OKX upraví komponenty několika indexů

Publikováno dne 23. 8. 2023Aktualizováno dne 15. 3. 2024Doba čtení: 8 min

Aby zlepšila likviditu trhu a stabilitu indexu, upraví společnost OKX v době od 6:00 do 8:00 (UTC) dne 28. srpna 2023 komponenty několika indexů. Níže jsou uvedeny podrobnosti k úpravě komponent:

Index Před Po
Burza Pár Váha Burza Pár Váha
BICO/USD OKX BICO/USDT 25 % OKX BICO/USDT 25 %
Gate BICO/USDT 25 % Gate BICO/USDT 25 %
Coinbase BICO/USD 25 % Bitget BICO/USDT 25 %
Binance BICO/USDT 25 % Binance BICO/USDT 25 %
BICO/USDT OKX BICO/USDT 25 % OKX BICO/USDT 25 %
Gate BICO/USDT 25 % Gate BICO/USDT 25 %
Binance BICO/USDT 25 % Binance BICO/USDT 25 %
Bybit BICO/USDT 25 % Bitget BICO/USDT 25 %
BSV/BTC OKX BSV/BTC 16,66 % OKX BSV/BTC 16,66 %
OKX_INDEX BSV/USDT 16,66 % OKX_INDEX BSV/USDT 16,66 %
Kucoin BSV/USDT 16,66 % Gate BSV/USDT 16,66 %
Huobi BSV/USDT 16,66 % Huobi BSV/USDT 16,66 %
Mxc BSV/USDT 16,66 % Mxc BSV/USDT 16,66 %
Hitbtc BSV/USDT 16,66 % Hitbtc BSV/USDT 16,66 %
BSV/USD OKX BSV/USDT 25 % OKX BSV/USDT 25 %
Kucoin BSV/USDT 25 % Gate BSV/USDT 25 %
Mxc BSV/USDT 25 % Mxc BSV/USDT 25 %
Hitbtc BSV/USDT 25 % Hitbtc BSV/USDT 25 %
BSV/USDT OKX BSV/USDT 20 % OKX BSV/USDT 25 %
Mxc BSV/USDT 20 % Mxc BSV/USDT 25 %
Hitbtc BSV/USDT 20 % Hitbtc BSV/USDT 25 %
Gate BSV/USDT 20 % Gate BSV/USDT 25 %
Kucoin BSV/USDT 20 %
CRV/USDT OKX CRV/USDT 25 % OKX CRV/USDT 25 %
Binance CRV/USDT 25 % Binance CRV/USDT 25 %
Bybit CRV/USDT 25 % Bybit CRV/USDT 25 %
Gate CRV/USDT 25 % Bitget CRV/USDT 25 %
CVC/USDT OKX CVC/USDT 33,33 % OKX CVC/USDT 33,33 %
Huobi CVC/USDT 33,33 % Binance CVC/USDT 33,33 %
Gate CVC/USDT 33,33 % Gate CVC/USDT 33,33 %
FITFI/USD OKX FITFI/USDT 25 % OKX FITFI/USDT 25 %
Huobi FITFI/USDT 25 % Kucoin FITFI/USDT 25 %
Gate FITFI/USDT 25 % Gate FITFI/USDT 25 %
Mxc FITFI/USDT 25 % Mxc FITFI/USDT 25 %
GRT/BTC OKX GRT/BTC 25 % OKX GRT/BTC 25 %
Binance GRT/BTC 25 % Binance GRT/BTC 25 %
Huobi GRT/BTC 25 % Kryptoměna GRT/BTC 25 %
Coinbase GRT/BTC 25 % Coinbase GRT/BTC 25 %
IMX/USD OKX IMX/USDT 25 % OKX IMX/USDT 20 %
Coinbase IMX/USD 25 % Coinbase IMX/USD 20 %
Binance IMX/USDT 25 % Binance IMX/USDT 20 %
Kucoin IMX/USDT 25 % Kucoin IMX/USDT 20 %
Bitget IMX/USDT 20 %
IMX/USDT OKX IMX/USDT 25 % OKX IMX/USDT 20 %
Binance IMX/USDT 25 % Binance IMX/USDT 20 %
Kucoin IMX/USDT 25 % Kucoin IMX/USDT 20 %
Bybit IMX/USDT 25 % Bybit IMX/USDT 20 %
Bitget IMX/USDT 20 %
KNC/USDT OKX KNC/USDT 25 % OKX KNC/USDT 25 %
Huobi KNC/USDT 25 % Bitget KNC/USDT 25 %
Binance KNC/USDT 25 % Binance KNC/USDT 25 %
Gate KNC/USDT 25 % Gate KNC/USDT 25 %
LAT/USD OKX LAT/USDT 33,33 % OKX LAT/USDT 33,33 %
Mxc LAT/USDT 33,33 % Mxc LAT/USDT 33,33 %
Gate LAT/USDT 33,33 % Bitget LAT/USDT 33,33 %
LAT/USDT OKX LAT/USDT 33,33 % OKX LAT/USDT 33,33 %
Mxc LAT/USDT 33,33 % Mxc LAT/USDT 33,33 %
Gate LAT/USDT 33,33 % Bitget LAT/USDT 33,33 %
RSS3/USD OKX RSS3/USDT 25 % OKX RSS3/USDT 25 %
Huobi RSS3/USDT 25 % Bybit RSS3/USDT 25 %
Gate RSS3/USDT 25 % Bitget RSS3/USDT 25 %
Mxc RSS3/USDT 25 % Mxc RSS3/USDT 25 %
RSS3/USDT OKX RSS3/USDT 25 % OKX RSS3/USDT 25 %
Gate RSS3/USDT 25 % Bitget RSS3/USDT 25 %
Mxc RSS3/USDT 25 % Mxc RSS3/USDT 25 %
Bybit RSS3/USDT 25 % Bybit RSS3/USDT 25 %
WAVES/USD OKX WAVES/USDT 25 % OKX WAVES/USDT 25 %
Huobi WAVES/USDT 25 % Bybit WAVES/USDT 25 %
Binance WAVES/USDT 25 % Binance WAVES/USDT 25 %
Kucoin WAVES/USDT 25 % Bitget WAVES/USDT 25 %
WAVES/USDT OKX WAVES/USDT 25 % OKX WAVES/USDT 25 %
Binance WAVES/USDT 25 % Binance WAVES/USDT 25 %
Kucoin WAVES/USDT 25 % Bitget WAVES/USDT 25 %
Bybit WAVES/USDT 25 % Bybit WAVES/USDT 25 %
YFII/USD OKX YFII/USDT 25 % OKX YFII/USDT 25 %
Binance YFII/USDT 25 % Binance YFII/USDT 25 %
Bitget YFII/USDT 25 % Hitbtc YFII/USDT 25 %
Gate YFII/USDT 25 % Gate YFII/USDT 25 %
YFII/USDT OKX YFII/USDT 25 % OKX YFII/USDT 25 %
Binance YFII/USDT 25 % Binance YFII/USDT 25 %
Huobi YFII/USDT 25 % Hitbtc YFII/USDT 25 %
Gate YFII/USDT 25 % Gate YFII/USDT 25 %
YGG/USD OKX YGG/USDT 33,33 % OKX YGG/USDT 20 %
Binance YGG/USDT 33,33 % Binance YGG/USDT 20 %
Kucoin YGG/USDT 33,33 % Kucoin YGG/USDT 20 %
Bitget YGG/USDT 20 %
Gate YGG/USDT 20 %
YGG/USDT OKX YGG/USDT 33,33 % OKX YGG/USDT 20 %
Binance YGG/USDT 33,33 % Binance YGG/USDT 20 %
Kucoin YGG/USDT 33,33 % Kucoin YGG/USDT 20 %
Bitget YGG/USDT 20 %
Gate YGG/USDT 20 %

Další informace: OKX index


Výpočet indexové ceny

  1. Nejnovější cena a objem každé složky indexu se získává z vybraných burz v reálném čase.
  2. Pokud na příslušné burze probíhá údržba nebo pokud pro cenu/objem kterékoli složky nejsou v danou chvíli žádné aktuální novinky (změny oproti měně), budou data o složce dočasně brána jako neplatná a při výpočtu indexu se nepoužijí.
  3. Pokud měnový obchodovatelný pár v ukázce indexu neodpovídá měnovému obchodovatelnému páru v indexu, bude převeden na odpovídající cenu stejné měny na základě párů BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD atp. Například pokud komponentem indexu ETH/USD bude ETH/USDT, vynásobte komponent cenou indexu USDT/USD a tím jej převedete na cenu indexu ETH/USD.
  4. Konečný výpočet závisí na počtu burz s platnými daty. Více podrobností:
    · Více než 3 burzy s platnými daty: použije se rovnoměrně vážený průměr ceny (pokud se však cena některé burzy liší o více než 3 % od mediánu ceny všech burz, bude cena z této burzy vázána v intervalu cena mediánu × 0,97 až cena mediánu × 1,03).
    · Pouze 2 burzy s platnými daty: použije se rovnoměrně vážený průměr ceny.
    · Pouze 1 burza s platnými daty: jako indexová cena se použije přímo poslední obchodovaná cena.


Úpravy komponent mohou zapříčinit kolísání referenční ceny a ovlivnit tak trhy maržového obchodování a obchodování s kontrakty příslušného instrumentu.
Uživatelům doporučujeme, aby před úpravou podnikli nezbytné kroky, například snížení počtu pozic, přidání marže, snížení finanční páky nebo dokonce uzavření pozic, aby se vyhnuli potenciálním rizikům způsobeným volatilitou trhu.


Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.


Tým OKX
23. srpna 2023