Care sunt motivele pentru care ordinul meu de copy trading la termen eșuează?

Publicat la 1 sept. 2023Actualizat la 21 mai 20248 min citire97

Posibilele motive de eșuare pot fi clasificate în 3 categorii:

  • Legate de copy traderi

  • Legate de traderi principali

  • Motive pentru care pozițiile de copy trading nu se pot închide

Motive legate de copy traderi

1. Fonduri insuficiente:

Este posibil ca tranzacția să eșueze dacă aveți o sumă insuficientă de USDT în contul de tranzacționare. De exemplu, dacă aveți nevoie de o marjă de 20 USDT, însă aveți mai puțin de 20 USDT în contul de tranzacționare, atunci tranzacția în sistem copy trading va eșua. Asigurați-vă că valoarea fondurilor în USDT din contul dumneavoastră este mai mare decât marja necesară pentru deschiderea unei poziții. Rețineți că tranzacțiile care au eșuat deja nu vor fi plasate după ce vă majorați fondurile din contul de tranzacționare.

2. Suma per ordin este prea mică:

Platforma noastră are o valoare minimă a poziției deschise în cazul contractelor și, dacă suma ordinului este mai mică decât aceasta, tranzacția va eșua. Rețineți că diferitele contracte la termen au diferite valori minime ale poziției deschise. Puteți consulta tabelul de mai jos pentru a vedea valoarea minimă pentru diferitele contracte.

Nivel Contracte la termen
Valoarea minimă a poziției deschise (pe baza datelor din august 2023) Valoarea minimă a poziției deschise în USDT (pe baza datelor din august 2023)
Nivel 1 BTC-USDT 0,01 BTC 200-300 USDT
Nivel 2 0,1 ETH 100-200 USDT
Nivel 3 LTC-USDT, XRP-USDT, DOGE-USDT 1 LTC, 100 XRP, 1.000 DOGE 50-100 USDT
Nivel 4 BCH-USDT, SOL-USDT 0,1 BCH, 1 SOL 10-50 USDT
Nivel 5 Altele - 0-10 USDT

Observație: Datele din acest tabel sunt aferente lunii august 2023. Valoarea poziției minime se poate modifica în timp și în funcție de prețul criptomonedelor. Puteți consulta pagina de tranzacționare manuală pentru valorile minime în timp real ale fiecărui contract.

Dacă folosiți o sumă proporțională pe ordin, valoarea poziției deschise = suma pe ordin din setări x levierul. Dacă valoarea minimă a poziției deschise pentru o tranzacție la termen BTC-USDT este de 300 USDT și aveți un levier BTC de 3x, trebuie să vă configurați suma pe ordin ca fiind 300 : 3 = 100 USDT. Dacă setați o sumă mai mică, atunci nu veți putea deschide o poziție la termen BTC-USDT. Vă recomandăm să vă majorați suma per ordin, astfel încât suma per ordin x levierul contractual ≥ valoarea minimă a poziției deschise.

Dacă folosiți o sumă proporțională pe ordin, valoarea poziției deschise = valoarea poziției deschise a traderului x multiplicatorul dumneavoastră proporțional. Dacă valoarea minimă a poziției deschise pentru o tranzacție la termen BTC-USDT este de 300 USDT, iar traderul principal deschide o poziție de tranzacționare principală cu o valoare de 600 USDT, trebuie să configurați un multiplicator de 300 : 600 = 0,5x pentru valoarea poziției deschise. Dacă setați un multiplicator mai mic decât acesta, atunci nu veți putea deschide o poziție la termen BTC-USDT. Vă recomandăm să verificați valoarea medie a poziției deschise a traderului principal și să configurați un multiplicator adecvat, astfel încât valoarea poziției deschise a traderului x multiplu ≥ valoarea minimă a poziției deschise.

a. Sumă totală maximă atinsă: Când vă setați tranzacția de copy trading, puteți configura o sumă totală maximă, care definește suma maximă pe care o veți investi la nivelul tuturor tranzacțiilor aferente unui singur trader principal. Atenție: calculul acestei limite include numai marja investită în pozițiile deschise și nu pozițiile care au fost deja închise. Când suma totală maximă a fost atinsă, nu veți copia tranzacții noi înainte de închiderea unei poziții existente, fapt care va genera eșecul tranzacțiilor copiate. Puteți majora suma totală maximă din setările de copy trading pentru a continua să deschideți noi tranzacții.

Poziții de copy trading Poziția existentă 1 Poziția existentă 2 Poziția anterioară 1 Poziția anterioară 2
Marjă investită 50 USDT 50 USDT 10 USDT 10 USDT
Total marjă investită la momentul respectiv 50 + 50 = 100 USDT
Suma totală maximă a copy traderului În acest exemplu, 200 USDT
Marja investită de copy trader la momentul respectiv depășește suma sa totală maximă? 100 < 200
Nu, nu depășește suma totală maximă

b. Protecția împotriva derapajului prețului: Diferențele semnificative între dumneavoastră și traderii principali în ceea ce privește prețul poziției de deschidere pot avea un impact major asupra profitului și pierderii unui dumneavoastră. Pentru a preveni această situație, dacă există o disparitate mai mare de 0,5% între prețul poziției deschise a traderului principal și cel al poziției deschise a dumneavoastră, mecanismul nostru de protecție împotriva derapajului prețului va anula tranzacția copiată.

Exemplu 1: Dacă un trader principal deschide o tranzacție la termen BTC-USDT long la un preț de 20.000 USDT, ne vom asigura ca prețul poziției pe care ați deschis-o să fie mai mic de 20.000 x (1 + 0,5%) = 20.100 USDT. Dacă pe piață există o fluctuație semnificativă și prețul la termen BTC-USDT este de 20.200 când vă plasați ordinul, mecanismul nostru de protecție împotriva derapajului prețului va cauza automat eșuarea tranzacției.

Exemplu 2: Dacă un trader principal deschide o tranzacție la termen BTC-USDT short la un preț de 20.000 USDT, ne vom asigura ca prețul poziției pe care ați deschis-o să fie mai mic de 20.000 x (1 - 0,5%) = 19.900 USDT. Dacă pe piață există o fluctuație semnificativă și prețul la termen BTC-USDT este de 19.800, mecanismul nostru de protecție împotriva derapajului prețului va cauza automat eșuarea tranzacției copiate.

Motive legate de traderul principal

1. Traderul principal a depășit valoarea maximă totală a poziției:

Ca urmare a lichidității și a adâncimii pieței diferitelor criptomonede, am setat o limită maximă pentru valoarea tuturor pozițiilor deschise de tranzacționare principală ale unui trader principal. Aceasta are scopul de a împiedica derapajul semnificativ al prețului în timpul unei perioade marcate de fluctuații pe piață. De exemplu, pentru pozițiile long la termen BTC-USDT, traderii principali au o valoare maximă totală a poziției de 50.000.000 USDT. Deși un trader principal poate continua să deschidă poziții long la termen BTC-USDT după ce ating această limită, acești traderi nu vor acționa în calitate de traderi principali. Vor trebui să își reducă pozițiile deschise înainte de a putea face din nou tranzacții principale pentru acel contract și acea direcție. Puteți consulta limitele de levier și poziție pentru funcția de copy trading aici.

2. Traderul principal a depășit limita zilnică de ordine:

La momentul actual, traderii principali pot deschide maximum 500 de ordine de tranzacționare principală pe zi. După ce ating numărul de 500, eventualele noi tranzacții din ziua respectivă nu vor putea fi copiate de copy traderi.

3. Traderul principal are active insuficiente:

Dacă un trader principal are mai puțin de 500 USDT în contul său de tranzacționare, acesta nu va putea crea noi tranzacții principale.

Motivele pentru care pozițiile de copy trading nu pot fi închise

Există doar o mică probabilitate ca un ordin copy trading să nu se poată închide. De exemplu, dacă pe piață există fluctuații extreme și copy traderul declanșează mecanismul nostru privind limita de preț sau dacă sistemul se confruntă cu o anomalie. În aceste situații, copy traderul va trebui să își închidă manual poziția.

Limitele de preț există pentru a proteja traderii și reprezintă o măsură importantă de control al riscului pentru a împiedica manipularea pieței. OKX va analiza o varietate de factori pentru a calcula în mod dinamic aceste limite, inclusiv volumul de tranzacționare, totalul pozițiilor deschise și valorile indicelui de abatere. Dacă deschideți o poziție long sau închideți o poziție short și prețul ordinului dumneavoastră depășește limita de preț, se va declanșa mecanismul nostru privind limita de preț. În mod asemănător, dacă deschideți o poziție short sau închideți o poziție long și prețul ordinului este mai mic decât limita de preț, se va declanșa mecanismul. Când mecanismul privind limita de preț se declanșează, ordinul la prețul pieței se poate executa cu succes. Copy traderii pot afla mai multe despre limitele de preț aici.