OKX skoryguje metodę obliczania maks. wartości przelewu dla użytkowników kont w trybie DZP

Opublikowano 9 sie 2023Zaktualizowano 4 cze 20244 min czytania

Aby poprawić poziom doświadczeń użytkowników, OKX skoryguje metodę obliczeń dla maks. kwot przelewów z kont handlowych dla użytkowników w trybie DZP o godzinie 22:00, w dniu 9 sierpnia 2023 r. Po tej korekcie, dodatnia wartość netto opcji posiadanych przez użytkownika wykorzystana zostanie jako zabezpieczenie potencjalnie większych maks. kwot przelewów.

Wykorzystanie dodatnich wartości opcji jako zabezpieczenia maks. kwot przelewów
Zgodnie z bieżącą logiką produktu, dodatnie wartości netto opcji na kontach DZP nie będą zaliczane do zabezpieczeń. Dlatego posiadane opcje długie nie będą zwiększać maks. kwot przelewów użytkowników z kont handlowych.

Po korekcie, dodatnie wartości netto opcji będą uznawane za kwalifikujące się do wykorzystania w roli zabezpieczenia pożyczek i tym samym, jako zwiększające Maks. kwoty przelewów. Jednakże dla kontroli ryzyka, do wartości pozycji opcji długich w obliczeniach Maks. kwoty przelewu stosowane będą następujące korekty:

  1. Dyskonto ze względu na płynność: wartości wszystkich opcji długich są mnożone przez współczynnik płynności.
  2. Dyskonto oparte na wartości Delta opcji: odrębny współczynnik dyskonta z zakresu od 0 do 1, który jest stosowany do wartości każdej opcji OTM.
  3. Górna granica: na każdym koncie DZP, suma wartości netto wszystkich opcji długich wykorzystywanych do zabezpieczania przelewów jest ograniczana na predefiniowanym poziomie górnej granicy.

Tymczasowe wyłączenie uwzględniania Wartości opcji w obliczeniach Maks. kwoty przelewu

Funkcjonalność wykorzystywania wartości opcji do obliczania Maks. kwoty przelewu na kontach DZP zostanie tymczasowo wyłączona dla wszystkich użytkowników DZP, gdy system wykryje anomalne zachowania rynkowe na rynkach opcji. Jednakże w takich przypadkach użytkownicy DZP będą nadal mogli realizować normalne przelewy bez uwzględniania wartości opcji. Gdy wskaźniki ryzyka powrócą do normalnych poziomów, funkcjonalność uwzględniania wartości opcji w maks. kwotach przelewów zostanie wznowiona dla wszystkich użytkowników DZP.

Warto zwrócić uwagę, że potencjalne wstrzymania i wznownienia tej funkcjonalności, jak opisano to powyżej, mają wpływ wyłącznie na Maks. kwoty przelewów. Nie ma to wpływu na skorygowany kapitał, ani na stosunek salda w użyciu i salda krzyżowego kont DZP.

Dowiedz się więcej: Maks. kwota przelewu z wartością opcji

Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższe wprowadzenie oraz informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje wierności, ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnej deklaracji, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób. Inwestorzy nie powinni bazować na nich realizując swoje transakcje. Informacje te nie mogą i nie powinny być także interpretowane jako oferta, rekomendacja, ani zaproszenie. Informacje te nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazywanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z [Terms of Service] i (https://www.okx.com/help-center/360021813691)[Risk & Compliance Disclosure](https://www.okx.com/pl/help/risk-compliance-disclosure).

W przypadku wszelkich pytań dotyczących tej aktualizacji, prosimy o kontakt z nami na oficjalnej grupie OKX Telegram lub za pośrednictwem Support Center.

Zespół OKX
9 sierpnia 2023 r.