowała i rozwiązała problem, jednak niektórzy użytkownicy nadal ucierpieli podczas swojej aktywności handlowej. OKX przeprasza tych użytkowników i zapewni bezpośrednią rekompensatę w ciągu trzech dni roboczych. Poniżej znajduje się szczegółowy opis przyczyny problemu, jak również zasady rekompensaty:

1. Problemy i przyczyny

SUI pierwotnie miał zakończyć fazę „call auction” o godzinie 12:10 (UTC), w dniu 3 maja 2023 roku. Ze względu na pilną prośbę ze strony zespołu projektowego, OKX przesunęło fazę dopasowania aukcji o 10 minut. Jednak z powodu wewnętrznych błędów operatora, czas zakończenia aukcji nie został prawidłowo przeniesiony do modułów głównych systemu handlowego. Niedopasowane czasy aukcji wywołały zasadniczy błąd w systemie handlowym, a następnie spowodowały problemy z prawidłowym działaniem zleceń.

Problem ten ostatecznie doprowadził do tego, że niektórzy użytkownicy nie mogli anulować swoich zleceń. Ponadto, ze względu na opóźnione aktualizacje statusu zleceń i rozliczenia środków, niektóre zlecenia SUI były wyświetlane jako aktywne, nawet jeśli zostały wypełnione, co spowodowało, że niektórzy użytkownicy nie mogli skorzystać z kolejnych okazji handlowych.

Problem został rozwiązany, a zlecenia wszystkich użytkowników zostały przywrócone do normalnego stanu. Jednocześnie przeprowadzimy gruntowną analizę tego zdarzenia, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu podobnych problemów.

2. Zasady rekompensaty:

Zaistniały problem wpłynął na niektóre działania handlowe użytkowników, więc otrzymają rekompensatę. Po dogłębnej analizie, sformułowaliśmy następujące zasady rekompensaty:

1. Użytkownicy, którzy nie byli w stanie anulować zleceń
a) Kwalifikowalność
Użytkownicy, którzy złożyli zlecenia kupna podczas „call auction” z cenami wyższymi niż 1,3 i napotkali opóźnienie w anulowaniu.

b) Zasady rekompensaty:
Ze względu na to, że niektórzy użytkownicy nie zdążyli anulować zleceń po wypełnieniu transakcji, nie byli w stanie sprzedać zakupionych SUI zanim problem anulowania został rozwiązany i stracili okazję handlową. Zdecydowaliśmy się zrekompensować tym użytkownikom różnicę między ceną zakupu użytkownika a wartością 1,3 [w odniesieniu do ceny zamknięcia o 16:00 UTC, w dniu 3 maja, jak również średniego najniższego punktu w pewnym okresie tego dnia] (dlatego rzeczywista cena zakupu użytkownika będzie wynosić 1,3 po rekompensacie). Konkretny wzór i przykład są następujące:

Wzór: Rekompensata = Ostateczna wypełniona kwota zleceń aukcyjnych użytkownika × (Średnia cena zleceń kupna - 1,3) USDT.
Przykład: Użytkownik A napotkał wyżej wymieniony problem i złożył zlecenie kupna za 40 000 SUI po średniej cenie 1,7. Użytkownik A otrzyma rekompensatę w wysokości 40 000 × (1,7 - 1,3) = 40 000 × 0,4 = 16 000 USDT.

c) Proces rekompensaty
W przypadku uprawnionych użytkowników, przekażemy różnicę bezpośrednio na konto użytkownika w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwalifikowalności lub zasad rekompensaty, skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez kanały obsługi klienta.

2. Niektórzy użytkownicy, którzy doświadczyli cen wypełnienia niższych niż ceny zlecenia w transakcjach sprzedaży
Niektóre zlecenia sprzedaży użytkowników okazały się być wypełnione po cenie niższej niż cena zlecenia, które złożyli podczas okresu aukcji. Powodem tego był błąd systemu wpływający na wyświetlanie front-end, który wystąpił podczas gdy użytkownicy modyfikowali swoje ceny zleceń. To uniemożliwiło systemowi aktualizację danych dotyczących cen zleceń na czas.
To był problem związany z wyświetlaniem i nie spowodował żadnych rzeczywistych strat dla użytkowników. Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek pytania dotyczące tej kwestii, prosimy o kontakt z OKX poprzez kanał obsługi klienta, a zespół zbada sprawę w odpowiednim czasie.

Przepraszamy za wywołane skutki i niedogodności. Dokładnie zbadany podstawowe przyczyny tego incydentu, zoptymalizujemy odporność systemu i procesy wewnętrzne.

Ponadto wdrożyliśmy kilka mechanizmów zapobiegających atakom typu sybil, w tym SUI Jumpstart, zapobiegając „łowcom airdropów” czy „wielu zarejestrowanym kontom”, aby zwiększyć współczynnik wygranych transakcji dla inwestorów detalicznych. Giełda OKX będzie nadal ulepszać środki kontroli ryzyka, aby stworzyć sprawiedliwe środowisko inwestycyjne dla wszystkich inwestorów.

OKX
4 maja 2023 r.