OKX Wallet uvede 3. řadu Cryptopedie

Publikováno dne 10. 7. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 8 min

Vážení zákazníci OKX,
OKX s potěšením oznamuje nadcházející spuštění 3. řady Cryptopedie. Těšit se na ni můžete od 12. července 2023 12:00 (UTC+8). Účastí na interaktivních questech a jejich dokončováním získáte šanci na výhru 147 000 tokenů ACE.

1. Pravidla

Období akce: Od 12. července 2023 0:00 do 18. července 2023 23:59 (UTC+8)
(1) Ve 3. řadě jsme si pro vás připravili celkem čtyři sady interaktivních questů v DAppkách: OKX DEX, OKX NFT, OKX Web3 Earn a OKX Discover
(2) Účastníci, kteří dokončí a provedou ověření v rámci každého interaktivního questu v DAppkách, budou oprávnění zúčastnit se kvízů od Fusionist. Pokud kvíz dokončíte, můžete se zúčastnit slosování o NFT odměny. Pokud se vám podaří zodpovědět všechny otázky správně, budete mít 10% šanci na výhru vzácného NFT.
(3) 3. řada bude trvat 7 dní a postup z každého interaktivního questu v DAppkách se resetuje každý den v 23:59 (UTC+8). Každý interaktivní quest v DAppce je proto možné dokončit až sedmkrát, takže jedna adresa má čtyři krát sedm (tedy 28) příležitostí zodpovědět kvízy a vyhrát tak NFT.
Poznámka:
(1) Proveďte prosím ověření questů co nejdříve. Splněné, ale neověřené questy nedávají příležitost zodpovědět otázky v kvízu a získat tak NFT. Po obnovení budete muset provést celou interakci od začátku.
(2) V každém questu je nutné si vyhradit alespoň 5 minut na provedení ověření. Zdržte se proto prosím ověřování questu v době, kdy bude probíhat jejich obnova, abyste se tak vyhnuli případným prodlevám v datech na blockchainu.
(3) Pokud jste dokončili quest a provedli jeho ověření, ale nezodpověděli kvízy, OKX Wallet vás automaticky během resetu zařadí do slosování. Nicméně NFT, které ze slosování můžete vyhrát, budou pouze obyčejná NFT.
(4) Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této aktivity jakéhokoli účastníka, popřípadě tuto aktivitu bez předchozího upozornění zrušit. Odměny se řídí dodržováním podmínek a ujednání ze strany účastníka a nejsou zaručeny. Pro další podrobnosti viz podmínky a ujednání.

2. Co je Cryptopedia?

OKX Cryptopedia je příležitostí k učení a výdělku interakcí s DAppkami. Máme pro vás připravené spouštění pravidelných akcí, které se budou zaměřovat na různé sítě. V těchto akcích spojíme své síly s partnery projektu a společně si pro vás připravíme různé questy, které vám nabídnou příležitost k získání odměn. Cílem Cryptopedie OKX je, aby bylo vyhledávání, procházení a interakce s DAppkami jednodušší. Objevte slibné projekty a využijte svůj volný čas k učení a vydělávání ve Web3!

3. Co získáte účastí na 3. řadě Cryptopedie?

Požadavek: Abyste měli oprávnění k zařazení do slosování, musíte držet alespoň 1 NFT a dokončit všechny čtyři interaktivní questy v DAppkách, a to alespoň jednou.
Odměny: 5 000 whitelistovaných spotů Fusionist. Whitelistovaní výherci si mezi sebou rozdělí celkem 147 000 tokenů ACE.
(1) Adresy, které drží vzácné NFT, si rozdělí 2 000 whitelistovaných spotů, kdy každý držený NFT zajišťuje dodatečnou váhu hlasu ve výši 1 tiketu. Maximální váha hlasů z jedné adresy může dosáhnout 28 tiketů.
(2) Adresy, které drží běžné NFT, si obdrží 3 000 allowlistovaných spotů, kdy každý držený běžný NFT zajišťuje dodatečnou váhu hlasu ve výši 1 tiketu. Maximální váha hlasů z jedné adresy může dosáhnout 28 tiketů.
(3) Airdrop ACE and čas odemknutí potvrdí Fusionist. Pro podrobnosti o odemykací částce tokenů a pravidlech si prosím projděte web https://ace.fusionist.io/x-bond.
Poznámka: Každá adresa má nárok na získání odměny pouze jednou.

4. Jak se zúčastnit?

(1) Stáhněte si aplikaci OKX nebo se ujistěte, že nemáte verzi aplikace nižší než 6.22.0.. Otevřete aplikaci a pomocí přepínače v horní části vyberte Peněženka.
(2) Vytvořte peněženku nebo naimportujte existující. Pak klikněte dole na kartu Objevovat, tím přejdete na stránku Objevování a klepněte na Cryptopedia: Učte se a vydělávejte
(3) Karta 3. řada – Fusionist slouží pro přístup k interaktivní stránce a vybere DAppku, se kterou chcete pracovat.
(4) Po dokončení questu počkejte 5 minut a pak klikněte na Ověřit.

5. Představení projektu

Fusionist, inovativní Web3 hra s podmanivým sci-fi námětem, nabízí plynulý herní zážitek díky třem vzájemně propojeným herním režimům. A právě díky tomu se jejího všeobjímajícího světa může ponořit mnohem více lidí. Hra běží na enginu Unity.
Endurance, hlavní síť vyvinutá týmem Fusionist, představuje skok vpřed v oblasti her a sociálních zážitků na blockchainu. Nativním tokenem Endurance je ACE. S neochvějným odhodláním posouvat hranice Web3 hraní nabízí Endurance platformu, která hráčům a nadšencům dává neomezené možnosti.

6. Podmínky a ujednání

– Noví nebo stávající zákazníci OKX, kteří mají alespoň 1 NFT z 3. řady Cryptopedie a v období od 12. července 2023 do 18. července 2023 alespoň jednou splnili všechny 4 interaktivní úkoly v DAppkách, budou mít nárok na výhru 5 000 whitelistovaných spotů Fusionist a rozdělí si celkový fond odměn ve výši 147 000 ACE (dále jen jako „dárek“). Airdrop ACE a čas odemknutí se řídí potvrzením ze strany Fusionist. Výsledky akce budou vyhlášeny na Twitteru OKX Web3 (@okxweb3).
– Společnost OKX si vyhrazuje výhradní právo vyloučit kterékoli oprávněné zákazníky, kteří se mohou podílet na nezákonných, podvodných, podezřelých nebo nečestných činnostech, popřípadě z jakýchkoli důvodů, které považuje za odpovídající.
– Společnost OKX si vyhrazuje výhradní právo vykládat podmínky této kampaně a má výhradní právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu kampaň upravit, pozastavit, zrušit nebo ukončit, a to bez předchozího upozornění.
– Účastí na této kampani zákazníci souhlasí s podmínkami poskytování služeb OKX Wallet a zásadami ochrany osobních údajů.
– Společnost OKX není odpovědná za technické, obrazové, typografické ani redakční chyby či opomenutí. Pro další informace navštivte www.okx.com © OKX. Všechna práva vyhrazena.
– Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím odměny, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce odměny.
– Zobrazené informace slouží výhradně pro vzdělávací a informační účely. Nepředstavují a nesmí být považovány za nabídku, výzvu nebo doporučení k obchodování s jakýmikoli produkty (včetně jakýchkoli NFT nebo jiných), ani za finanční či investiční poradenství. Peněženka OKX Web3 i tržiště OKX NFT se řídí vlastními podmínkami poskytování služeb, které najdete na adrese www.okx.com.
– V případě jakýchkoli sporů má přednost anglická verze podmínek a ujednání.

Společnost OKX je odhodlána neustále zlepšovat své produkty a služby. Pro další informace o Web3, blockchainu nebo OKX bychom vás rádi pozvali do našeho centra nápovědy.

Tým OKX
10. července 2023