Peak Sniper

Phát hành vào 30 thg 6, 2023Cập nhật vào 10 thg 6, 2024Thời gian đọc: 5 phút

Peak Sniper là gì?

Peak Sniper là chiến lược giao dịch không mất phí để bán tiền mã hóa với mức giá cao hơn giá thị trường. Chiến lược đảm bảo bạn bán được ít nhất một tỷ lệ tiền mã hóa nhất định ở mức giá mong muốn vào một ngày đã chọn mà không phải sợ hãi, thiếu chắc chắn và hoài nghi (hội chứng FUD).

Peak Sniper

Ba phần chính của Peak Sniper

  1. Giá bán Trong thẻ trên, 28.000 USDT là giá bán Bitcoin (BTC) ở mức cao nhất. Điều đó có nghĩa là lệnh bạn đặt sẽ được quyết toán ở mức 28.000 USDT khi chiến lược của bạn hết hạn. Dựa trên phán đoán về xu hướng giá, bạn có thể đặt lệnh bằng cách sử dụng thẻ với các mức giá khác nhau.

  2. Tỷ lệ bán được đảm bảo Tỷ lệ bán được đảm bảo là tỷ lệ lệnh của bạn được quyết toán ở mức giá đã khóa (giá bán) khi chiến lược hết hạn. Ngay cả khi giá thị trường thấp hơn giá đã khóa, bạn vẫn có thể bán số lượng tiền mã hóa được đảm bảo ở mức giá đã khóa.

    Giả sử bạn đặt lệnh bán 1 BTC bằng thẻ ở trên. Nếu giá thị trường của BTC thấp hơn 28.000 USDT khi chiến lược hết hạn, bạn sẽ bán 0,5273 BTC với giá 28.000 USDT và số tiền mã hóa còn lại sẽ được hoàn trả vào tài khoản của bạn. ‌Nếu giá thị trường cao hơn 28.000 USDT, lệnh của bạn sẽ được quyết toán đầy đủ ở mức 28.000 USDT.

  3. Thời hạn Bạn có thể chọn thời hạn khóa phù hợp dựa trên dự đoán của mình về biến động thị trường. Với thẻ ở trên, tiền mã hóa của bạn sẽ bị khóa trong 66 ngày và chiến lược bạn sử dụng sẽ được thực hiện dựa trên giá thị trường khi hết hạn.

Lợi nhuận

Giá thị trường vào ngày hết hạn Quy định quyết toán
Giá thị trường <  Giá đã khóa Lệnh được quyết toán ở mức giá đã khóa:
Số lượng bán = Số lượng lệnh × Tỷ lệ đảm bảo
Số tiền mã hóa còn lại được hoàn trả vào tài khoản của bạn.
Giá thị trường ≥ Giá đã khóa Lệnh được quyết toán ở mức giá đã khóa:
Số lượng bán = Số lượng lệnh

Peak Sniper phù hợp với nhà giao dịch tin rằng mức giá hiện tại tương đối cao và xu hướng giá sẽ không tăng mạnh trong thời gian khóa.

Trường hợp sử dụng:

Giả sử giá cuối cùng của BTC là 20.000 USDT. Bạn chọn thẻ 22.000 BTC với tỷ lệ đảm bảo là 20% và thời hạn 3 ngày, đồng thời bạn khóa số lượng bán là 1 BTC. Vào ngày hết hạn của chiến lược:

  • Nếu giá của BTC là 21.000 USDT, lệnh bán của bạn được quyết toán một phần ở mức 22.000 USDT cho 0,2 BTC và số tiền mã hóa còn lại sẽ được hoàn trả vào tài khoản của bạn.

  • Nếu giá BTC là 23.000 USDT, lệnh bán 1 BTC của bạn được quyết toán đầy đủ ở mức 22.000 USDT.

https://www.okx.com/vi/learn/peak-sniper