Aktualizace harmonogramu přidělování tokenů SUI v rámci OKX Jumpstartu

Publikováno dne 22. 4. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 8 min

Vážení uživatelé OKX,
Prodej tokenů SUI se odehraje 23. dubna v rámci OKX Jumpstartu. Držitelé OKB mohou použít své OKB pro získání losů do slosování a díky výherním losům si budou moci koupit SUI. Pro přispěvatele ekosystému SUI připravujeme další prodeje jako uznání. Z důvodu zpoždění spuštění hlavní sítě SUI budou tokeny SUI přiděleny až po spuštění, ostatní pravidla zůstávají nedotčena. Níže jsou uvedeny podrobnosti:
Akce se nemohou zúčastnit uživatelé z USA


1. Informace o obecném prodeji

 1. Přidělení pro obecný prodej: 225 000 000 SUI
 2. Prodejní cena tokenu SUI: 1 SUI = 0,1 USD
 3. Maximální množství zakoupené jednotlivcem: 10 000 SUI
 4. Měna platby: OKB
 5. Směnný kurz: Určuje cena OKB, která je vypočtena základě denních snímků ceny OKB v 16:00 UTC od 15. dubna do 19. dubna.

Pouze pro přispěvatele ekosystému Sui připravujeme další prodeje jako uznání. Pokud se uživatelé chtějí zúčastnit takového prodeje jako uznání, musí být oficiálně zařazeni na whitelistu Sui Foundation. Uživatelé na whitelistu si mohou koupit až 1 500 SUI z fondu 25 000 000 SUI za cenu pouhých 0,03 USD a tokeny budou zcela odemknuty během spuštění hlavní sítě. Uživatelé na whitelistu pak mohou použít OKB k nákupu SUI v průběhu období od 23. dubna 2:00 do 1. května 0:59 UTC v rámci OKX Jumpstartu. Kdokoli, kdo se této speciální akce zúčastní, bude mít stále nárok na účast ve slosování o přidělení tokenů.


Aktualizovali jsme ověření proti whitelistu pro prodeje jako uznání v aplikaci OKX. Můžete přejít do aplikace OKX / na webovou stránku – Jumpstart - Sui - Prodej jako uznání a zkontrolovat, zdá máte nárok na účast.


2. Podrobnosti

 1. Období úpisu: 23. dubna 2023 2:00 UTC až 24. dubna 2023 2:00 UTC
 2. Losy do slosování: Počet losů, které můžete získat, závisí na průměrné částce OKB držené po dobu 3 dnů před datem úpisu (20. až 22. dubna). Tato částka bude vypočtena na základně denně pořízeného snímku vaší držby po dobu těchto 3 dnů. Za každý držený OKB token můžete získat až 4 losy. Výherní losy přinesou 100 SUI a za každý nevýherní los, který si koupíte, vám vaše OKB vrátíme.
 3. Výpočet výherních losů: Po skončení období úpisu interní systémy náhodně určí, které losy jsou výherní a které jsou nevýherní. Výherní losy a vrácené OKB rozešleme ve stejný den. Pro konkrétní výsledky výhry si prosím projděte podrobnosti na stránce akce.
 4. Kvóta výherních losů: Počet výherních losů, které každý uživatel obdrží, je zastropován na 100 (10 000 SUI).
 5. Harmonogram přidělování tokenů SUI: Přidělené tokeny SUI budou distribuovány v průběhu 12měsíčního období. Po potvrzení počtu výherních losů obdrží uživatelé první část tokenů SUI, jakmile dojde ke spuštění hlavní sítě, a další 1/13 tokenů bude možné odemknout ve stejný den každý měsíc. Odemknuté tokeny SUI budou automaticky uvolněny na účet pro financování ztrát uživatelů. Konkrétní harmonogram přidělování naleznete na stránce akce.

3. Pravidla pro účast

 1. Uživatelé musí absolvovat ověření KYC 2. úrovně, aby měli nárok na účast.
 2. Účastníci musí použít svůj hlavní účet OKX – podúčty mají účast zakázanou.
 3. Uživatelé se mohou zúčastnit slosování pouze prostřednictvím aplikace OKX.
 4. Některé země a regiony se nemohou této aktivity zúčastnit. Podrobnosti viz Poznámky

4. Jak se můžete zúčastnit
Krok 1: maximalizujte svou držbu OKB

 1. Od 20. do 22. dubna 2023 bude každý den pořizován snímek vaší držby OKB na účtu pro financování ztrát, obchodním účtu a účtu zisků v OKX.
 2. Za každý 1 držený OKB můžete získat 4 losy.
 3. Částka OKB, kterou držíte, bude zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo.

Vysvětlení snímků držby OKB: Pokud budete mít na snímcích OKB v průběhu 3 dnů před dnem úpisu 1,5 OKB, 4,7 OKB a 10,9 OKB, vaše průměrná držba bude 5,7 OKB ([1,5 + 4,7 + 10,9]/3) a odpovídající počet losů bude (5 × 4) = 20.

Krok 2: úpis v rámci slosování

 1. Po otevření stránky Úpis vyberte Upsat nyní a zadejte počet losů, které si chcete koupit.
 2. Za losy zaplaťte pomocí OKB.

Krok 3: Přihlaste se o výhru
Po skončení okna úpisu systém provede náhodné slosování a ještě tentýž den rozdělí výherní losy účastníkům. Pro konkrétní výsledky výhry si projděte podrobnosti na stránce akce. Vaše nové SUI budou distribuované na váš účet pro financování ztrát v několika dávkách a zbývající OKB (z nevýherních losů) budou vráceny na váš účet pro financování ztrát ještě tentýž den.


5. Důležité poznámky:

 1. OKX vypočte celkový počet OKB na vašem účtu pro financování ztrát, obchodním účtu a účtu zisků. OKB použité jako zástava půjčky se do vaší průměrné držby nezapočítávají, ale OKB vypůjčené prostřednictvím půjček ano.
 2. Podle platných zákonů a předpisů se slosování nemohou účastnit uživatelé z následujících zemí nebo regionů (podle informací z KYC):
  Kuba, Írán, Severní Korea, Krym, Malajsie, Singapur, Sýrie, USA, včetně všech území USA, jako je Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariany a Americké Panenské ostrovy (Saint Croix, Svatý Jan a Svatý Tomáš), Bahamy, Kanada, Bangladéš, Bolívie, Doněck, Luhansk, Malta, Bělorusko, Ukrajina a Rusko.
 3. U uživatelů, u kterých bude zjištěno, že se podílí na jakýchkoli podvodných činnostech, jako je používání podúčtů, click farming nebo jakékoli jiné nezákonné chování či jednání, nebo kteří porušují příslušné smlouvy s uživateli, pravidla, zásady a smluvní podmínky vydané společností OKX v souvislosti s tímto nebo jiným projektem, kampaní nebo oznámením (které si společnost OKX vyhrazuje právo změnit), nebo u uživatelů, kteří zneužívají nebo narušují zákonný provoz tohoto projektu, si společnost OKX vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení zrušit nebo pozastavit účast takových uživatelů na tomto projektu a zabavit jim veškeré odměny získané v průběhu tohoto projektu.
 4. Společnost OKX si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v jakékoli věci související s tímto projektem. Společnost OKX si vyhrazuje právo vykládat platná pravidla a zásady související s tímto projektem. Stejně tak si vyhrazuje právo rozhodovat o všech záležitostech souvisejících s tímto projektem a s ním souvisejících činnostech. Společnost OKX si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení změnit pravidla tohoto projektu.

Varování před rizikem:
Obchodování s digitálními aktivy s sebou nese značné riziko a může vést ke ztrátě investovaného kapitálu. Měli byste se ujistit, že zcela rozumíte souvisejícím rizikům, a vzít v úvahu svou úroveň zkušeností spolu s investičními cíli a v případě potřeby vyhledat nezávislé finanční poradenství.


Tým OKX
22. dubna 2023