Moje tokeny NFTObjednávky NFTOblíbenéMůj výtvorP2P objednávky
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg19. 07. 2023 18. 10. 2023

Zúčastněte se akce Neo Asia-Pacific Hackathon a vyzvedněte si upomínkový co-brandingový token NFT od OKX

5. července 2023 — Neo, přední open-source blockchainová platforma řízená komunitou, s hrdostí oznamuje spuštění akce Neo APAC Hackathon ve spolupráci se společností OKX. Tato akce zahrnuje celkový výherní fond ve výši 120 000 USD pro výherce na akci a grantový fond ve výši 1 milionu USD po hackathonu, který poskytne Neo Foundation a který je určen pro podporu blockchainového růstu vzhledem k nedávnému pozitivnímu regulatornímu vývoji v oblasti APAC. Neo zve vřele všechny nadšence pro Web3 a talentované jednotlivce z nejrůznějších kategorií Web3, včetně Neo N3 a EVM. Hackathon poběží od července do října 2023 a bude zahrnovat mix akcí s virtuální účastí a poutavých offline akcí v 6 významných městech v oblasti APAC. Neo APAC Hackathon představuje další důkaz o neutuchajícím úsilí Neo podpořit výjimečné talenty a růst ekosystému a posílit revitalizaci odvětví Web3 v oblasti APAC. Partnerství Neo se společností OKX je dokladem synergie a silnějšího vlivu, které toto spojení sil umožňuje.
 • 00
  d.
 • 00
  h
 • 00
  min
 • 00
  s
NFT background
NFT
soldOutIcon
Společný token NFT Neo × OKX APAC Hackathon
BlockchainTokenový standard

Cena ražby

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2011/6C04D5C74FCC0D3D.png0 USDT

$0

Vyraženo
5 000

5 000

Popis

OKX podpoří Asia-Pacific Hackathon prostřednictvím tokenů NFT, a to vydáním série tokenů NFT s motivem Hackathonu. Držitelé tokenů NFT budou mít nárok na online hlasování na této akci a privilegium spočívající v získání dárků na každé offline akci. Kromě toho prvních 20 týmů vybraných rozhodčím panelem na tomto Hackathonu bude mít příležitost spolupracovat s týmem OKX Web3 a zapojit se do přínosných diskusí s týmem OKX Ventures, a to na základě držení tokenů NFT s motivem Hackathonu. Vítězný tým v offline soutěži GAS Station City Tournament bude rovněž moci využít služby Amazon Web Services (AWS) v hodnotě 2500 USD, a to opět na základě držení tokenů NFT s motivem Hackathonu. Účastníci v oblasti Indie se rovněž budou moci díky tokenům NFT zúčastnit after-party po Hackathonu. Detaily o čase a místě konání after-party budou zveřejněny později na twitterovém účtu Neo a na dalších sociálních platformách.

Neo

Neoautor

Neo bylo založeno v roce 2014 jako přední open-source blockchainová platforma řízená komunitou navržená tak, aby lákala vývojáře do chytré ekonomiky. Díky tomu, že vývojářům umožňuje digitalizovat a automatizovat správu aktiv prostřednictvím chytrých kontraktů, má Neo takovou strukturu, že dokáže realizovat optimalizovaný digitální svět budoucnosti. Neo je blockchain maximálně přívětivý k vývojářům a vychází jim naproti, ať jsou kdekoli, a to hladkou integrací s nejpoužívanějšími jazyky a nástroji na světě a poskytováním blockchainové platformy nejkompletněji vybavené funkcemi pro sestavování celé škály decentralizovaných aplikací. S nativní podporou pro výkonnou infrastrukturu včetně decentralizovaného úložiště, objektů oracle a služby pro doménové názvy představuje Neo ideální vývojářskou základnu pro budování internetu nové generace.

Podmínky a ujednání
1. Tato aktivita spočívající v ražbě nebo airdropu tokenů NFT (dále jen „aktivita“) je platná po dobu, která (i) je uvedena na webové stránce aktivity; nebo (ii) určena službou OKX Web3 Wallet (dále jen „služba OKX Peněženka“). V případě, že aktivitu organizuje třetí strana, určí tuto dobu tento organizátor (služba OKX Peněženka, případně tato třetí strana se dále označuje jen jako „organizátor“), a to zcela podle svého uvážení (dále jen „období aktivity“).
2. Tokeny NFT se budou razit a/nebo distribuovat/airdropovat (podle konkrétního nastavení) na adresu peněženky uživatele během období aktivity nebo v jiném období určeném organizátorem, například po období aktivity, až budou provedeny kroky stanovené na webové stránce aktivity.
3. Služba OKX Peněženka i organizátor si vyhrazují právo vyloučit kteréhokoli uživatele či adresu peněženky z účasti v této aktivitě.
4. Aniž by bylo jakkoli omezeno předchozí ustanovení, vyhrazuje si služba OKX Peněženka i organizátor právo zadržet tokeny NFT od libovolného uživatele či z libovolné adresy peněženky a zrušit jejich nárok na účast v této aktivitě, pokud danou osobu důvodně podezřívá z nečestného nebo škodlivého chování, mimo jiné za okolností, kdy se daný uživatel zapojil do praní špinavých peněz nebo manipulativních obchodů „wash trade“ či jakýchkoli jiných nezákonných, podvodných či škodlivých aktivit. Uživatelům a/nebo adresám peněženek, u nichž existuje takové důvodné podezření, může být zakázána účast v jakýchkoli budoucích kampaních na webu a/nebo platformě OKX Peněženka.
5. Účastí v aktivitě vyjadřují uživatelé souhlas s tím, že jsou vázáni Podmínkami poskytování služeb v ekosystému OKX Web3 a Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů v ekosystému OKX Web3.
6. Služba OKX Peněženka a organizátor si vyhrazují právo interpretovat, měnit, pozastavit, zrušit či ukončit tuto aktivitu a/nebo jakékoli podmínky aktivity, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. V případě sporu má služba OKX Peněženka výhradní právo vynést konečné rozhodnutí a interpretovat tyto podmínky.
7. Pokud existuje více jazykových verzí těchto podmínek a ujednání, má v případě sporu přednost anglická verze.
8. Služba OKX Peněženka výslovně odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli technickou, obrazovou, typografickou, redakční či jakoukoli jinou chybu či opomenutí v této aktivitě nebo v těchto podmínkách a ujednáních.
9. Další informace o službě OKX Peněženka naleznete na stránce https://www.okx.com/web3.
Odmítnutí odpovědnosti
1. Tato aktivita (i) nepředstavuje nabídku, doporučení ani výzvu k nákupu, prodeji ani jinému způsobu zobchodování jakéhokoli digitálního aktiva; a (ii) není zamýšlena jako rada či doporučení (a to investiční, účetní, právní, daňové či jakékoli jiné). Tato aktivita rovněž není určena k distribuci či zpřístupnění směrem k osobě v jurisdikci, kde by tato distribuce nebo přístup představovaly porušení místních zákonů a předpisů. Osoby či entity s přístupem k této aktivitě nebo do ní zapojené jsou povinné se s těmito omezeními seznámit a dodržet je. Digitální aktiva, zahrnující mimo jiné stablecoiny a tokeny NFT, jsou spekulativní a vysoce volatilní, mohou kdykoli ztratit likviditu a jsou vysoce rizikové. Osoby obchodující s digitálními aktivy mohou přijít o svá aktiva v plné výši.
2. Hodnota digitálních aktiv, zahrnujících mimo jiné stablecoiny a tokeny NFT, může v čase výrazně kolísat. Vzhledem k tomuto kolísání může u uživatelů v libovolný okamžik dojít k výraznému nárůstu či poklesu hodnoty jejich aktiv.
3. Účastníci této aktivity nesou odpovědnost za všechny příslušné daně, poplatky, náklady a výdaje (které mohou mimo jiné zahrnovat náklady na připojení, instalaci, servis, gas poplatky a transakce) v souvislosti s příjmem a používáním jakýchkoli tokenů NFT v rámci této aktivity.
© 2023 OKX Web3. Všechna práva vyhrazena.