Photo Release: OKX Celebrates Unveiling of McLaren F1 Team's MCL38 Race Car for Upcoming Season, Featuring Additional OKX Branding Placements

Hong Kong, February 14, 2024 -- OKX, a leading Web3 technology company and Official Primary Partner of the McLaren Formula 1 Team, today celebrated the unveiling of the MCL38 race car which will hit the track for the upcoming 2024 F1 season with new OKX branding on the side pods for 20 races, in addition to other OKX branding placements on the car.

The MCL38 launch follows McLaren F1 Team's release of the 2024 car livery design last month. McLaren's 2024 car livery took inspiration from the OKX-McLaren jointly designed "Stealth Mode" livery revealed in September 2023.

MCL38 reveal

A side view of the MCL38 race car featuring OKX branding

MCL38

A diagonal view of the MCL38 race car featuring OKX branding

MCL38

A front view of the MCL38 race car featuring OKX branding across its rear wing Further details on how OKX and McLaren F1 Team will collaborate to bring fans and enthusiasts closer to the intersection of technology, innovation and speed will be revealed as the season draws closer.

Zřeknutí se odpovědnosti
Obsah tohoto článku se může týkat produktů, které nejsou ve vaší oblasti dostupné. Slouží pouze k obecným informativním účelům a nepřijímá se žádná odpovědnost za v něm obsažené faktické chyby či opomenutí. Reprezentuje osobní názory autorů, nikoli názory společnosti OKX. Není zamýšlen jako poradenství jakéhokoli druhu, a to mimo jiné jako: (i) investiční poradenství nebo investiční doporučení, (ii) nabídka nebo žádost o nákup, prodej nebo držení digitálních aktiv ani (iii) finanční, účetní, právní nebo daňové poradenství. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika, jejich hodnota může značně kolísat, a mohou se dokonce stát i zcela bezcennými. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem. Funkce OKX Web3, včetně služby OKX Web3 Wallet a Tržiště OKX NFT, se řídí samostatnými podmínkami poskytování služeb na webu www.okx.com.
© 2023 OKX. Tento článek smí být reprodukován či distribuován ve své úplnosti, případně z něj lze použít výňatky do 100 slov, ovšem za předpokladu, že je to pro nekomerční účely. U každé reprodukce či distribuce celého článku musí být viditelně uvedeno: „Tento článek je © 2023 OKX a je použit na základě poskytnutého oprávnění.“ U povolených výňatků musí být uveden název článku a zdroj, a to např. takto: „Název článku, [místo pro jméno autora, je-li k dispozici], © 2023 OKX.” Z tohoto článku nesmí být vytvářena odvozená díla ani nesmí být používán jiným způsobem.
Rozbalit
Související články
Zobrazit více
Zobrazit více