OKX provede optimalizaci take profit a stop loss order

Publikováno dne 19. 6. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 2 min

Optimalizace č. 1: Upravujte příkazy take profit nebo stop loss order – kdykoli a kdekoli.

  1. Upravte jakékoli parametry TP/SL: Svoje existující příkazy take profit a stop loss order můžete nyní upravovat v reálném čase. Upravovat můžete cenové úrovně, množství a další klíčové parametry, abyste se přizpůsobili měnícím se podmínkám na trhu a zajistili si, že vaše strategie budou i nadále v souladu s pohyby trhu.
  2. Flexibilita při realizaci zisku: Chopte se ve vhodných chvílích příležitostí a zajistěte si zisky při kolísání trhu, reagujte na cenové skoky nebo změny trendu. Díky této funkci můžete optimalizovat své strategie realizace zisku a přizpůsobovat se tržní dynamice, která se neustále vyvíjí.
  3. Řízení rizik: Upravování příkazů stop loss order je naprosto nezbytné pro efektivní řízení rizik. Můžete nastavovat nové úrovně cen pro své příkazy stop loss order, abyste podle volatility trhu omezili potenciální ztráty, nevystavovali se v tak velké míře nepříznivým pohybům ceny a ochránili svůj investiční kapitál.
  4. Efektivní správa portfolia: Možnost upravovat příkazy take profit a stop loss order usnadňuje efektivní správu portfolia. Můžete doladit své strategie úpravou několika objednávek najednou a zjednodušit tak svou obchodní aktivitu a rychle reagovat na změny na trhu.

Optimalizace č. 2: Měňte velikost příkazu take profit nebo stop loss order bez omezení

Klíčové vlastnosti:
Odstranění limitů velikosti objednávky TP/SL v režimu hedžování: OKX nyní uživatelům umožňuje v režimu hedžování upravit velikost příkazů take profit a stop loss order, a to zcela bez omezení. Obchodníci mohou zvýšit nebo snížit množství podle své strategie obchodování a reagovat na podmínky na trhu a svou ochotu riskovat.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.

OKX
19. června 2023