OKX vyřadí pár PLS ze spotového obchodování

Publikováno dne 24. 8. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 3 min

Abychom zachovali silné prostředí pro spotové obchodování, neustále sledujeme výkon všech zalistovaných obchodovatelných párů a pravidelně přehodnocujeme jejich způsobilost. Na základě zpětné vazby od uživatelů a pokynů společnosti OKX k vyřazení z obchodování / skrytí tokenů, vyřadíme několik obchodovatelných párů, které již nesplňují naše podmínky pro zařazení k obchodování.
 
Dotčený obchodovatelný pár je tento:
PLS/USDT.
 
Čas provedení: Výše uvedený obchodovatelný pár vyřadíme z nabídky v 8:00–8:30 UTC dne 31. srpna 2023. Uživatelům doporučujeme zrušit objednávky týkající se tohoto obchodovatelného páru, než dojde k jeho vyřazení. V opačném případě systém tyto objednávky automaticky zruší. Zrušení může trvat 1–3 pracovní dny. Po dokončení vyřazení najdete svá aktiva v nabídce Aktiva > Financování > Neobchodovatelná aktiva.
 
Pozastavení vkladů do tokenů: Pozastavili jsme vklady výše uvedeného tokenu: PLS, počínaje 8:00 UTC dne 23. srpna 2023. Neprodleně prosím proveďte správu svých aktiv. Po dokončení vyřazení najdete svá aktiva v nabídce Aktiva > Financování > Neobchodovatelná aktiva.
 
Pozastavení výběrů z tokenů: Pozastavíme výběry výše uvedeného tokenu: PLS, od 8: 00 UTC dne 31. října 2023. Neprodleně prosím proveďte správu svých aktiv.
 
Dále budeme sledovat všechny obchodovatelné páry zařazené k obchodování, a pokud to bude zapotřebí, použijeme mechanismus vyřazení z obchodování / skrytí. V případě jakýchkoli dotazů ohledně této informace o vyřazení z obchodování nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím oficiální skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.
 
Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.
 
Tým OKX
24. srpna 2023