16. května 2023 12:00 – 26. května 2023 23:59 UTC

OKX Pizza Day karneval: Získejte možnost výhry až 1 BTC

Začněte obchodovat a nepropásněte svou možnost!

pizza day
Přihlaste se o svůj dílek výhry u příležitosti Pizza Day

Splňte tyto jednoduché kroky, začněte obchodovat, vydělávat a taky se zároveň pobavte!

Сard Participate
Krok 1: Zaregistrujte se a proveďte ověření

1. Zaregistrujte si účet.

2. Kliknutím na Zapojit se do akce se zaregistruje k aktivitě.

3. Dokončete ověření (1. úroveň).

karta obecný img
Krok 2: Proveďte vklad

Proveďte čistý vklad ve výši alespoň 100 USDT a držte jej na svém účtu dalších 7 dnů po skončení aktivity, tím splníte jednu z podmínek účasti.

card reward img
Krok 3: Obchodujte a roztočte to

Zobchodujte 100 USDT a pořádně to roztočte!

Za každých 15 000 USDT objemu obchodování získáte možnost dalšího zatočení a možnost výhry až 1 BTC!

200 USDT Contract VoucherVoucher na kontrakty v hodnotě 200 USDT
0.02 BTC0,02 BTC
USDT2 USDT
SHIB5 SHIB
blankStateNěco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu.

Podmínky a ujednání

 1. Období aktivity: Od 16. května 2023 0:00 UTC do 26. května 2023 23:59 UTC

 2. Oprávněnost pro účast:

  1. Tato aktivita je přístupná uživatelům, kteří dříve neobchodovali.

  2. Uživatelé se musí zaregistrovat kliknutím na tlačítko Zapojit se do akce na úvodní stránce. Jakmile se uživatel úspěšně zaregistruje k aktivitě, změní se text tlačítka na Účastním se.

  3. Tato aktivita je přístupná uživatelům pozvaným určenými KOL (s platným kódem pozvánky od KOL zadaným na registrační stránce, na základě čehož vznikne závazný vztah mezi OKX a příslušným KOL). Uživatelé z jiných kanálů nebo uživatelé, kteří nemají platný kód pozvánky, nemají nárok na získání žádných odměn.

  4. Během období aktivity a ve lhůtě 7 dnů od jejího skončení musí mít uživatelé na svých účtech pro financování alespoň 100 USDT. Rozhodné vklady oprávněných uživatelů budou vypočteny následovně: Celková výše vkladů do rozhodných aktiv (včetně těch zakoupených) − Jakákoli částka vybraná v průběhu období propagační akce.

  5. Uživatelé musí na platformě www.okx.com absolvovat ověření totožnosti KYC alespoň 1. úrovně.

 3. Podmínky pro odměňování

  1. Projděte si prosím popis v horní části této stránky. Oprávnění uživatelé získají nárok na odměnu na základě svých kumulativních objemů obchodování, takových nároků mohou mít maximálně 34. Každý nárok může vynést maximální odměnu ve výši 100 USDT ve voucherech na kontrakty.

   1. Například Martinův kumulativní objem obchodování dosáhne 15 100 USDT, získá celkem 2 nároky na odměny. Pokud Martinův kumulativní objem obchodování dosáhne 2 450 000 USDT, získá maximum, tedy 50 nároků.

  2. Data o odměnách a zatočeních se aktualizují každou hodinu. Pokud nedojde k okamžité aktualizaci vašich nároků, zkuste se prosím podívat na stránku aktivity později.

  3. Výpočet objemu obchodování: Platný kumulativní objem obchodování generovaný v průběhu období aktivity. V této aktivitě se nezapočítává objem obchodování získaný z použití ostatních benefitů OKX, včetně mimo jiné obchodování USDC osvobozeného od poplatků.

  4. Každý účet OKX se může účastnit v daný časový úsek pouze jedné aktivity. Pokud se oprávněný uživatel zaregistruje do několika aktivit, obdrží odměnu pouze z poslední aktivity, do které se zaregistroval. Doporučujeme uživatelům, aby se neúčastnili několika kampaní v daném období.

 4. Představení odměn

  1. Odměny v podobě voucherů na kontrakty budou platné po dobu 30 dnů a lze je použít s finanční pákou od 10× do 75×. Projděte si prosím uvedená pravidla a podrobnosti.

   1. Pokud například oprávněný uživatel vyhraje voucher na kontrakty v hodnotě 10 USDT, bude moct otevřít pozici s minimální finanční pákou 10× až 75×. Hodnota voucheru na kontrakty bude v intervalu od 100 USDT do 750 USDT.

   2. Hodnota veškerých odměn v podobě voucherů na kontrakty bude na konci období aktivity sečtena a distribuována jako jeden (1) voucher na kontrakty.

    • Pokud například Eva kumuluje objem obchodování ve výši 15 100 USDT, získá 2 nároky a vyhraje voucher na kontrakty v hodnotě 5 USDT a druhý voucher na kontrakty v hodnotě 10 USDT, na konci období aktivity obdrží jeden (1) voucher na kontrakty v hodnotě 15 USDT.

  2. Hodnota celkového fondu odměn pro tuto aktivitu je 100 000 USDT. Fond bude k dispozici na principu pořadí nároků, dokud nebude celý fond rozdělen.

  3. Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím odměny, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce odměny.

  4. Vouchery na kontrakty a tokenové odměny budou rozděleny do 20 pracovních dnů od skončení období aktivity.

  5. Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z účasti kteréhokoli účastníka, který se během akce dopustí nečestných nebo urážlivých aktivit, včetně hromadných registrací účtů za účelem získávání dodatečných bonusů, a jakýchkoli jiných aktivit v souvislosti s nezákonným, podvodným nebo jinak škodlivým účelem.

 5. Výpočet objemu obchodování

  1. Rozhodný objem obchodování se vypočte na základě objemu obchodování generovaného výhradně z vlastních prostředků oprávněného uživatele bez započtení odměn z platformy, jako jsou slevové karty, vouchery na kontrakty apod.

  2. V této aktivitě se nezapočítává objem obchodování získaný z benefitů jiných platforem, včetně mimo jiné obchodování USDC osvobozeného od poplatků.

 6. Tato aktivita nepředstavuje a nesmí být považována za doporučení k obchodování s jakýmikoli produkty nebo jako investiční poradenství. Digitální aktiva jsou spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními a jsou proto určena pro investory s vysokou tolerancí k riziku. Investoři, kteří investují do digitálních aktiv, mohou přijít o celou hodnotu své investice.

 7. Pamatujte prosím, že hodnota odměny může v závislosti na výkyvech trhu kolísat a její hodnota v čase, kdy má příjemce možnost provést výběr, nemusí odpovídat hodnotě v době vlastního výběru. Ceny digitálních aktiv, včetně stablecoinů, mohou kdykoli kolísat a také kolísají. V důsledku takového kolísání ceny může v jakýkoli daný okamžik dojít ke zvýšení nebo snížení hodnoty vašich aktiv.

 8. Varování před rizikem: Ceny digitálních aktiv podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může kolísat a vy můžete přijít o celou částku investice. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost a společnost OKX nenese odpovědnost za případné ztráty. Minulý výkon není známkou budoucích výsledků. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a také se poradit s nezávislým finančním poradcem. Tento dokument by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Pro další podrobnosti si prosím projděte podmínky používání a varování před rizikem společnosti OKX.

 9. Účastníci, kteří prochází stránku aktivity a účastní se této aktivity budou považovány za osoby, které se seznámily a chápou podmínky a ujednání této aktivity.

 10. Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této aktivity jakéhokoli účastníka, popřípadě tuto aktivitu bez předchozího upozornění zrušit.

 11. Pokud bude kterýkoli z účastníků shledán nebo považován za osobu bez nároku na účast, bude mu zakázána účast v této aktivitě nebo bude z jakéhokoli důvodu z účasti vyřazen, vyhrazuje si společnost OKX právo kdykoli zabavit, odebrat nebo zadržet jakékoli výhry, odměny nebo dárky nebo získat tyto odměny zpět a/nebo odečíst hodnotu využité části těchto odměn z účtu OKX výherce v jakékoli měně, ve které byly odměny vyplaceny a/nebo využity.

 12. Společnost OKX si vyhrazuje právo zrušit nárok na účast jakéhokoli účastníka, který se v rámci této aktivity dopustí nečestného nebo zneužívajícího chování, včetně mimo jiné registrace více účtů za účelem získání dalších odměn, podílení se na praní špinavých peněz a jakýchkoli jiných činností souvisejících s nezákonnými, podvodnými nebo škodlivými účely. Závažné formy podvodu mohou mít za následek snížení vašeho statusu člena OKX, zmrazení účtu nebo ukončení členství.

 13. V průběhu období aktivity bude společnost OKX pečlivě sledovat chování obchodníků, aby zabránila jakékoli formě podvodu, včetně mimo jiné škodlivého wash tradingu, hromadných registrací účtů, self-tradingu, spolčování, otevírání několika účtů za účelem získání dodatečných odměn a jakékoli jiné aktivity související s nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem. Pokud společnost OKX odhalí podvod, vyhrazuje si právo příslušného účastníka vyloučit.

 14. Společnost OKX si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vykládat, rozhodovat, upravovat nebo měnit podmínky a ujednání, svá pravidla a další podrobnosti této aktivity, včetně mimo jiné zrušení, prodloužení, ukončení nebo pozastavení aktivity, oprávnění, splnění podmínek, podmínek a ujednání, kritérií určení vítězů, množství odměn a načasování jakýchkoli aktivit. Všichni účastníci jsou vázaní těmito revidovanými podmínkami a ujednáními.

 15. Konečný výklad aktivity náleží výhradně společnosti OKX.

 16. Společnost OKX vždy kladla velký důraz na dodržování předpisů a přísně dodržuje příslušné požadavky regulačních orgánů v různých jurisdikcích. Dodržujte prosím příslušné zákony a předpisy své země nebo regionu.

 17. Společnost OKX není odpovědná za technické, grafické, dispoziční ani redakční chyby či opomenutí. Pro další informace prosím navštivte www.okx.com © OKX.

 18. V případě jakýchkoli rozporů mezi přeloženou verzí těchto podmínek a ujednání a anglickou verzí má přednost anglická verze.