Strategia Peak Sniper

Opublikowano 30 cze 2023Zaktualizowano 10 cze 20243 min czytania

Czym jest strategia Peak Sniper?

Peak Sniper to strategia handlowa gwarantująca sprzedaż kryptowalut po cenie wyższej niż rynkowa bez opłat. Gwarantuje to sprzedaż co najmniej określoną proporcję kryptowaluty po żądanej cenie w wybranym terminie bez strachu, niepewności i wątpliwości (ang. fear, uncertainty, and doubt, FUD).

Peak Sniper

Trzy kluczowe części strategii Peak Sniper

  1. Cena sprzedaży Na powyższej karcie kwota 28 000 USDT stanowi cenę za sprzedaż Bitcoina (BTC) w szczycie. Oznacza to, że po wygaśnięciu strategii użytkownika jego zamówienie zostanie rozliczone na kwotę 28 000 USDT. Przy użyciu kart o różnych cenach użytkownik może składać zamówienia opierając się na własnym osądzie trendów cenowych.

  2. Gwarantowany współczynnik sprzedaży Gwarantowany wskaźnik sprzedaży to wskaźnik zamówienia użytkownika, które zostanie rozliczone po cenie ustalonej (cenie sprzedaży) w momencie wygaśnięcia strategii. Nawet jeśli cena rynkowa jest niższa niż cena ustalona, nadal możesz sprzedać gwarantowaną ilość kryptowalut po cenie zablokowanej.

    Załóżmy, że użytkownik składa zlecenie sprzedaży za wartość 1 BTC za pomocą powyższej karty. Jeśli cena rynkowa BTC jest niższa niż 28 000 USDT w momencie wygaśnięcia owej strategii, sprzeda on 0,5273 BTC po cenie 28 000 USDT, a pozostałe kryptowaluty zostaną zwrócone na konto. ‌Jeśli cena rynkowa jest wyższa niż 28 000 USDT, zamówienie zostanie w pełni rozliczone na kwotę 28 000 USDT.

  3. Okres Odpowiedni okres ustalenia można wybrać w oparciu o swoje przewidywania wahań rynkowych. Z powyższą kartą kryptowaluty zostaną zablokowane na okres 66 dni, a wybrana strategia zostanie zrealizowana w oparciu o cenę rynkową już po jej wygaśnięciu.

Zarobki

Cena rynkowa w dniu wygaśnięcia Zasady rozliczeń
Cena rynkowa <  Cena ustalona Zamówienie rozliczone po ustalonej cenie:
ilość sprzedaży = ilość zamówienia × gwarantowany współczynnik
Pozostałe kryptowaluty są zwracane na twoje konto.
Cena rynkowa ≥ Cena wygaśnięcia Zamówienie rozliczone po ustalonej cenie:
ilość sprzedaży = ilość zamówienia

Strategia Peak Sniper jest odpowiednia dla inwestorów uważających obecne poziomy cen są stosunkowo wysokie i zakładających brak gwałtownego wzrostu trendów cenowych w okresie ustalenia.

Casus użycia:

Załóżmy, że ostatnia cena BTC wynosi 20 000 USDT. Wybieramy kartę o wartości 22 000 BTC z gwarantowanym współczynnikiem 20% i okresem 3 dni i ustalamy ilość sprzedaży na 1 BTC. W dniu wygaśnięcia strategii:

– Jeśli cena BTC wynosi 21 000 USDT, zlecenie sprzedaży zostanie częściowo rozliczone na 22 000 USDT za 0,2 BTC, a pozostałe kryptowaluty zostaną zwrócone na konto. – Jeśli cena BTC wynosi 23 000 USDT, zlecenie sprzedaży za 1 BTC zostanie w pełni rozliczone na kwotę 22 000 USDT.

https://www.okx.com/pl/learn/peak-sniper