Historie událostí bota signálů k obchodování

Publikováno dne 6. 8. 2023Aktualizováno dne 10. 6. 2024Doba čtení: 3 min

V níže uvedené tabulce jsou uvedené komplexní odkazy na zaznamenané události, ke kterým dochází, kdykoli přenášíte své signály k obchodování do OKX. V seznamu je zobrazená posloupnost proveditelných akcí a to, jak korelují se zprávami viditelnými na uživatelském rozhraní.

Typ události
Stav
Podrobnosti
Zpracování signálu

Úspěšně

Vstupní signál byl zpracován a objednávka {cryptoPair} byla zadána

Zpracování signálu
Úspěšně

Vstupní signál byl zpracován a objednávka {cryptoPair} s veškerým dostupným zůstatkem byla zadána
Zpracování signálu
Úspěšně
Zpětný vstupní signál byl zpracován a objednávka {cryptoPair} byla zadána
Zpracování signálu
Úspěšně

Vstupní signál byl zpracován a objednávka {cryptoPair} s veškerým dostupným zůstatkem byla zadána
Zpracování signálu
Úspěšně
Výstupní signál byl zpracován a objednávka {cryptoPair} byla zadána
Zpracování signálu
Úspěšně
Výstupní signál byl zpracován, ale objednávku {cryptoPair} se zadat nepodařilo, protože nebyla nalezena pozice
Zpracování signálu

Neúspěšně

Výstupní signál byl zpracován, ale objednávku {cryptoPair} se zadat nepodařilo, protože pozice již existuje
Zpracování signálu

Neúspěšně

Parametr {parameter} nesmí být prázdný (50014)

Zpracování signálu
Neúspěšně

Nesprávný typ parametru {parameter} (51000)

Zpracování signálu
Neúspěšně

Výstupní signál byl zpracován, ale objednávku {cryptoPair} se zadat nepodařilo z důvodu nedostatečného zůstatku
Signál
Zpracování
Neúspěšně
Objednávku se zadat nepodařilo, protože zadaná částka nestačí na nákup jednoho kontraktu {cryptoPair}
Zpracování signálu

Neúspěšně

’Objednávku {cryptoPair} se zadat nepodařilo, protože pozice nebo objednávka již existuje a v nastavení jste nepovolili více pozic

Zpracování signálu
Neúspěšně
Objednávku se zadat nepodařilo, zkontrolujte prosím kód chyby ({errorCode}) zde

Zpracování signálu
Neúspěšně

Signál byl zpracován, ale objednávku {cryptoPair} se zadat nepodařilo, protože pozice je již uzavřena

Zpracování signálu 
Neúspěšně

Výstupní signál byl zpracován, ale objednávku {cryptoPair} se zadat nepodařilo z důvodu vypršení časového limitu zprávy

Akce systému
Úspěšně
Take-profit stop order pro {cryptoPair} byl úspěšně spuštěn
Akce systému
Úspěšně
Stop-loss stop order pro  {cryptoPair} byl úspěšně spuštěn
Akce systému
Neúspěšně
Take-profit stop order pro {cryptoPair} se nepodařilo spustit
Akce systému
Neúspěšně
Stop-loss stop order pro  {cryptoPair} se nepodařilo spustit
Akce systému
Úspěšně

Objednávka trailing stop pro {cryptoPair} byla vyřízena

Neúspěšně
Další neočekávané události naleznete v našem oficiálním kódu chyb API zde