OKX upraví úrovně pozic perpetuálních swapů

Publikováno dne 5. 7. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 4 min

Aby zvýšila likviditu trhu a minimalizovala rizika, upraví společnost OKX úrovně pozic perpetuálních swapů v době od 6:00 do 7:00 (UTC) dne 10. července 2023.
Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:

Kontrakt Úroveň Před Po
Max. částka (cont) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka Max. částka (cont) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka
Perpetuální kontrakty AIDOGE/USDT 1 1 000 0,65 % 1,33 % 75 7 000 2,00 % 5,00 % 20
2 5 000 1,00 % 2,00 % 50 14 000 3,00 % 6,66 % 15
3 10 000 1,20 % 2,50 % 40 21 000 4,00 % 8,00 % 12,5
4 Zvýšení o 10 000 contů oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 7 000 contů oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
Perpetuální kontrakty BICO/USDT 1 1 000 0,65 % 2,00 % 50 12 000 2,00 % 5,00 % 20
2 4 000 1,00 % 2,50 % 40 24 000 3,00 % 6,66 % 15
3 20 000 1,50 % 5,00 % 20 36 000 4,00 % 8,00 % 12,5
4 Zvýšení o 20 000 contů oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 12 000 contů oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně

Další informace: Úrovně pozic


Zřeknutí se odpovědnosti za riziko
Udržovací pákový poměr uživatele se může zvýšit z důvodu úprav úrovně a volatility trhu. Abychom předešli nuceným likvidacím v důsledku těchto úprav, vyzýváme uživatele, aby snížili svou finanční páku buď zvýšením marží, nebo uzavřením pozic.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služby a zpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.


V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
5. července 2023