OKX zmienia wielkość ticków w handlu spot i z dźwignią

Opublikowano 24 sie 2023Zaktualizowano 3 cze 20245 min czytania

W celu zwiększenia płynności na rynku i poprawy doświadczeń podczas handlu, 25 sierpnia 2023 roku w godzinach 6:00 – 7:00 (czasu UTC) OKX skoryguje wielkość ticku dla niektórych transakcji na rynku spot i rynku handlu z dźwignią

Szczegóły dotyczące tej korekty są następujące:
Uwaga: Jeśli para handlowa jest dostępna na rynkach spot i handlu z dźwignią, to korekta będzie dotyczyła ich obu.

Typ Para handlowa Wielkość ticku (przed) Wielkość ticku (po)
Handel spot DORA/USDT 0,001 0,0001

Ostrzeżenie o ryzyku
W okresie korekty wielkości ticku, ruch dla pary handlowej dotkniętej zmianą, zostanie tymczasowo zawieszony na 2 minuty. Przesyłanie środków, składanie, zmiana i anulowanie zleceń dla pary handlowej dotkniętej zmianą nie będzie wtedy możliwe.Nie wpłynie to na inne pary handlowe. Nie będzie to miało także wpływu na handel parą korygowaną do większej liczby miejsc po przecinku.


Jak obsługiwane będą zlecenia i pozycje w przypadku zmiany wielkości ticku
1) W przypadku istniejących zleceń

 1. Gdy wielkość ticku jest zmieniana na wartość z większą liczbą zer po przecinku (z 0,0001 do 0,01)
  a. Zlecenia z limitem: Jeśli istniejące zlecenie ma większą liczbę miejsc po przecinku niż liczba miejsc po przecinku skorygowanej wielkości ticku, to takie istniejące zlecenie zostanie anulowane. Jeśli istniejące zlecenie ma mniejszą lub równą liczbę miejsc po przecinku niż liczba miejsc po przecinku skorygowanej wielkości ticku, to takie istniejące zlecenie nie zostanie anulowane. Przykładowo, jeśli wielkość ticku zostanie skorygowana z 0,0001 na 0,01, to istniejące zlecenie o wartości 130,2442 zostanie anulowane, natomiast zlecenie o wartości 130,24 nie.
  b. Boty handlowe: Jeśli istniejące zlecenie ma większą liczbę miejsc po przecinku niż liczba miejsc po przecinku skorygowanej wielkości ticku, to takie istniejące zlecenie zostanie anulowane. Jeśli istniejące zlecenie ma mniejszą lub równą liczbę miejsc po przecinku niż liczba miejsc po przecinku skorygowanej wielkości ticku, to takie istniejące zlecenie nie zostanie anulowane. Przykładowo, jeśli wielkość ticku zostanie skorygowana z 0,0001 na 0,01, to istniejące zlecenie z limitem o wartości 130,2442 zostanie anulowane, a zlecenie o wartości 130,24 nie.
  • Wszelkie otwarte zlecenia już złożone u bota handlowego typu grid i DCA, zostaną najpierw anulowane co obejmuje siatki: spot grid, futures grid, moon grid, spot DCA), a następnie nastąpi zatrzymanie bota.
  • W przypadku wszystkich innych botów i rodzajów zleceń (w tym zakupów cyklicznych, TWAP, iceberg, smart portfolio, arbitrage, stop, trailing stop, trigger) otwarte zlecenia zostaną anulowane jako pierwsze, ale bez wpływu na boty. Boty wznowią handel z nową wielkością ticku po wznowieniu handlu.
 2. Gdy wielkość ticku zostanie skorygowana do większej liczby miejsc po przecinku (z 0,01 do 0,0001)
  a. Po takiej korekcie, istniejące zlecenia będą realizowane zgodnie ze skorygowaną nową wielkością ticku.

  Uwaga: Powyższe zasady mają zastosowanie również do zleceń składanych przez API.

  Po korekcie ticku (np. z 0,0001 na 0,01), jeśli przez API zostanie złożone zlecenie z poprzednią wielkością ticku (0,0001), to system automatycznie zaokrągli zlecenia zakupu w dół i zlecenia sprzedaży w górę tak, aby zlecenie mogło zostać pomyślnie złożone. Jednak składanie zleceń z użyciem skorygowanej wielkości ticku w normalnym serwisie www i w wersji mobilnej nie będzie możliwe.


2) Zlecenia otwarte oraz wyświetlanie zleceń historycznych

 1. Gdy wielkość ticku jest korygowana do mniejszej liczby miejsc po przecinku (z 0,0001 na 0,01): W przypadku podmiotów niebędących użytkownikami interfejsu API, zlecenia otwarte i historyczne będą wyświetlane ze skorygowana wielkością ticku poprzez zaokrąglenie wartości zleceń kupna w dół, a zleceń sprzedaży w górę. Dla użytkowników API zlecenia otwarte i historyczne będą wyświetlane z wielkością ticku sprzed korekty.
 2. Gdy wielkość ticku będzie korygowana do większej liczby miejsc po przecinku (z 0,01 na 0,0001): Zlecenia otwarte i historyczne będą wyświetlane z pierwotną wielkością ticku.


Zachęcamy do dostosowania swoich strategii handlowych w oparciu o powyższe zmiany.


Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższe podsumowanie oraz informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie, inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych zmian, prosimy o kontakt z nami na oficjalnej grupie OKX Telegram lub za pośrednictwem Support Center.


Zespół OKX
24 sierpnia 2023 r.