OKX zalistuje Frax Share (FXS) ke spotovému obchodování

Publikováno dne 6. 7. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 3 min

Společnost OKX s radostí oznamuje zalistování Frax Share (FXS) do svého spotového obchodování. Rádi bychom vás upozornili na následující harmonogram:
 

  1. Vklady FXS se otevřou ve 2:00 UTC dne 6. července 2023.
  2. Spotové obchodování FXS/USDT se otevře v 10:00 UTC dne 6. července 2023.
  3. Výběry FXS se otevřou v 10:00 UTC dne 7. července 2023.

Token Frax Share (FXS) je nestabilní utility token v protokolu. Je navržený jako nestálý a drží práva ke správě a veškerým utilitám systému.
Název aktiva: Frax Share
Ticker: FXS
Celkový objem: 99 681 752
Zásoba v oběhu: 72 749 737 (s platností k 6 červenci 2023)
 
Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.
 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto zalistování nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím oficiální skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.
 
OKX
6. července 2023