Vedoucí obchodníci: Jak mohu provádět vedoucí obchody?

Publikováno dne 21. 12. 2022Aktualizováno dne 11. 4. 2024Doba čtení: 2 min110

Co znamená vytvoření vedoucího obchodu?

Poté, co se stanete vedoucím obchodníkem, můžete dál provádět obchody na stránce běžného obchodování. Pokud se obchod týká jednoho z vámi vybraných kontraktů vedoucích obchodů, obchodníkům, kteří vás kopírují, se automaticky odešle signál a oni obchod automaticky zkopírují za tržní cenu.

Jak mám spravovat vedoucí obchody?

Vaše objednávky vedoucích obchodů se zobrazí v sekci správy objednávek v dolní části stránky obchodování a také v sekci vedoucích obchodů.

Existují dva typy zobrazení objednávek vedoucích obchodů: Podrobné zobrazeníPřehled. Rozdíly jsou uvedeny níže:

  • Podrobné: Zobrazí všechna data rozdělená podle jednotlivých objednávek.
  • Přehled: zobrazí souhrnné údaje pro každý typ kontraktu. Z důvodu kontroly rizik budou údaje v Přehledu obsahovat i údaje z objednávek, které nebyly zkopírovány.

Poté, co obchodník začne vést obchod, může nastavit take profit a stop loss. Pro zajištění pozitivních zkušeností pro kopírující obchodníky může vedoucí obchodník při nastavování ceny příkazu stop loss / take profit nebo při uzavírání pozice použít pouze limitní cenu a vlastní cenu pro uzavření.