Podmínky a ujednání poskytnutí odměny za zákaznickou recenzi OKX Web3 Peněženky od Sourceforge

Publikováno dne 7. 8. 2023Aktualizováno dne 3. 6. 2024Doba čtení: 4 min30

Vaše zpětná vazba ohledně zkušeností se společností OKX a našimi produkty je pro nás důležitá. Společnost OKX vyzývá zákazníky, aby na webu SourceForge zveřejnili své recenze.

Pokud jste e-mailem obdrželi odkaz na zpětnou vazbu, vyzýváme vás, abyste nám dali objektivní a spravedlivé hodnocení a získali tak šanci získat dárkovou kartu v hodnotě 20 USD.

Podmínky a ujednání:

Veškeré zveřejněné recenze budou veřejně viditelné pro návštěvníky webu SourceForge na webové stránce SourceForge.net. Dárkové karty nejsou podmíněny tím, že zadáte kladnou recenzi. Společnost OKX jednoduše touží po upřímných recenzích a SourceForge rozdělí dárkové karty bez ohledu na to, zda je recenze pozitivní nebo negativní. Recenze musí být v souladu s pokyny pro recenze na SourceForge.

SourceForge je web se zákaznickými recenzemi produktů, který není se společností OKX spojen.

– Propagační akce začíná 8. srpna 2023 a končí 31. srpna 2023 v 23:59 UTC. – Prvních 150 zákazníků OKX Peněženky, jejichž recenze projde pravidly pro recenze na SourceForge a bude zveřejněna na webu SourceForge v období od 8. srpna 2023 do 31. srpna 2023, získá nárok na dárkovou kartu v hodnotě 20 USD – Poznámka k oprávněnosti: Tento program je k dispozici pouze pro uživatele v Argentině, Rakousku, Belgii, Brazílii, Bulharsku, České republice, Finsku, Francii, Německu, Indii, Irsku, Itálii, Japonsku, Mexiku, Nizozemsku, Filipínách, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Saúdské Arábii, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku a Spojených arabských emirátech. – Zobrazené informace slouží výhradně pro vzdělávací a informační účely. Nepředstavují a nesmí být považovány za nabídku, výzvu nebo doporučení k obchodování s jakýmikoli produkty (včetně jakýchkoli NFT nebo jiných), ani za finanční či investiční poradenství. OKX Web3 Peněženka i tržiště OKX NFT se řídí vlastními podmínkami poskytování služeb, které najdete na adrese www.okx.com. – Tato propagační akce funguje na principu pořadí podání žádostí a dar získá maximálně 150 oprávněných účastníků. – Dary jsou omezeny na jeden (1) na příjemce. – Podúčty nemají na účast nebo získání jakýchkoli odměn nárok. – Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím daru, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce daru. – Odměny budou rozděleny 14 dnů od skončení období propagační akce. – Společnost OKX a/nebo SourceForge si vyhrazují právo vyloučit z této propagační akce jakékoli účastníky, popřípadě tuto propagační akci bez předchozího upozornění zrušit. – Společnost OKX a/nebo SourceForge si vyhrazují právo vykládat podmínky a ujednání této propagační akce dle svého uvážení a stejně tak si vyhrazují právo tyto podmínky a ujednání kdykoli změnit nebo upravit. – Další informace naleznete v podmínkách poskytování služeb společnosti OKX, v pokynech pro recenze na SourceForge a podmínkách použití. – Společnost OKX a/nebo SourceForge nejsou odpovědné za technické, obrazové, typografické ani redakční chyby či opomenutí.