Společnost OKX upraví velikost ticku pro některé páry spotového obchodování

Publikováno dne 30. 3. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 5 min

Aby zvýšila tržní likviditu a zlepšila váš zážitek z obchodování, upraví společnost OKX v době od 6:00 do 6:30 (UTC) dne 31. března 2023 velikosti ticků některých párů spotového obchodování.


Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:
Poznámka: Pokud je obchodovatelný pár k dispozici pro spotové a maržové trhy, týká se úprava obou.

Typ Obchodovatelný pár Velikost ticku (před) Velikost ticku (po) Čas provedení úpravy
Spot CTC/USDT 0,001 0,0001 6:00–6:02
Spot TAKI/USDT 0,00001 0,000001 6:03–6:05
Spot ALGO/BTC 0,0000001 0,00000001 6:06–6:08
Spot INT/BTC 0,000000001 0,0000000001 6:09–6:11
Spot DCR/BTC 0,00001 0,000001 6:12–6:14
Spot WAVES/BTC 0,000001 0,0000001 6:15–6:17
Spot FLOW/ETH 0,00001 0,000001 6:18–6:20
Spot ONT/BTC 0,0000001 0,00000001 6:21–6:23
Spot ICX/BTC 0,0000001 0,00000001 6:24–6:26


Varování před rizikem
Během období úpravy velikosti ticku dojde k dočasnému pozastavení obchodování dotčeného obchodovatelného páru v délce trvání 2 minut. V této době nebudete moci pro dotčený obchodovatelný pár převádět prostředky, zadávat objednávky, upravovat objednávky ani je rušit. Ostatní obchodovatelné páry tímto nebudou dotčeny. Přizpůsobte prosím této skutečnosti své strategie obchodování, aby vás zbytečně neovlivnila.


A. Pro stávající objednávky

 1. Pokud bude velikost ticku upravena na menší počet desetinných míst (například z 0,0001 na 0,01)
  a. Limit order: Pokud má vaše stávající objednávka větší počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, bude vaše stávající objednávka zrušena. Pokud má vaše stávající objednávka menší nebo stejný počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, vaše stávající objednávka zrušena nebude. Pokud bude například velikost ticku upravena z 0,0001 na 0,01, stávající objednávka 130,2442 bude zrušena, naproti tomu stávající objednávka 130,24 zrušena nebude.
  b. Obchodovací boti: Pokud má vaše stávající objednávka větší počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, bude vaše stávající objednávka zrušena. Pokud má vaše stávající objednávka menší nebo stejný počet desetinných míst, než je upravená velikost ticku, vaše stávající objednávka zrušena nebude. Pokud bude například velikost ticku upravena z 0,0001 na 0,01, limit order 130,2442 bude zrušen, naproti tomu limit order 130,24 zrušen nebude.

  • V případě gridových a DCA botů budou jakékoli příkazy open order, které jste již zadali pomocí obchodovacího bota nejprve zrušeny (včetně pot grid, futures grid, moon grid, spot DCA) a boti následně budou pozastaveni.
  • V případě všech ostatních botů a typů objednávek (včetně opakovaného nákupu, TWAP, iceberg, smart portfolio, arbitrage, stop order, trailing stop, trigger), budou vaše příkazy open order nejprve zrušeny, ale botů se tato skutečno nijak nedotkne. Vaši boti budou dál pokračovat v obchodování s novou velikostí ticku, jakmile bude obchodování opět uvolněno.
 2. Pokud bude velikost ticku upravena na větší počet desetinných míst (například z 0,01 na 0,0001)
  a. Po úpravě budou stávající objednávky vyřízeny podle upravené velikosti ticku.

  Poznámka: Výše uvedená pravidla se také vztahují na objednávky zadané pomocí API.

Pokud poté, co bude velikost ticku upravena (například z 0,0001 na 0,01), zadáte prostřednictvím API objednávku s předchozí velikostí ticku (0,0001), systém automaticky zaokrouhlí nákupní objednávky dolů a prodejní objednávky nahoru tak, aby bylo možné objednávky úspěšně zadat. Nebudete ale moci zadávat objednávky s velikostí ticku před úpravou v normálním webovém a mobilním rozhraní.


B. Příkazy open order a zobrazení minulých objednávek

 1. Pokud bude velikost ticku upravena na menší počet desetinných míst (například z 0,0001 na 0,01): Uživatelům, kteří nevyužívají API, se budou příkazy open order a minulé objednávky zobrazovat s upravenou velikostí ticku – zaokrouhlené dolů u nákupních objednávek a zaokrouhlené nahoru u prodejních objednávek. Uživatelům, kteří využívají API, se budou příkazy open order a minulé objednávky zobrazovat s velikostí tisku před úpravou.

 2. Pokud bude velikost ticku upravena na větší počet desetinných míst (například z 0,01 na 0,0001): Příkazy open order a minulé objednávky se budou zobrazovat s původní velikostí tisku.


Doporučujeme, abyste své strategie obchodování upravili na základě výše uvedených změn.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto úprav nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím oficiální skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
28. března 2023