OKX zalistuje Render (RNDR) ke spotovému obchodování

Publikováno dne 10. 8. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 3 min

Společnost OKX s radostí oznamuje zalistování Render (RNDR) do svých trhů spotového obchodování. Rádi bychom vás upozornili na následující harmonogram:
 

  1. Vklady RNDR se otevřou ve 2:00 UTC dne 10. srpna 2023.
  2. Spotové obchodování RNDR/USDT se otevře v 10:00 UTC dne 10. srpna 2023.
  3. Výběry RNDR se otevřou v 10:00 UTC dne 11. srpna 2023.

Render Network je poskytovatelem decentralizovaných řešení renderingu na bázi GPU. Nabízí decentralizovaný výpočetní výkon GPU pro vytváření 3D obsahu nové generace. Nativním utilitním tokenem je token RNDR.
Název aktiva: Render
Ticker: RNDR
Celkový objem: 531 024 271
Zásoba v oběhu: 369 614 008 (ke dni 10. srpna 2023)
Kontakt: 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24
 
Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.
 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto zalistování nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím oficiální skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.
 
Tým OKX
10. srpna 2023