OKX upraví úrovně pozic marží

Publikováno dne 2. 6. 2023Aktualizováno dne 3. 6. 2024Doba čtení: 23 min

Aby zvýšila likviditu trhu a minimalizovala rizika, upraví společnost OKX úrovně pozic marží v době od 8:00 do 10:00 (UTC) dne 8. června 2023.
Níže jsou uvedeny podrobnosti ke konkrétním úpravám:

Obchodovatelné páry Úroveň Před Po
Maximální částka výpůjčky (základní měna) Maximální částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka Maximální částka výpůjčky (základní měna) Maximální částka výpůjčky (USDT/USDC/BTC) Udržovací pákový poměr Min. počáteční pákový poměr Max. finanční páka
BTC/USDT 1 25 500 000 3,00 % 10,00 % 10 35 1 000 000 3,00 % 10,00 % 10
2 50 1 000 000 4,00 % 11,00% 9,09 70 2 000 000 6,25 % 12,50 % 8
3 75 1 500 000 5,00 % 12,00 % 8,33 105 3 000 000 10,00 % 20,00 % 5
4 Zvýšení o 25 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 35 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 000 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETH/USDT 1 500 200 000 3,00 % 10,00 % 10 500 500 000 3,00 % 10,00 % 10
2 1 000 400 000 4,00 % 11,00% 9,09 1 000 1 000 000 6,25 % 12,50 % 8
3 1 500 600 000 5,00 % 12,00 % 8,33 1 500 1 500 000 10,00 % 20,00 % 5
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 500 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
AGLD/USDT 1 3 000 4 500 8,00 % 20,00 % 5 12 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 6 000 9 000 10,00 % 33,00 % 3 24 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 9 000 13 500 15,00 % 50,00 % 2 36 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 4 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BADGER/USDT 1 500 1 500 8,00 % 20,00 % 5 1 500 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 1 000 3 000 10,00 % 33,00 % 3 3 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 1 500 4 500 15,00 % 50,00 % 2 4 500 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BAL/USDT 1 500 4 000 8,00 % 20,00 % 5 500 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 1 000 8 000 10,00 % 33,00 % 3 1 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 1 500 12 000 15,00 % 50,00 % 2 1 500 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BAT/USDT 1 15 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5 45 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 30 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3 90 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 45 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2 135 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 45 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BICO/USDT 1 3 000 3 000 8,00 % 20,00 % 5 5 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 6 000 6 000 10,00 % 33,00 % 3 10 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 9 000 9 000 15,00 % 50,00 % 2 15 000 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
BNT/USDT 1 1 500 1 000 8,00 % 20,00 % 5 4 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 3 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3 8 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 4 500 3 000 15,00 % 50,00 % 2 12 000 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CEL/USDT 1 2 000 1 500 8,00 % 20,00 % 5 10 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 4 000 3 000 10,00 % 33,00 % 3 20 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 6 000 4 500 15,00 % 50,00 % 2 30 000 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CRO/BTC 1 10 000 0,06 8,00 % 20,00 % 5 10 000 0,03 10,00 % 33,00 % 3
2 20 000 0,12 10,00 % 33,00 % 3 20 000 0,06 15,00 % 50,00 % 2
3 30 000 0,18 15,00 % 50,00 % 2 30 000 0,09 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,06 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 0,03 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CRO/USDT 1 20 000 2 500 8,00 % 20,00 % 5 100 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 40 000 5 000 10,00 % 33,00 % 3 200 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 60 000 7 500 15,00 % 50,00 % 2 300 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
CVC/USDT 1 20 000 2 000 8,00 % 20,00 % 5 20 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 40 000 4 000 10,00 % 33,00 % 3 40 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 60 000 6 000 15,00 % 50,00 % 2 60 000 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
DORA/USDT 1 200 1 600 8,00 % 20,00 % 5 600 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 400 4 000 10,00 % 33,00 % 3 1 200 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 600 8 000 15,00 % 50,00 % 2 1 800 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 200 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 600 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ELF/USDT 1 4 000 1 200 8,00 % 20,00 % 5 7 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 10 000 3 000 10,00 % 33,00 % 3 14 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 20 000 6 000 15,00 % 50,00 % 2 21 000 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 7 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETHW/USDC 1 600 5 000 8,00 % 20,00 % 5 1 000 2 000 8,00 % 20,00 % 5
2 1 200 10 000 10,00 % 33,00 % 3 2 000 4 000 10,00 % 33,00 % 3
3 1 800 15 000 15,00 % 50,00 % 2 3 000 6 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 600 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
ETHW/USDT 1 3 000 15 000 8,00 % 20,00 % 5 5 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 6 000 30 000 10,00 % 33,00 % 3 10 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 9 000 45 000 15,00 % 50,00 % 2 15 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
FITFI/USDT 1 80 000 15 000 8,00 % 20,00 % 5 200 000 8 000 10,00 % 33,00 % 3
2 160 000 30 000 10,00 % 33,00 % 3 400 000 16 000 15,00 % 50,00 % 2
3 240 000 45 000 15,00 % 50,00 % 2 600 000 24 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 80 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
FLM/USDT 1 12 000 1 200 8,00 % 20,00 % 5 40 000 4 000 8,00 % 20,00 % 5
2 24 000 3 000 10,00 % 33,00 % 3 80 000 8 000 10,00 % 33,00 % 3
3 36 000 6 000 15,00 % 50,00 % 2 120 000 12 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 40 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
FLOW/USDT 1 3 000 20 000 8,00 % 20,00 % 5 6 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 6 000 40 000 10,00 % 33,00 % 3 12 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 9 000 60 000 15,00 % 50,00 % 2 18 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
GFT/USDT 1 35 000 3 000 8,00 % 20,00 % 5 100 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 70 000 6 000 10,00 % 33,00 % 3 200 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 105 000 9 000 15,00 % 50,00 % 2 300 000 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 35 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 100 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
IOTA/USDT 1 15 000 5 000 5,00 % 10,00 % 10 25 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 30 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5 50 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 45 000 15 000 10,00 % 33,00 % 3 75 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 25 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
JST/USDT 1 150 000 8 000 8,00 % 20,00 % 5 200 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 300 000 16 000 10,00 % 33,00 % 3 400 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 450 000 24 000 15,00 % 50,00 % 2 600 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 150 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 8 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 200 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
LPT/USDT 1 300 2 400 8,00 % 20,00 % 5 1 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 600 6 000 10,00 % 33,00 % 3 2 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 900 12 000 15,00 % 50,00 % 2 3 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 6 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
MINA/USDT 1 5 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5 10 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 10 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3 20 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 15 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2 30 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
PERP/USDT 1 1 000 2 000 8,00 % 20,00 % 5 5 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 2 000 4 000 10,00 % 33,00 % 3 10 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 3 000 6 000 15,00 % 50,00 % 2 15 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 1 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
REN/USDT 1 20 000 3 000 8,00 % 20,00 % 5 60 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 40 000 6 000 10,00 % 33,00 % 3 120 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 60 000 9 000 15,00 % 50,00 % 2 180 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 20 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 3 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 60 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
RSR/USDT 1 800 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5 1 500 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 1 600 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3 3 000 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 2 400 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2 4 500 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 800 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 1 500 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
RVN/USDT 1 400 000 15 000 8,00 % 20,00 % 5 400 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 800 000 30 000 10,00 % 33,00 % 3 800 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 1 200 000 45 000 15,00 % 50,00 % 2 1 200 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 400 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 400 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
SLP/USDT 1 900 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5 900 000 2 000 10,00 % 33,00 % 3
2 1 800 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3 1 800 000 4 000 15,00 % 50,00 % 2
3 2 700 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2 2 700 000 6 000 30,00 % 67,00 % 1,5
4 Zvýšení o 900 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 900 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
STORJ/USDT 1 15 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5 30 000 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 30 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3 60 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 45 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2 90 000 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 15 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 30 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
TRB/USDT 1 200 4 000 8,00 % 20,00 % 5 400 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 400 8 000 10,00 % 33,00 % 3 800 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 600 12 000 15,00 % 50,00 % 2 1 200 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 200 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 4 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 400 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
UMA/USDT 1 700 2 500 8,00 % 20,00 % 5 2 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 1 400 5 000 10,00 % 33,00 % 3 4 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 2 100 7 500 15,00 % 50,00 % 2 6 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 700 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 2 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 2 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XCH/USDT 1 100 12 000 8,00 % 20,00 % 5 300 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 200 24 000 10,00 % 33,00 % 3 600 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 300 36 000 15,00 % 50,00 % 2 900 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 100 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 12 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 300 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
XTZ/USDT 1 7 500 10 000 8,00 % 20,00 % 5 5 000 5 000 8,00 % 20,00 % 5
2 15 000 20 000 10,00 % 33,00 % 3 10 000 10 000 10,00 % 33,00 % 3
3 22 500 30 000 15,00 % 50,00 % 2 15 000 15 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 7 500 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně
YFII/USDT 1 4 5 000 8,00 % 20,00 % 5 10 10 000 8,00 % 20,00 % 5
2 8 10 000 10,00 % 33,00 % 3 20 20 000 10,00 % 33,00 % 3
3 12 15 000 15,00 % 50,00 % 2 30 30 000 15,00 % 50,00 % 2
4 Zvýšení o 4 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 5 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně Zvýšení o 10 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 10 000 oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Zvýšení o 1,00 % oproti předchozí úrovni Max. finanční páka úrovně

Úrovně pozic pro izolovanou marži a křížovou marži v režimu jedné měny budou upraveny podle tabulky uvedené výše. Úrovně pozic křížové marže v multiměnovém režimu a režim marže portfolia budou upraveny podle pravidel pro základní měnu obchodovatelných párů USDT v tabulce uvedené výše.
Další informace: Úrovně pozic


Zřeknutí se odpovědnosti za riziko
Udržovací pákový poměr uživatele se může zvýšit z důvodu úprav úrovně a volatility trhu. Abychom předešli nuceným likvidacím v důsledku těchto úprav, vyzýváme uživatele, aby snížili svou finanční páku buď zvýšením marží, nebo uzavřením pozic.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služby a důležité informace o rizicích a dodržování předpisů.


V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.


OKX
2. června 2023