OKX upraví úrovně pozic marží

Publikováno dne 24. 7. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 35 min

Aby zvýšila likviditu trhu a minimalizovala rizika, upraví společnost OKX úrovně pozic marží v době od 6:00 do 8:00 (UTC) dne 31. července 2023.
Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:

Obchodovatelné páry Úroveň Před Po
Max. částka výpůjčky (základní měna) Max. částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka Max. částka výpůjčky (základní měna) Max. částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka
BTC/USDC 1 5 100 000 8,0 % 20,0 % 5 5 200 000 3,0 % 10,0 % 10
2 10 200 000 10,0 % 33,0 % 3 10 400 000 6,25 % 12,5 % 8
3 15 300 000 15,0 % 50,0 % 2 15 600 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETH/BTC 1 125 5 3,0 % 10,0 % 10 125 5 3,0 % 10,0 % 10
2 250 10 4,0 % 11,0 % 9,09 250 10 6,25 % 12,5 % 8
3 375 15 5,0 % 12,0 % 8,33 375 15 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 125 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 125 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETH/USDC 1 100 150 000 8,0 % 20,0 % 5 100 200 000 3,0 % 10,0 % 10
2 200 300 000 10,0 % 33,0 % 3 200 400 000 6,25 % 12,5 % 8
3 300 450 000 15,0 % 50,0 % 2 300 600 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETH/USDT 1 500 500 000 3,0 % 10,0 % 10 500 800 000 3,0 % 10,0 % 10
2 1 000 1 000 000 6,25 % 12,5 % 8 1 000 1 600 000 6,25 % 12,5 % 8
3 1 500 1 500 000 10,0 % 20,0 % 5 1 500 2 400 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 800 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
USDC/USDT 1 700 000 700 000 8,0 % 20,0 % 5 800 000 800 000 3,0 % 10,0 % 10
2 1 400 000 1 400 000 10,0 % 33,0 % 3 1 600 000 1 600 000 6,25 % 12,5 % 8
3 2 100 000 2 100 000 15,0 % 50,0 % 2 2 400 000 2 400 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 700 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 700 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 800 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 800 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BCH/BTC 1 50 3 5,0 % 10,0 % 10 100 2 8,0 % 20,0 % 5
2 250 15 8,0 % 20,0 % 5 200 4 10,0 % 33,0 % 3
3 350 20 9,0 % 21,0 % 4,76 300 6 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BCH/USDC 1 150 30 000 8,0 % 20,0 % 5 80 15 000 3,0 % 10,0 % 10
2 300 60 000 10,0 % 33,0 % 3 160 30 000 6,25 % 12,5 % 8
3 450 90 000 15,0 % 50,0 % 2 240 45 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 150 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 80 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BCH/USDT 1 300 90 000 5,0 % 10,0 % 10 400 100 000 3,0 % 10,0 % 10
2 1 500 450 000 8,0 % 20,0 % 5 800 200 000 6,25 % 12,5 % 8
3 2 000 600 000 9,0 % 21,0 % 4,76 1 200 300 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 400 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
EOS/BTC 1 10 000 5 3,0 % 10,0 % 10 10 000 0,7 8,0 % 20,0 % 5
2 20 000 10 4,0 % 11,0 % 9,09 20 000 1,4 10,0 % 33,0 % 3
3 30 000 15 5,0 % 12,0 % 8,33 30 000 2,1 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,7 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
EOS/USDT 1 40 000 160 000 3,0 % 10,0 % 10 120 000 100 000 3,0 % 10,0 % 10
2 80 000 320 000 4,0 % 11,0 % 9,09 240 000 200 000 6,25 % 12,5 % 8
3 120 000 480 000 5,0 % 12,0 % 8,33 360 000 300 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 160 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 120 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETC/BTC 1 2 500 1 5,0 % 10,0 % 10 1 500 1 8,0 % 20,0 % 5
2 5 000 3 8,0 % 20,0 % 5 3 000 2 10,0 % 33,0 % 3
3 7 500 6 9,0 % 21,0 % 4,76 4 500 3 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETC/USDC 1 800 12 500 8,0 % 20,0 % 5 400 6 000 3,0 % 10,0 % 10
2 1 600 25 000 10,0 % 33,0 % 3 800 12 000 6,25 % 12,5 % 8
3 2 400 37 500 15,0 % 50,0 % 2 1 200 18 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 800 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 12 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 400 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETC/USDT 1 6 000 80 000 5,0 % 10,0 % 10 5 000 100 000 3,0 % 10,0 % 10
2 30 000 160 000 8,0 % 20,0 % 5 10 000 200 000 6,25 % 12,5 % 8
3 40 000 240 000 9,0 % 21,0 % 4,76 15 000 300 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 80 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
TRX/BTC 1 500 000 1 5,0 % 10,0 % 10 200 000 0,5 10,0 % 33,0 % 3
2 1 000 000 2 8,0 % 20,0 % 5 400 000 1 15,0 % 50,0 % 2
3 4 500 000 9 10,0 % 33,0 % 3 600 000 1,5 30,0 % 67,0 % 1,5
4 Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
TRX/USDT 1 800 000 40 000 5,0 % 10,0 % 10 600 000 50 000 3,0 % 10,0 % 10
2 1 000 000 80 000 7,0 % 12,5 % 8 1 200 000 100 000 6,25 % 12,5 % 8
3 1 600 000 120 000 8,0 % 20,0 % 5 1 800 000 150 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 1 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 600 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ADA/BTC 1 20 000 0,5 5,0 % 10,0 % 10 20 000 0,4 8,0 % 20,0 % 5
2 40 000 1 8,0 % 20,0 % 5 40 000 0,8 10,0 % 33,0 % 3
3 60 000 1,5 10,0 % 33,0 % 3 60 000 1,2 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,5 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,4 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ADA/USDC 1 35 000 15 000 8,0 % 20,0 % 5 30 000 10 000 3,0 % 10,0 % 10
2 70 000 30 000 10,0 % 33,0 % 3 60 000 20 000 6,25 % 12,5 % 8
3 105 000 45 000 15,0 % 50,0 % 2 90 000 30 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 35 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ADA/USDT 1 200 000 60 000 5,0 % 10,0 % 10 150 000 50 000 3,0 % 10,0 % 10
2 400 000 120 000 8,0 % 20,0 % 5 300 000 100 000 6,25 % 12,5 % 8
3 600 000 180 000 10,0 % 33,0 % 3 450 000 150 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
AIDOGE/USDT 1 10 000 000 000 000 10 000 8,0 % 20,0 % 5 20 000 000 000 000 10 000 10,0 % 33,0 % 3
2 20 000 000 000 000 20 000 10,0 % 33,0 % 3 40 000 000 000 000 20 000 15,0 % 50,0 % 2
3 30 000 000 000 000 30 000 15,0 % 50,0 % 2 60 000 000 000 000 30 000 30,0 % 67,0 % 1,5
4 Zvýšení o 10 000 000 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 20 000 000 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
APT/USDC 1 2 000 20 000 8,0 % 20,0 % 5 1 000 10 000 3,0 % 10,0 % 10
2 4 000 40 000 10,0 % 33,0 % 3 2 000 20 000 6,25 % 12,5 % 8
3 6 000 60 000 15,0 % 50,0 % 2 3 000 30 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
APT/USDT 1 6 000 40 000 8,0 % 20,0 % 5 12 000 100 000 3,0 % 10,0 % 10
2 12 000 80 000 10,0 % 33,0 % 3 24 000 200 000 6,25 % 12,5 % 8
3 18 000 120 000 15,0 % 50,0 % 2 36 000 300 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
AVAX/BTC 1 300 0,3 8,0 % 20,0 % 5 300 0,3 10,0 % 33,0 % 3
2 600 0,6 10,0 % 33,0 % 3 600 0,6 15,0 % 50,0 % 2
3 900 0,9 15,0 % 50,0 % 2 900 0,9 30,0 % 67,0 % 1,5
4 Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
AVAX/USDC 1 500 10 000 8,0 % 20,0 % 5 300 5 000 3,0 % 10,0 % 10
2 1 000 20 000 10,0 % 33,0 % 3 600 10 000 6,25 % 12,5 % 8
3 1 500 30 000 15,0 % 50,0 % 2 900 15 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
AVAX/USDT 1 2 500 50 000 8,0 % 20,0 % 5 3 500 50 000 3,0 % 10,0 % 10
2 5 000 100 000 10,0 % 33,0 % 3 7 000 100 000 6,25 % 12,5 % 8
3 7 500 150 000 15,0 % 50,0 % 2 10 500 150 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 3 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CETUS/USDT 1 40 000 5 000 8,0 % 20,0 % 5 60 000 5 000 10,0 % 33,0 % 3
2 80 000 10 000 10,0 % 33,0 % 3 120 000 10 000 15,0 % 50,0 % 2
3 120 000 15 000 15,0 % 50,0 % 2 180 000 15 000 30,0 % 67,0 % 1,5
4 Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CFX/USDT 1 40 000 1 500 8,0 % 20,0 % 5 100 000 4 000 3,0 % 10,0 % 10
2 80 000 3 000 10,0 % 33,0 % 3 200 000 8 000 6,25 % 12,5 % 8
3 120 000 4 500 15,0 % 50,0 % 2 300 000 12 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CRV/BTC 1 3 000 0,25 8,0 % 20,0 % 5 2 500 0,1 10,0 % 33,0 % 3
2 6 000 0,5 10,0 % 33,0 % 3 5 000 0,2 15,0 % 50,0 % 2
3 9 000 0,75 15,0 % 50,0 % 2 7 500 0,3 30,0 % 67,0 % 1,5
4 Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,25 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,1 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DOGE/BTC 1 50 000 0,5 8,0 % 20,0 % 5 120 000 0,3 8,0 % 20,0 % 5
2 100 000 1 10,0 % 33,0 % 3 240 000 0,6 10,0 % 33,0 % 3
3 500 000 4 15,0 % 50,0 % 2 360 000 0,9 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 250 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 120 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DOGE/USDC 1 300 000 35 000 8,0 % 20,0 % 5 150 000 15 000 3,0 % 10,0 % 10
2 600 000 70 000 10,0 % 33,0 % 3 300 000 30 000 6,25 % 12,5 % 8
3 900 000 105 000 15,0 % 50,0 % 2 450 000 45 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 300 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 35 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DOGE/USDT 1 500 000 30 000 8,0 % 20,0 % 5 1 200 000 70 000 3,0 % 10,0 % 10
2 1 000 000 60 000 10,0 % 33,0 % 3 2 400 000 140 000 6,25 % 12,5 % 8
3 1 500 000 90 000 15,0 % 50,0 % 2 3 600 000 210 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 70 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DOT/BTC 1 750 0,3 8,0 % 20,0 % 5 800 0,3 10,0 % 33,0 % 3
2 1 500 0,6 10,0 % 33,0 % 3 1 600 0,6 15,0 % 50,0 % 2
3 2 250 0,9 15,0 % 50,0 % 2 2 400 0,9 30,0 % 67,0 % 1,5
4 Zvýšení o 750 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 800 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DOT/USDC 1 2 500 20 000 8,0 % 20,0 % 5 1 200 5 000 3,0 % 10,0 % 10
2 5 000 40 000 10,0 % 33,0 % 3 2 400 10 000 6,25 % 12,5 % 8
3 7 500 60 000 15,0 % 50,0 % 2 3 600 15 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 200 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DOT/USDT 1 8 000 50 000 5,0 % 10,0 % 10 10 000 50 000 3,0 % 10,0 % 10
2 16 000 100 000 7,0 % 12,5 % 8 20 000 100 000 6,25 % 12,5 % 8
3 24 000 150 000 8,0 % 20,0 % 5 30 000 150 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
FIL/BTC 1 600 0,2 8,0 % 20,0 % 5 2 000 0,3 8,0 % 20,0 % 5
2 1 200 0,4 10,0 % 33,0 % 3 4 000 0,6 10,0 % 33,0 % 3
3 1 800 0,6 15,0 % 50,0 % 2 6 000 0,9 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 600 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,2 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,3 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
LINK/BTC 1 500 0,2 8,0 % 20,0 % 5 700 0,2 8,0 % 20,0 % 5
2 1 000 0,4 10,0 % 33,0 % 3 1 400 0,4 10,0 % 33,0 % 3
3 5 000 2 15,0 % 50,0 % 2 2 100 0,6 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,8 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 700 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,2 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
LINK/USDC 1 2 000 15 000 8,0 % 20,0 % 5 1 000 8 000 3,0 % 10,0 % 10
2 4 000 30 000 10,0 % 33,0 % 3 2 000 16 000 6,25 % 12,5 % 8
3 6 000 45 000 15,0 % 50,0 % 2 3 000 24 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
LINK/USDT 1 8 000 50 000 8,0 % 20,0 % 5 7 000 50 000 3,0 % 10,0 % 10
2 16 000 100 000 10,0 % 33,0 % 3 14 000 100 000 6,25 % 12,5 % 8
3 24 000 150 000 15,0 % 50,0 % 2 21 000 150 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 7 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
MATIC/USDC 1 20 000 20 000 8,0 % 20,0 % 5 12 000 10 000 3,0 % 10,0 % 10
2 40 000 40 000 10,0 % 33,0 % 3 24 000 20 000 6,25 % 12,5 % 8
3 60 000 60 000 15,0 % 50,0 % 2 36 000 30 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
MATIC/USDT 1 80 000 50 000 8,0 % 20,0 % 5 70 000 50 000 3,0 % 10,0 % 10
2 160 000 100 000 10,0 % 33,0 % 3 140 000 100 000 6,25 % 12,5 % 8
3 240 000 150 000 15,0 % 50,0 % 2 210 000 150 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 80 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 70 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
OP/USDC 1 10 000 12 000 8,0 % 20,0 % 5 7 000 10 000 3,0 % 10,0 % 10
2 20 000 24 000 10,0 % 33,0 % 3 14 000 20 000 6,25 % 12,5 % 8
3 30 000 36 000 15,0 % 50,0 % 2 21 000 30 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 7 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
OP/USDT 1 40 000 30 000 8,0 % 20,0 % 5 60 000 70 000 3,0 % 10,0 % 10
2 80 000 60 000 10,0 % 33,0 % 3 120 000 140 000 6,25 % 12,5 % 8
3 120 000 90 000 15,0 % 50,0 % 2 180 000 210 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 70 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
PEPE/USDT 1 4 000 000 000 5 000 8,0 % 20,0 % 5 12 000 000 000 20 000 8,0 % 20,0 % 5
2 8 000 000 000 10 000 10,0 % 33,0 % 3 24 000 000 000 40 000 10,0 % 33,0 % 3
3 12 000 000 000 15 000 15,0 % 50,0 % 2 36 000 000 000 60 000 15,0 % 50,0 % 2
4 Zvýšení o 4 000 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 12 000 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
SOL/USDC 1 500 7 500 8,0 % 20,0 % 5 300 7 500 3,0 % 10,0 % 10
2 1 000 15 000 10,0 % 33,0 % 3 600 15 000 6,25 % 12,5 % 8
3 1 500 22 500 15,0 % 50,0 % 2 900 22 500 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 7 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 7 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
SOL/USDT 1 1 500 37 500 8,0 % 20,0 % 5 2 000 50 000 3,0 % 10,0 % 10
2 3 000 75 000 10,0 % 33,0 % 3 4 000 100 000 6,25 % 12,5 % 8
3 4 500 112 500 15,0 % 50,0 % 2 6 000 150 000 10,0 % 20,0 % 5
4 Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 37 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 50 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně

Úrovně pozic pro izolovanou marži a křížovou marži v režimu jedné měny budou upraveny podle výše uvedené tabulky. Úrovně pozic pro křížovou marži v režimu více měn i v režimu portfoliové marže budou upraveny podle pravidel pro základní měnu obchodních párů USDT v tabulce výše.
Další informace: Úrovně pozic

Zřeknutí se odpovědnosti za riziko
Udržovací pákový poměr uživatele se může zvýšit z důvodu úprav úrovně a volatility trhu. Abychom předešli nuceným likvidacím v důsledku těchto úprav, vyzýváme uživatele, aby snížili svou finanční páku buď zvýšením marží, nebo uzavřením pozic.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služby a důležité informace o rizicích a dodržování předpisů.


V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
24. července 2023