Historia zdarzeń bota handlowego Signal

Opublikowano 6 sie 2023Zaktualizowano 10 cze 20243 min czytania

Poniższa tabela zawiera szczegółową dokumentację logowanych zdarzeń występujących przy przesyłaniu sygnałów handlowych do OKX. Lista ta przedstawia sekwencję możliwych działań oraz ich korelację z komunikatami widocznymi w interfejsie użytkownika.

Typ zdarzenia
Status
Szczegóły
Przetwarzanie sygnału

Wynik pozytywny

Przetworzono sygnał wejścia i złożono zlecenie {cryptoPair}

Przetwarzanie sygnału
Wynik pozytywny

Przetworzono sygnał wejścia i złożono zlecenie {cryptoPair} na całe dostępne saldo
Przetwarzanie sygnału
Wynik pozytywny
Przetworzono odwrócony sygnał wejścia i złożono zlecenie {cryptoPair}
Przetwarzanie sygnału
Wynik pozytywny

Przetworzono sygnał wejścia i złożono zlecenie {cryptoPair} na całe dostępne saldo
Przetwarzanie sygnału
Wynik pozytywny
Przetworzono sygnał wyjścia i złożono zlecenie {cryptoPair}
Przetwarzanie sygnału
Wynik pozytywny
Przetworzono sygnał wyjścia, ale złożenie zlecenia {cryptoPair} nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono pozycji
Przetwarzanie sygnału

Wynik negatywny

Przetworzono sygnał wejścia, ale złożenie zlecenia {cryptoPair} nie powiodło się, ponieważ taka pozycja już istnieje
Przetwarzanie sygnału

Wynik negatywny

Nie podano parametru {parameter} (50014)

Przetwarzanie sygnału
Wynik negatywny

Nieprawidłowy typ {parameter} (51000)

Przetwarzanie sygnału
Wynik negatywny

Przetworzono sygnał wejścia, ale zlecenie {cryptoPair} nie zostało złożone z powodu niewystarczającej ilości środków
Sygnał
Przetwarzanie
Wynik negatywny
Zlecenie nie zostało złożone, ponieważ podana kwota nie wystarcza na zakup jednego kontraktu {cryptoPair}
Przetwarzanie sygnału

Wynik negatywny

Zlecenie {cryptoPair} nie zostało złożone, ponieważ dana opcja lub zlecenie już istnieje, a w ustawieniach nie włączyłeś opcji wielu pozycji

Przetwarzanie sygnału
Wynik negatywny
Niepowodzenie realizacji zlecenia. Tu możesz sprawdzić kod błędu ({errorCode})

Przetwarzanie sygnału
Wynik negatywny

Sygnał przetworzono, ale złożenie zlecenia {cryptoPair} nie powiodło się, ponieważ pozycja jest już zamknięta

Przetwarzanie sygnału
Wynik negatywny

Przetworzono sygnał wyjścia, ale zlecenie {cryptoPair} nie zostało złożone z powodu przekroczenia czasu oczekiwania na komunikat

Akcja systemu
Wynik pozytywny
Pomyślne wywołanie zlecenia take-profit na parze {cryptoPair}
Akcja systemu
Wynik pozytywny
Pomyślne wywołanie zlecenia stop-loss na parze {cryptoPair}
Akcja systemu
Wynik negatywny
Zlecenie take-profit na parze {cryptoPair} nie zostało wywołane
Akcja systemu
Wynik negatywny
Zlecenie stop-loss na parze{cryptoPair} nie zostało wywołane
Akcja systemu
Wynik pozytywny

Zrealizowano końcowe zlecenie stop na parze {cryptoPair}

nd.
Wynik negatywny
W przypadku wszelkich innych nieprzewidzianych zdarzeń, sprawdź informacje w naszej oficjalnej Dokumentacji kodów błędów API