Peněženka OKX spouští kampaň OKX DeFi x Lido x Cryptopedia Season 6 Yield Boost Campaign

Publikováno dne 22. 8. 2023Aktualizováno dne 21. 6. 2024Doba čtení: 10 min

Vážení zákazníci OKX,
Společnost OKX s potěšením oznamuje, že 22. srpna 2023 v 10 hodin dopoledne (UTC) bude zahájena kampaň OKX DeFi x Lido x Cryptopedia Season 6 Yield Boost. Účastí a plněním interaktivních úkolů Lido-ETH prostřednictvím OKX DeFi získáte šanci rozdělit si výhru v hodnotě 100 000 USD v stETH. Pokud se zúčastníte 6. sezóny Cryptopedie, máte také šanci rozdělit si odměny v hodnotě 20 000 USD v DAI.

1. Pravidla

1. akce: Zapojte se do Cryptopedie a získejte šanci vyhrát podíl z 20 000 USD v DAI
Období: 22. srpna 2023, 10:00 – 21. září 2023, 10:00 (UTC)

Pravidla:
(1) Abyste se mohli zúčastnit akce, musíte u Lido stakovat ETH v minimální hodnotě 50 USD v jediném příkazu a nesmíte provést žádný příkaz k odkupu po dobu nejméně 24 hodin. 200 adres bude náhodně vybráno podle pravidel náhodného losování Block hash (každá adresa obdrží 50 USD v DAI) a rozdělí si tak výherní fond ve výši 10 000 USD v DAI.
(2) Během akce si 3 nejlepší adresy s nejvyššími kumulativními sázkami ETH na Lidu rozdělí extra prize pool 10 000 USD v DAI (1. místo: 5 000 USD v DAI, 2. místo: 3 000 USD v DAI, 3. místo: 2 000 USD v DAI).

__2. akce: Lido-ETH APR Boost, podíl ze 100 000 USD v stETH
Období: 22. srpna 2023, 10:00 – 20. listopadu 2023, 10:00 (UTC)

Pravidla:
(1) Zúčastněte se akce Lido-ETH APR Boost na OKX DeFi × Lido × Cryptopedia Yield Boost Campaign. Během akce zvýší OKX DeFi až o 3 % RPSN pro Lido-ETH. Bonusový fond představuje stETH v hodnotě 100 000 USD.
(2) Bonusové odměny se přidělují podle podílu investice uživatele do fondu a rozdělují se podle výšky bloku. Konkrétní rozdělení bonusového fondu závisí na našem uvážení.

Poznámka:
(1) Co se týče 6. sezóny Cryptopedie, prosíme o rychlé ověření úkolů. Úkoly, které byly splněny, ale nebyly ověřeny, nebudou způsobilé pro slosování o ceny.
(2) Každý úkol vyžaduje alespoň 24 hodin na ověření. Vyvarujte se prosím ověřování úkolů v blízkosti konce 6. sezóny Cryptopedie, abyste předešli možným selháním způsobeným zpožděním dat. V případě takového zpoždění se nelze odvolat.
(3) Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této aktivity jakéhokoli účastníka, popřípadě tuto aktivitu bez předchozího upozornění zrušit. Odměny se řídí dodržováním podmínek a ujednání ze strany účastníka a nejsou zaručeny. Pro další podrobnosti viz podmínky a ujednání.
(4) Tyto dvě události vylučují obyvatele z následujících jurisdikcí: Hongkong, Kuba, Írán, Severní Korea, Krym, Malajsie, Austrálie, Sýrie, Spojené státy americké – včetně všech amerických území, jako je Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariany a Americké Panenské ostrovy (tj. St. Croix, St. John a St. Thomas), Bangladéš, Indonésie, Vietnam, Bolívie, Botswana, Ghana, Keňa, Nigérie, Švýcarsko, Jihoafrická republika, Zimbabwe a Malta.

2. Co je Cryptopedia?

OKX Cryptopedia je příležitostí k učení a výdělku interakcí s DAppkami. Máme pro vás připravené spouštění pravidelných akcí, které se budou zaměřovat na různé sítě. V těchto akcích spojíme své síly s partnery projektu a společně si pro vás připravíme různé questy, které vám nabídnou příležitost k získání odměn. Cílem Cryptopedie OKX je, aby bylo vyhledávání, procházení a interakce s DAppkami jednodušší. Objevte slibné projekty a využijte svůj volný čas k učení a vydělávání ve Web3!

3. Jak se zúčastnit?

1. akce: Zapojte se do Cryptopedie a získejte šanci vyhrát podíl z 20 000 DAI
(1) Stáhněte si aplikaci OKX nebo se ujistěte, že nemáte verzi aplikace nižší než 6.27.0. Otevřete aplikaci a pomocí přepínače v horní části vyberte Peněženka.
(2) Vytvořte peněženku nebo naimportujte existující. Pak klepněte dole na Discover, tím přejdete na stránku Discover a klepněte na Cryptopedia: Učte se a vydělávejte
(3) Klepnutím na Season 6 Lido přejděte na interaktivní stránku a vyberte DApp, se kterou chcete komunikovat.
(4) Po dokončení questu počkejte 24 hodin a pak klikněte na Ověřit.

__2. akce: Lido-ETH APR Boost, podíl na 100 000 stETH
(1) Stáhněte si aplikaci OKX nebo se ujistěte, že nemáte verzi aplikace nižší než 6.27.0. Otevřete aplikaci a pomocí přepínače v horní části vyberte Peněženka.
(2) Vytvořte peněženku nebo naimportujte existující. Pak klepněte dole na DeFi, tím přejdete na stránku DeFi
(3) Stakujte ETH na Lido-ETH a získejte extra odměny stETH
Poznámka: Uživatelé, kteří stakují prostřednictvím OKX DeFi až po zahájení akce, mohou získat odměny.

4. Představení projektu

Lido je multiplatformní řešení pro staking, které je v současné době k dispozici na platformách Ethereum, Solana a Polygon a které uživatelům umožňuje využívat výhody stakingu jejich kryptoměn bez úplného uzamčení tokenů. V sítích Proof of Stake (PoS) mohou uživatelé zablokovat svá digitální aktiva prostřednictvím stakování, aby se mohli účastnit procesu konsensu a pokračovat v přidávání bloků do blockchainu.

5. Podmínky a ujednání

 • V rámci akce „Připojte se ke Cryptopedii a podělte se o 20 000 DAI“ budou mít noví nebo stávající zákazníci OKX, kteří se zúčastní 6. sezóny Cryptopedie, splní a ověří interaktivní úkoly od 22. srpna 2023 10:00 do 21. září 2023 10:00 (UTC), šanci podělit se o výherní fond v hodnotě 20 000 USD v DAI. Odměny budou výhercům zaslány na adresu Optimism do 15 pracovních dnů po skončení akce. Konečné výsledky akce budou oznámeny na účtech OKXWeb3 (@okxweb3) na Twitteru.
 • V rámci akce „Lido-ETH APR Boost, podíl ze 100 000 USD v stETH“ obdrží noví nebo stávající zákazníci OKX, kteří se úspěšně zúčastní akce v období od 22. srpna 2023, 10:00 (UTC) do 20. listopadu 2023, 10:00 (UTC), bonusové odměny podle podílu investice uživatele do poolu a rozdělené podle výšky bloku (dle našeho uvážení).
  • Noví a stávající uživatelé OKX musí ve své peněžence OKX přejít na záložku „DeFi" a stakovat „Lido-ETH“, aby byli způsobilí.
  • Celkový bonusový fond činí 100 000 USD v stETH a částka, kterou každý účastník obdrží, se určuje podle následujících faktorů (v závislosti na našem uvážení):
   • Počet účastníků této propagační akce: Výherní fond je otevřen všem účastníkům.
   • Doba, po kterou účastníci udržují svou stakovací pozici: Čím déle budou stakovat, tím více odměn získají.
   • Výše finančních prostředků poskytnutých účastníky: Čím více stakují, tím více odměn získají.
    – Společnost OKX si vyhrazuje výhradní právo vyloučit kterékoli oprávněné zákazníky, kteří se mohou podílet na nezákonných, podvodných, podezřelých nebo nečestných činnostech, popřípadě z jakýchkoli důvodů, které považuje za odpovídající.
    – Společnost OKX si vyhrazuje výhradní právo vykládat podmínky a ujednání této akce a má výhradní právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu akci upravit, pozastavit, zrušit nebo ukončit, a to bez předchozího upozornění.
 • Upozorňujeme, že ceny digitálních aktiv, včetně stablecoinů, mohou kdykoli kolísat. V důsledku takového kolísání ceny může v jakýkoli daný okamžik dojít ke zvýšení nebo ztrátě hodnoty vašich aktiv.
 • Má se za to, že účastníci, kteří si prohlížejí stránku události a účastní se této propagační kampaně, si přečetli podmínky této propagační kampaně a porozuměli jim.
 • Tato propagační kampaň není podporou společnosti OKX pro konkrétní digitální aktiva nebo obchodní strategie. Tato propagační kampaň by neměla být považována za nabídku k nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv. S digitálními aktivy, včetně stablecoinů, se váže vysoká míra rizika, mohou značně kolísat a mohou se stát i bezcennými. Odhadovaná výše není zaručená a může se bez předchozího upozornění změnit. Vaše aktiva v nejsou pojištěna proti případným ztrátám ani nepodléhají ochraně ze strany FDIC nebo SIPC. Historické výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. Společnost OKX nezaručuje splacení jistiny ani úroků. Společnost OKX neposkytuje investiční doporučení ani doporučení ohledně aktiv. Měli byste pečlivě zvážit, zda jsou pro vás obchodování či držba digitálních aktiv s ohledem na vaši finanční situaci vhodné. Otázky týkající se vaší konkrétní situace prosím zkonzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.
  – Společnost OKX není odpovědná za technické, obrazové, typografické ani redakční chyby či opomenutí. Pro další informace navštivte www.okx.com © OKX. Všechna práva vyhrazena.
  – Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím odměny, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce odměny.
  – Zobrazené informace slouží výhradně pro vzdělávací a informační účely. Nepředstavují a nesmí být považovány za nabídku, výzvu nebo doporučení k obchodování s jakýmikoli produkty (včetně jakýchkoli NFT nebo jiných), ani za finanční či investiční poradenství. Peněženka OKX Web3 i tržiště OKX NFT se řídí vlastními podmínkami poskytování služeb, které najdete na adrese www.okx.com.
  – V případě jakýchkoli sporů má přednost anglická verze podmínek a ujednání.
  – Zobrazené informace slouží výhradně pro vzdělávací a informační účely. Nepředstavují a nesmí být považovány za nabídku, výzvu nebo doporučení k obchodování s jakýmikoli produkty (včetně jakýchkoli NFT nebo jiných), ani za finanční či investiční poradenství. Peněženka OKX Web3 i tržiště OKX NFT se řídí vlastními podmínkami poskytování služeb, které najdete na adrese www.okx.com.

Společnost OKX je odhodlána neustále zlepšovat své produkty a služby. Pro další informace o Web3, blockchainu nebo OKX bychom vás rádi pozvali do našeho centra nápovědy.

Tým OKX
22. srpna 2023